Pilnas anketų sąrašas

Socialiai atsakingas verslas

Sveiki, esu Vilniaus kolegijos studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kuriuo siekiama sužinoti žmonių nuomonę apie socialiai atsakingą verslą ir jo poveikį visuomenei. Užtruksite tik keletą minučių, dėkoju iš anksto :)

Dalijimosi ekonomika

Results63
Dėkojame, kad sutikote dalyvauti apklausoje! Šiuo tyrimu siekiama nustatyti tam tikrų veiksnių daromą įtaką ketinimui dalyvauti dalijimosi ekonomikoje. Visi apklausos metu gauti duomenys yra konfidencialūs ir nebus viešai publikuojami.Apklausos pildymas užtruks kelias minutes.

Šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų apklausa apie daržovių valgymo įpročius

Mieli Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojai,Kviečiame jums sudalyvauti apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti, ką apie daržoves žino Jūsų auklėtiniai. Apklausa yra anoniminė.Gauti rezultatai bus naudojami tęsiant prekybos tinklo IKI socialinės atsakomybės projektą „Sodinčius“, kurio metu šių metų pavasarį net 20 šalies darželių laimėjo šiltnamius. Siekdami gilinti vaikų žinias apie vaisius ir daržoves, norime išsiaiškinti, ką jūsų auklėtiniai jau žino ir kaip galėtume prisidėti prie dar didesnės vaikų draugystės, kad jie augtų sveikesni, stipresni ir žvalesni.Labai prašome Jūsų skirti keletą minučių laiko ir paklausti 3 – 5 vaikų iš grupės žemiau esančių klausimų bei pagal jų atsakymus užpildyti šią trumpą anketą.Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų atsakymus. 

Jausmai

Results34
Sveiki, atlieku apklausą norėdamas išsiaiškinti kurie daiktai labiausiai atspindi tam tikrus jausmus.

Darnaus turizmo plėtros ypatybės Lietuvoje

Šis tyrimas vykdomas, siekiant išsiaiškinti darnaus turizmo plėtros ypatybes Lietuvoje ir nustatyti veiksnius skatinančius darnaus turizmo plėtrą šalyje. Tyrimo rezultatai priklausys nuo Jūsų atsakymų. Prašau, pažymėti Jums labiausiai priimtiną atsakymą. Jūsų dalyvavimas apklausoje yra labai vertinamas. Ši anketa yra anonimiška.

Neįgalių žmonių motyvacija mobilumui ir mobilumo įtaka nedarbui

Transportas ir su juo susijusi infrastruktūra iki dabar nėra galutinai pritaikyti tiems visuomenės atstovams, kurių mobilumas yra ribotas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas socialiai nuskriaustųjų, įskaitant neįgaliuosius, užimtumo skirtumams.Autonominiai automobiliai galėtų užtikrinti neįgaliųjų darbingumą, nes jais žmonės, turintys judėjimo negalią, galėtų būti transportuojami į darbo vietą ir iš jos, ypač žinant kaip prastai neįgaliesiems pritaikytas viešasis transportas. Tokie veiksmai palengvintų neįgaliųjų įsiliejimą į darbo rinką, mažintų bedarbių skaičių, išmokamas pašalpas, kompensacijas transportui, didintų įplaukas į valstybės biudžetą, formuotų pozityvesnį visuomenės požiūrį į neįgaliuosius asmenis ir mažintų jų socialinę atskirtį.Šia apklausa siekiu ištirti kokia tikslinės grupės dalis būtų suinteresuota naudotis valstybės subsidijuojamais autonominiais automobiliais, jei šie būtų skirti žmones gabenti į darbo vietą ir iš jos, norint skatinti neįgaliųjų įsiliejimą į darbo rinką. 

UGDYMO PROCESO INDIVIDUALIZAVIMAS IR DIFERENCIJAVIMAS IKIMOKYKLINĖJE UGDYMO ĮSTAIGOJE

Mielas respondente, rašau kursinį darbą tema ,,Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje”.  Man labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl būsiu labai dėkinga už Jūsų atsakymus. Duomenys bus analizuojami bendrai, klausimynas yra anonimiškas.   Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.Ačiū už atsakymus.

Pedagogų patiriamo mobingo prevencija (SKIRTA TIK PEDAGOGAMS)

Results30
Mielas (-a) respondente,Rašau baigiamąjį darbą tema "Mokyklos mikroklimato įtaka pedagogų patiriamo mobingo prevencijai".  Mobingas – psichologinis teroras darbe. Mikroklimato gerinimas galėtų būti vienas iš veiksnių to išvengti. Būsiu labai dėkinga už Jūsų atsakymus. Duomenys bus analizuojami bendrai, klausimynas yra anonimiškas. (SKIRTA TIK PEDAGOGAMS) 

Turizmas Šventojoje - ką ir kaip galima padaryti geriau

Šventosios turizmo asociacija, kartu su Palangos savivaldybės administracija, siekia paspartinti subalansuotą Šventosios plėtrą. Todėl kreipiamės į Jus, prašydami atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai nurodys, ką ir kaip reikėtų keisti. Taip Jūs galite prisidėti prie savo gyvenamosios vietovės ir visos Savivaldybės problemų sprendimo.Anketoje pateikti klausimai su atsakymų variantais. Jums tinkamą (-us) atsakymą (-us) pažymėkite langelyje . Jei tokio atsakymo varianto nėra, jį įrašykite svo nuomonę į „kitą“.Apklausa yra anoniminė. Duomenų konfidencialumą garantuojame.

anketa pradinių klasių mokinių tėvams

Results32
Gerbiami tėveliai, esu  edukologijos studijų VI kurso studentė. Anketinė apklausa atliekama siekiant išsiaiškinti tėvų ir pedagogų požiūrį į bendradarbiavimą sprendžiant mokinių elgesio ir mokymosi problemas. Gauti duomenys bus apibendrinami ir panaudojami studijų baigiamojo darbo tyrime. Tikiuosi, kad nuoširdžiai ir atvirai atsakysite į anketos klausimus. Tai anonimiškas anketavimas – Jūsų pavardė ir vardas, mokymo įstaigos pavadinimas niekur tyrimo ataskaitoje minimi nebus. ačiū už pagalbą !