Userausteja15
Vieša
Pranešti

žinių vadybos įtaka organizacijos valdymui Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose

Ši anketa sudaryta norint ištirti žinių vadybos įtaką organizacijų valdyme Lietuvoje. Anketa skirta mažų bei vidutinių įmonių vadovams. Mes užtikriname anketos atsakymų anonimiškumą. Teisingus atsakymus (-ą) pažymėkite varnele arba apibraukite. Tyrimą atlieka VU TVM Tarptautinės prekybos ir marketingo I kurso magistro studentės.
Ar Jūsų organizacijoje, kurioje dirbate, yra taikoma žinių vadyba?Privalomas
Kaip manote, kurie iš žemiau išvardintų elementų, išreiškia/reiškia žinias organizacijose? (Galimas daugiau nei vienas atsakymas).Privalomas
Išranguokite pateiktus kriterijus/elementams, kurie įtakoja žinių vadybą organizacijoje (priskirdami balus nuo 1 iki 9, kai 1 – pats nesvarbiausias kriterijus, 9– pats svarbiausias).Privalomas
123456789
Nematerialios problemos (neapčiuopiamos)
Materialios problemos (apčiuopiamos)
Formali informacija (hard information)
Neformali informacija (soft information)
Asmeninė patirtis
Organizacinė patirtis
Organizacijos dalyvių bendradarbiavimas, dalinimasis informacija
Raštu neišreikšta informacija (tacit)
Išsilavinimas ir mokymai
Ar žinios organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, yra sistemiškai kaupiamos? (Jeigu atsakymas yra „Ne“ arba „Nežinau“, pereikite prie 6 klausimo)Privalomas
(Jeigu atsakymas yra „Ne“ arba „Nežinau“, pereikite prie 6 klausimo)
Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) pateiktiems kriterijams, kurie nurodo kur sistemiškai yra kaupiamos žinios organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Aukščiausių vadovų tarpe
Vidutinių vadovų tarpe
Komandos lyderių tarpe
Darbuotojų tarpe
Tiek darbuotojų tiek vadovų tarpe
Tiekėjų tarpe/ apie tiekėjus
Vartotojų tarpe/ apie vartotojus
Konkurentų tarpe/ apie konkurentus
Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) pateiktiems kriterijams, kas yra „kaltas“ dėl nepakankamos žinių sklaidos organizacijoje, kurioje Jūs dirbatePrivalomas
TaipNe
Įmonės vadovai
Komandos lyderiai
Darbuotojai
Tiekėjai
Vartotojai/ klientai
Konkurentai
Kas, Jūsų nuomone, yra atsakingiausias už žinių sulaikymą organizacijoje? (Galimas tik vienas atsakymas).Privalomas
Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) žemiau pateiktiems teiginiams, susijusiems su internalizacijos procesais organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinkuPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Organizacijos vadovai dalinasi informacija su pavaldiniais
Organizacijos darbuotojai dalinasi informacija su vadovais
Organizacijos nariai padeda mažiau patyrusiems darbuotojams gauti informaciją, palaiko juos
Organizacijoje aptariamas darbuotojų įgūdžių gerinimas (mokymų poreikis)
Organizacijoje vyksta su darbu nesusijusios praktikos (kūrybiniai, vaidmenų žaidimai)
Organizacijoje aptariamas IT poreikis
Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) žemiau pateiktiems teiginiams, susijusiems su eksternalizacijos procesais organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinkuPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Organizacijoje dažniausiai dirbama komandose
Organizacijoje dažniausiai dirbama individualiai
Organizacijoje komunikuojama su klientais (apklausos, tiesioginė komunikacija)
Organizacijoje komunikuojama su tiekėjais (apklausos, neformali informacija)
Organizacijoje aptariamas darbuotojų įgūdžių gerinimas (mokymų poreikis)
Organizacijoje vyksta su darbu nesusijusios praktikos (kūrybiniai, vaidmenų žaidimai)
Informacija dalinamasi raštu, darbuotojų forumai
Organizacijoje informacija dalinamasi vaizdu, video konferencijos
Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) žemiau pateiktiems teiginiams, susijusiems su socializacijos procesais organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinkuPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Organizacijoje skatinama dalintis informacija
Organizacijos nariai linkę dalintis informacija tarpusavyje
Organizacijoje svarbia informacija dalinamasi neformalių susitikimų metu (kavos pertraukėlė ir pan.)
Informacija gauta neformalių susitikimų metu dalinamasi su kitais organizacijos nariais
Organizacijoje informacija dalinamasi darbo susirinkimuose
Organizacijoje susirinkimai vyksta dažniau nei du kartus per savaitę
Organizacijoje skatinamas darbuotojų bendravimas neoficialioje aplinkoje (organizuojami žygiai, šventės ir pan.)
Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) žemiau pateiktiems teiginiams, susijusiems su inovacijų kūrimo procesais organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Organizacijoje eksperimentuojama, pvz.: tokiose srityse kaip pardavimo technikos
Organizacijoje pastoviai pritaikomos naujos idėjos
Organizacija stengiasi neatsilikti nuo naujausių technologijų
Žinių vadyba organizacijoje yra susijusi su darbuotojų pažanga
Ar organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, įdiegta elektroninė žinių valdymo sistema (duomenų bazės ir t.t.)? (Jei atsakymas yra „Ne“, pereikite prie 14 klausimo).Privalomas
Jei atsakymas yra „Ne“, pereikite prie 14 klausimo
Kokia žinių valdymo sistema įdiegta organizacijoje, kurioje Jūs dirbate?
Galimas ne vienas atsakymo variantas
Ar per ateinančius metus organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, ketinama tobulinti žinių vadybą? (Jei atsakymas yra „Ne“ arba „Nežinau“, pereikite prie 16 klausimo).Privalomas
Jei atsakymas yra „Ne“ arba „Nežinau“, pereikite prie 16 klausimo
Kaip organizacijoje, kurioje Jūs dirbate, ketinama gerinti/tobulinti žinių vadybą? (Galimas ne vienas atsakymas).
Galimas ne vienas atsakymas
Nurodykite savo pritarimą (pažymėdami varnele norimą atsakymą) žemiau pateiktiems teiginiams, susijusiem su IT svarba organizacijoje, 5-ių balų skalėje, kai 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai nesutinku
Technologijos (duomenų bazės) pagreitina žinių vadybos procesus organizacijoje
Technologijos yra pagrindinė priemonė žinių vadybos kontekste
Žmonės yra pagrindinė priemonė vykdyti žinių vadybą
Žinių valdymo sistema pagerintų žinių sklaidą organizacijoje
Kiek žmonių dirba Jūsų organizacijoje?Privalomas
Jūsų organizacija veiklą vykdo:Privalomas
Jūsų organizacijos veiklos pobūdis:Privalomas
Jūsų organizacija yra:Privalomas