VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE DARBO KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ NUOMONĖ APIE JŲ DARBO KOKYBĖS VERTINIMĄ

Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, sveikatos vadybos 2 kurso magistrantė Karolina Brazaitytė. 
Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose darbo kokybės vertinimo kriterijus ir jų nuomonę apie jų darbo kokybės vertinimą. 

Labai prašau, visų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų užpildyti klausimyną. 

Apklausa atliekama anonimiškai, jokie asmeniniai duomenys nebus renkami ir naudojami. 
Duomenys bus naudojami apibendrintai ir tik magistro darbe.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Jūsų lytis:

2. Amžius (įrašykite)

3. Jūsų Išsilavinimas:

4. Darbo stažas visuomenės sveikatos biure (įrašykite)

5. Biuras, kuriame dirbate priklauso:

6. Kurios apskrities teritorijoje yra Jūsų biuras?

7. Kaip manote, ar naudinga vertinti visuomenė sveikatos priežiūros specialistų darbo kokybę?

8. Ar biure, kuriame dirbate vyksta Jūsų darbo vertinimas?

9. Kas kiek laiko vyksta Jūsų darbo vertinimas? (įrašykite).

10. Kokiu būdu vyskta Jūsų darbo vertinimas?

11. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, apie galimus Jūsų darbo kokybės vertinimo kriterijus:

visiškai nesutinku
nesutinku
nei sutinku, nei nesutinku
sutinku
visiškai sutinku
11.1. Darbo kokybės vertinimas pagal darbo planų pateikimą nustatytu laiku (nevėlavimą)
11.2. Darbo kokybės vertinimas pagal darbo ataskaitų pateikimą nustatytu laiku (nevėlavimą)
11.3. Darbo kokybės vertinimas pagal ugdymo įstaigos direktoriaus atsiliepimus
11.4. Darbo kokybės vertinimas pagal atliktų užsiėmimų skaičių
11.5. Darbo kokybės vertinimas pagal pravestų tėvų susirinkimų skaičių
11.6. Darbo kokybės vertinimas pagal suteiktų konsultacijų skaičių mokiniams
11.7. Darbo kokybės vertinimas pagal suteiktų konsultacijų skaičių mokinių tėvams
11.8. Darbo kokybės vertinimas pagal suteiktų konslutacijų skaičių mokyklos darbuotojams
11.9. Darbo kokybės vertinimas pagal surengtų renginių skaičių mokykloje
11.10. Darbo kokybės vertinimas pagal pagerėjusius/suprastėjusius mokinių sveikatos rodiklius
11.11. Darbo kokybės vertinimas pagal pagerėjusius/suprastėjusius mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius
11.12. Darbo kokybės vertinimas atsižvelgiant į visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo stažą darbovietėje
11.13. Darbo kokybės vertinimas pagal metinių planų įgyvendinimą

12. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, apie galimus trukdžius Jūsų darbo kokybei:

visiškai nesutinku
nesutinku
nei sutinku, nei nesutinku
sutinku
visiškai sutinku
12.1. Darbas keliose ugdymo įstaigose
12.2. Darbas mažu etatu vienoje ugdymo įstaigoje
12.3. Per daug dokumetų, ataskaitų pildymo, kas užima daug laiko
12.4. Nepavyksta suderinti užsiėmimų laiko su ugdymo įstaigomis ir klasių tvarkaraščiais
12.5. Neužtenka inventoriaus/piemonių užsiėmimams vykdyti
12.6. Neapibrėžtos/ neaiškios darbo funkcijos
12.7. Neapibrėžti darbo kokybės vertinimo kriterijai
12.8. Nemaloni aplinka darbo vietoje
12.9. Nepalankus ugdymo įstaigos direktoriaus požiūris į Jūsų darbą ugdymo įstaigoje
12.10. Nepalankus mokytojų požiūris į Jūsų darbą ugdymo įstaigoje
12.11. Per mažas tėvų/globėjų įsitraukimas į Jūsų vykdomas veiklas
12.12. Trūksta sveikatos stiprinimo veiklų integravimo į bendrąsias ugdymo programas
12.13. Trūksta įsitraukimo į bendras biuro veiklas
12.14. Nėra motyvacinės sistemos arba ji nėra veiksni