Userapklausa.rezultatai
Results7
Vieša
Pranešti

Žmogiškųjų išteklių valdymo organizacijose tyrimas

Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumų organizacijose tyrimas ir pagrindinių žmogiškųjų išteklių valdymo problemų nustatymas.

Mieli respondentai, ši anketa yra anoniminė. Visi Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami tik rašant tyriamąjį darbą.

Ačiū už Jūsų skirtą laiką ir pateiktus atsakymus.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Jūsų amžius:Privalomas
3. Jei galite nurodykite organizacijos, kurioje dirbate pavadinimą (tai suteiks objektyvumo vertinant atsakymus)
4. Kiek laiko dirbate organizacijoje?Privalomas
5. Kokiu būdu įsidarbinote organizacijoje?Privalomas
6. Gal Jums yra žinoma, kiek apytiksliai darbuotojų dirba organizacijoje?
7. Ar organizacijoje galite susipažinti su organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo strategija ir strategijos pasikeitimais?Privalomas
8. Kokie žmogiškųjų išteklių valdymo etapai Jūsų organizacijoje Jums yra žinomi?Privalomas
9. Kas yra atsakingas už žmogiškųjų išteklių planavimą organizacijoje?Privalomas
10. Gal Jums yra žinoma, ar žmogiškųjų išteklių planavimas organizacijoje yra siejamas su ilgalaikiais ar su trumpalaikiais organizacijos tikslais?Privalomas
11. Gal Jums yra žinoma, kuo remiantis nustatomas naujų darbuotojų poreikis Jūsų organizacijoje?Privalomas
12. Gal Jums yra žinoma, ar žmogiškųjų išteklių paieška organizacijoje vykdoma tiek organizacijos viduje, tiek už organizacijos ribų?Privalomas
13. Ar organizacijoje prieinama informacija apie laisvas darbo vietas ir galimybę pretenduoti į kitas pareigas?Privalomas
14. Kaip gaunate informaciją apie laisvas darbo vietas ir galimybę pretenduoti į kitas pareigas?Privalomas
15. Ar organizacijoje galite teikti rekomendacijas laisvoms darbo vietoms užimti?Privalomas
16. Ar pritariate, kad organizacija reikiamos kompetencijos darbuotojų paiešką visų pirma turėtų vykdyti organizacijos viduje ir tik neradus paiešką vykdyti už organizacijos ribų?Privalomas
17. Kokie žmogiškųjų išteklių atrankos etapai yra taikomi organizacijoje?Privalomas
18. Ar sutinkate, kad tinkama kandidato kvalifikacija ir reikiama darbo patirtis turėtų būti pagrindiniai kriterijai lemiantys kandidato pasirinkimą? Kodėl?
19. Kokių priemonių taikymas padėjo Jums sėkmingai adaptuotis organizacijoje?Privalomas
20. Ar organizacijoje yra vykdomi ir organizuojami mokymo ir tobulinimo kursai?Privalomas
21. Gal Jums yra žinoma, kuo remiantis nustatomas žmogiškųjų išteklių mokymo poreikis organizacijoje?Privalomas
22. Ar noriai dalyvaujate organizacijos mokymo ir tobulinimo kursuose?Privalomas
23. Kokios mokymų formos yra taikomos organizacijoje?Privalomas
24. Kokios mokymų formos Jums yra priimtiniausios?Privalomas
25. Ar galite laisvai pasirinkti norimus kursus?Privalomas
26. Ar organizacijoje yra vykdomas darbuotojų kasmetinis vertinimas?Privalomas
27. Ar Jus tenkina organizacijoje taikoma darbuotojų kasmetinio vertinimo sistema? Kodėl?
28. Ar sutinkate, kad organizacijoje turi būti atliekamas darbuotojų kasmetinis vertinimas?Privalomas
29. Kokie žmogiškųjų išteklių vertinimo metodai taikomi organizacijoje?Privalomas
30. Kokie pagrindiniai dalykai Jūsų nuomone turėtų būti vertinami kasmetinio vertinimo metu?Privalomas
31. Kas atlieka žmogiškųjų išteklių vertinimą organizacijoje?Privalomas
32. Ar organizacijoje yra taikomas neformalus žmogiškųjų išteklių vertinimas?Privalomas
33. Kam panaudojami žmogiškųjų išteklių vertinimo rezultatai organizacijoje?Privalomas
34. Kam Jūsų nuomone turėtų būti panaudojami vertinimo rezultatai?Privalomas
35. Ar organizacijoje yra taikoma darbuotojų motyvavimo sistema?Privalomas
36. Ar Jus tenkina organizacijoje taikoma darbuotojų motyvavimo sistema? Kodėl?
37. Kokios organizacijoje taikomos motyvavimo priemonės?Privalomas
38. Kokios organizacijoje taikomos motyvavimo priemonės Jums yra priimtiniausios?Privalomas
39. Kokios materialinės motyvavimo priemonės yra taikomos organizacijoje?Privalomas
40. Kokios materialinės motyvavimo priemonės Jums yra priimtiniausios?Privalomas
41. Kokios nematerialinės motyvavimo priemonės yra taikomos organizacijoje?Privalomas
42. Kokios nematerialinės motyvavimo priemonės Jums yra priimtiniausios?Privalomas
43. Su kokiomis žmogiškųjų išteklių valdymo problemomis Jūsų nuomone susiduriama Jūsų organizacijoje?Privalomas
44. Kaip manote, kokios yra pagrindinės darbuotojų kaitos priežastys Jūsų organizacijoje?Privalomas
45. Gal Jums yra žinoma, kaip sprendžiamos žmogiškųjų išteklių valdymo problemos organizacijoje?
46. Ar darbuotojai gali teikti pasiūlymus žmogiškųjų išteklių valdymo problemoms spręsti?Privalomas
47. Ar organizacija bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, norėdama pritraukti potencialius darbuotojus?Privalomas
48. Ar žmogiškųjų išteklių valdymo srityje organizacijoje taikomi vienodi reikalavimai tiek vyrams, tiek moterims užtikrinant lygias galimybes?Privalomas
49. Dėl kokių pagrindinių priežasčių dirbate dabartinėje organizacijoje?Privalomas
50. Įvertinkite balais žmogiškųjų išteklių valdymą Jūsų organizacijoje:Privalomas