Pilnas anketų sąrašas

Mokymai pagal įžanginės individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programą

Results1
Pradėdamas dirbti socialinių paslaugų įstaigoje, individualios priežiūros personalas, neturintis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba neįgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą, išklauso įžanginius mokymus. Individualios priežiūros personalas tobulina savo profesinę kompetenciją, dalyvaudamas mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu įgyja minimalių žinių apie socialines paslaugas, praktinę veiklą. Įžanginių mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 40 valandų.

PLUNGĖS MIESTE GYVENANČIŲ MOKSLEIVIŲ BURNOS HIGIENOS ĮPROČIŲ IR MITYBOS VERTINIMAS

Gerb. respondente,Ši anoniminė anketa yra skirta bakalauro darbo „Plungės mieste gyvenančių moksleivių burnos higienos įpročių ir mitybos tyrimo vertinimui“ atlikti. Apklausos tikslas: Įvertinti Plungės mieste gyvenančių moksleivių burnos higienos įpročius ir mitybą. Tyrimą atlieka Klaipėdos valstybinės kolegijos, burnos higienos studijų programos, III kurso studentė Gabrielė Stroputė. Surinkti klausimyno duomenys bus sisteminami ir naudojami tik duomenų analizei baigiamajame darbe. Anketoje jums tinkamą variantą pažymėkite kryželiu x. Kur reikia, įrašykite atsakymą.

SLАUGYTОJŲ, DIRBАNČIŲ REANIMACIJOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE, GYVENIMО KОKYBĖS VERTINIMАS

Gerb. аpklаusоs Dаlyvi (-e),Klаipėdоs universitetо Sveikаtоs mоkslų fаkultetо Slаugоs bakalauro studijų prоgrаmоs IV kursо studentė Jelena Orlova аtliekа tyrimą, kuriо tikslаs įvertinti slаugytоjų, dirbаnčių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, gyvenimо kоkybę. Mums lаbаi svаrbi Jūsų nuоmоnė. Аpklаusа – аnоniminė (nereikiа rаšyti nei vаrdо nei pаvаrdės). Surinkti duоmenys bus nаudоjаmi mоksliniаms аpibendrinimаms bei rekоmendаcijų rengimui, kurie pаdės tоbulinti slаugоs prоcesą.Šį tyrimо priemonė pаtvirtintа KU SvMF Slаugоs kаtedrоs Etikоs kоmisijоs pоsėdyje.Iškilus neаiškumаms, kreiptis į dаrbо аutоrę Jelena Orlova (tel. nr. 867325233) arba į Etikos komisijos pirmininką (tel. (846)398558).Labai svarbu, kad į visus klausimus atsakytumėte nuoširdžiai.

Naujo produkto įvedimas į Lietuvos rinką

Results51
Sveiki, esu II kurso Kauno Kolegijos studentė. Šiuo metu rašau rinkodaros planavimo darbą apie naujo produkto įvedimą į Lietuvos rinką. Pasirinktas produktas yra "pasidaryk pats" (DIY) draskyklė katėms. Tyrimo rezultatai viešai skelbiami nebus, tačiau bus apibendrinti ir pateikti tik mano atsiskaityme. Apklausa yra anoniminė. Visi auginantys kates susiduria su piniginei skausminga problema: draskyklės. Jų daug, tačiau visos panašios, todėl realaus pasirinkimo nėra, o kainos paprastam žmogui dažnai yra sunkiai įkandamos.Tikslas yra išsiaiškinti, ar yra poreikis „pasidaryk pats“ draskyklės rinkiniui Lietuvos rinkoje.

Pramogų komunikacija : Lietuvos šokių muzikos renginių komunikacija nuo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo (1991m).

Gerbiamas Respondente,Esu  Laura Valiūnaitė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pramogų industrijų bakalauro programos IVkurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išanalizuoti Lietuvos šokių muzikos renginių kominikacijos būdus, istoriją, materialinę bei kultūrinę vertę nuo nepriklausomybės atgavimo, iki šių dienų.Anketa yra anoniminė - Jūsų atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai.Ačiū už Jūsų atsakymus.

Klausimai apie profesijas

Sveiki visi ,  aš gavau namų darbams apklausti žmones apie jų profesijas ,darbus , todėl būčiau labai dėkinga jeigu atsakytumėte  ir man padėtumėte :')

Projektas "Startas Naujoje realybėje"

Results12
Patvirtinimas*Visiems Jūsų atsakymams garantuojamas konfidencialumas ir garantuojame, jog el. pašto adresai nebus perduoti tretiesiems asmenims.*Privaloma

Naujo stipraus konkurento poveikis mūsų kuriamam produktui "UwU"

Sveiki, esame Vilniaus universiteto, Globalios rinkodaros pirmo kurso studentai, kuriantys naują produktą "UwU"- belaidę magnetiniu būdu prijungiamą mobilaus telefono bateriją su GPS funkcija. Šios apklausos tikslas - išsiaiškinti mūsų klientų pasitenkinimą šiuo produktu ir ištirti, kaip mūsų verslą paveiks naujai atėjęs stiprus konkurentas.Apklausa yra konfidenciali ir visa surinkta informacija bus naudojama tik studijų tikslais.

On-line Project "Your Start in a New Reallity"

Results0
Declaration*We guarantee confidenciallity to all the respondents and we guarantee that your email will not be provided to any third party.*MandatoryThe results of this questionnaire shall not be made public