Pilnas anketų sąrašas

Dirbtinio intelekto poveikis visuomenės sveikatai: galimybės ir grėsmės

Results401
Sveiki, esu Klaipėdos universiteto, Visuomenės sveikatos studijų, IV kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį bakalauro darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti dirbtinio intelekto poveikį visuomenės sveikatai. Anketoje nėra nei klaidingų, nei teisingų atsakymų – teisingas yra tas, kurį pasirinksite Jūs. Tyrimui labai svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl užtikriname pateiktų duomenų anonimiškumą ir konfidencialumą.Iš anksto dėkoju už skirtą laiką.

Virtualaus(skaitmeninio) asistento naudojimas

Results22
Sveiki, esu Marius Rimas ir studijuoju Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, elektronikos katedroje, elektros ir automatikos inžinerijoje, antrame kurse. Atlieku tyrimą apie Lietuvos gyventojų požiūrį į skaitmeninių asistentų naudojimą.

Marionečių projektas "Silvestro Dūdelės byla"

Results37
Profesionalusis Lėlių teatras Lietuvoje atsirado palyginus neseniai, jei lyginsime su pasaulio, rytų ar Europos tradicija, kur ši meno rūšis turi gilias šaknis.Bet tas, kurio dėka buvo padėti teatro pagrindai, išvagojo tokio gylio vagą, kad pagrįstai galime didžiuotis. Stasio Ušinsko futuristinės lėlės susilaukė didžiulio pasisekimo ir anšlagų tarpukaryje, į spektaklį “Silvestras Dūdelė” plūdo minios, gastrolės tuomet nusidriekė per Lietuvą iki pajūrio…Turime visas galimybes bei tradiciją marionečių teatro meną dar labiau populiarinti, su šia meno rūšimi plačiau supažindinti ir priartinti, jos dėka auklėti jaunąją kartą, diegti jai moralines nuostatas ir tampriai susieti Lietuvos kultūros raidą su marionečių menu.Šis projektas turi tikslą ištrinti barjerus, ribas tarp teatro ir žiūrovo bei tiesiogiai kalbėti su juo marionečių kalba, kuri suprantama be vertėjo pagalbos.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Professional Puppet Theater in Lithuania appeared relatively recently, if we compare it with the world, Eastern or European tradition, where this type of art has deep roots.But the one who laid the foundations for the theater, laid a furrow so deep, that we can be justifiably proud. Stasys Ušinskas' futuristic dolls were very successful in the interwars, crowds flocked to the performance "Silvestras Dūdelė", then the tour stretched through Lithuania to the seaside… We have all the possibilities and tradition to further popularize the art of puppet theater, to introduce and bring this art more widely, to educate the younger generation, to introduce moral attitudes to it and tightly connect the development of Lithuanian culture with puppet art.The aim of this project is to remove barriers, boundaries between the theater and the spectator and to speak directly to him in a puppet language that is understood without the help of an interpreter.

Pacientų su ileostoma ir kolostoma slaugos ypatumai

 Gerb. Respondente,  ačiū, kad sutikote dalyvauti šioje apklausoje. Esu Alytaus kolegijos diplomantė Jovita Paulauskienė. Maloniai prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai svarbūs rengiant bakalauro baigiamąjį darbą tema „Pacientų su ileostoma ir kolostoma slaugos ypatumai”.Apklausa anoniminė, o atsakymai analizuojami apibendrintai ir tik šio mokslinio tyrimo tikslais.Dėkoju už skirtą laiką ir pagalbą!ANKETA SLAUGYTOJAMS 

Asmeninio arba viešojo transporto pasirinkimo motyvai Vilniaus apskrityje.

         Gerb. respondente,Atliekamas tyrimas, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie Asmeninio arba viešojo transporto pasirinkimo motyvus keliaujant Vilniaus apskrityje.  Anketa yra anoniminė, todėl nuoširdžiai tikimąsi sulaukti Jūsų objektyvių atsakymų. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl būčiau labai dėkingas, jeigu neatsisakytumėte pareikšti savo nuomonės ir užpildyti anketą.

Paslaugų kokybė Šeimos kredito unijoje

Sveiki. Esu Tomas Barys, ISM vadybos ir Ekonomikos Universiteto 4-o kurso studentas. Rašau bakalauro studijų baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą apie klientų pasitenkinimą „Šeimos kredito unija“ teikiamomis paslaugomis. Prašau Jūsų sudalyvauti tyrime atsakant į mano klausimus. Jūsų dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas, Jums nereikia nurodyti jokių savo asmeninių duomenų. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik apibendrintai.  Jūsų IP adresas bus žinomas tyrimą atliekančiam studentui, jo darbo vadovui ir kitiems universiteto atstovams: programos direktoriui, kvalifikacinės gynimo komisijos nariams, etikos komisijos nariams. IP adresai bus saugomi slaptažodžiu apsaugotame kompiuteryje. Kiti asmeniniai duomenys, tokie kaip Jūsų fizinė buvimo vieta, nėra renkami aktyviais veiksmais. Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su duomenų apsauga prieš arba po dalyvavimo tyrime, prašome susisiekti su tyrimą atliekančiu studentu ([email protected]) arba [email protected]  Kairėje pusėje įvertinkite savo lūkesčius iki paslaugos gavimo „Šeimos kredito unija“, o dešinėje pusėje įvertinkite savo lūkesčių patenkinimą po paslaugos gavimo.Vertinimo reikšmės: 1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku,  3 – nei sutinku, nei nesutinku, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku. 

Vilniaus lankytinų objektų fotografavimas

Gerb. respondente, esu Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos fotografijos technologijos III kurso studentas. Šiuo metu rengiu baigiamajį darbą, kuriame nagrinėjama bei aprašoma foto-kalendoriaus gamyba naudojant Vilniaus miesto nuotraukas, padarytas drono (bepiločio orlaivio) pagalba. Šios apklausos tikslas- įgauti daugiau žinių apie tai, kokias lokacijas ir vaizdus rinktis fotografavimui, kad įtikti tiek vietos gyventojams, tiek miesto svečiams- turistams.