žinių vadybos įtaka organizacijos valdymui Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose

Ši anketa sudaryta norint ištirti žinių vadybos įtaką organizacijų valdyme Lietuvoje. Anketa skirta mažų bei vidutinių įmonių vadovams. Mes užtikriname anketos atsakymų anonimiškumą. Teisingus atsakymus (-ą) pažymėkite varnele arba apibraukite. Tyrimą atlieka VU TVM Tarptautinės prekybos ir marketingo I kurso magistro studentės.

Ar Jūsų organizacijoje, kurioje dirbate, yra taikoma žinių vadyba?

Kaip manote, kurie iš žemiau išvardintų elementų, išreiškia/reiškia žinias organizacijose? (Galimas daugiau nei vienas atsakymas).

Išranguokite pateiktus kriterijus/elementams, kurie įtakoja žinių vadybą organizacijoje (priskirdami balus nuo 1 iki 9, kai 1 – pats nesvarbiausias kriterijus, 9– pats svarbiausias).

Ar žinios organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, yra sistemiškai kaupiamos? (Jeigu atsakymas yra „Ne“ arba „Nežinau“, pereikite prie 6 klausimo)

Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) pateiktiems kriterijams, kurie nurodo kur sistemiškai yra kaupiamos žinios organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku

Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) pateiktiems kriterijams, kas yra „kaltas“ dėl nepakankamos žinių sklaidos organizacijoje, kurioje Jūs dirbate

Kas, Jūsų nuomone, yra atsakingiausias už žinių sulaikymą organizacijoje? (Galimas tik vienas atsakymas).

Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) žemiau pateiktiems teiginiams, susijusiems su internalizacijos procesais organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku

Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) žemiau pateiktiems teiginiams, susijusiems su eksternalizacijos procesais organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku

Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) žemiau pateiktiems teiginiams, susijusiems su socializacijos procesais organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku

Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) žemiau pateiktiems teiginiams, susijusiems su inovacijų kūrimo procesais organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku.

Ar organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, įdiegta elektroninė žinių valdymo sistema (duomenų bazės ir t.t.)? (Jei atsakymas yra „Ne“, pereikite prie 14 klausimo).

Kokia žinių valdymo sistema įdiegta organizacijoje, kurioje Jūs dirbate?

Ar per ateinančius metus organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, ketinama tobulinti žinių vadybą? (Jei atsakymas yra „Ne“ arba „Nežinau“, pereikite prie 16 klausimo).

Kaip organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, ketinama gerinti/tobulinti žinių vadybą? (Galimas ne vienas atsakymas).

Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) žemiau pateiktiems teiginiams, susijusiem su IT svarba organizacijoje, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku.

Kiek žmonių dirba Jūsų organizacijoje?

Jūsų organizacija veiklą vykdo:

Jūsų organizacijos veiklos pobūdis:

Jūsų organizacija yra:

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą