Žymė: kokybėsvaldymas

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE DARBO KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ NUOMONĖ APIE JŲ DARBO KOKYBĖS VERTINIMĄ

Results63
Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, sveikatos vadybos 2 kurso magistrantė Karolina Brazaitytė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose darbo kokybės vertinimo kriterijus ir jų nuomonę apie jų darbo kokybės vertinimą. Labai prašau, visų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų užpildyti klausimyną. Apklausa atliekama anonimiškai, jokie asmeniniai duomenys nebus renkami ir naudojami. Duomenys bus naudojami apibendrintai ir tik magistro darbe.