Usermano-anketa
Results80
Vieša
Pranešti

Visuomenės ir NVO dalyvavimas sprendimų priėmime aplinkosaugos srityje

Šio tyrimo tikslas – atlikti teisinių prielaidų ir galimybių daryti poveikį priimant sprendimus aplinkos apsaugos srityje vertinimą Lietuvos visuomenės ir visuomeninių organizacijų (NVO)* atžvilgiu.

Ši anketa yra anoniminė. Ja siekiama įvertinti Jūsų nuomonę. Gauti atsakymai bus naudojami tik mokslinio darbo tyrimo tikslams.

 

*Nevyriausybinė organizacija (NVO) –  tai laisva piliečių valia įkurta demokratinė organizacija, kuri tarnauja visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ar tiesioginio dalyvavimo valstybės valdyme (asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir viešosios įstaigos).

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūs esate:Privalomas
2. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
3. Jūsų amžius:Privalomas
4. Jūs gyvenate/NVO veikia:Privalomas
5. Jūsų padėtis visuomenėje:Privalomas
6. Kokie Jūsų organizacijos finansavimo šaltiniai?
(pildyti NVO nariams)
7. Ar Jums yra aktualios aplinkosaugos srities problemos?Privalomas
8. Ar Jums yra tekę kada nors dalyvauti priimant sprendimus aplinkosaugos srityje?Privalomas
9. Trumpai apibūdinkite kada ir kokiame aplinkosaugos srities sprendimo priėmimo procese Jums teko dalyvauti:
10. Kas lemia Jūsų dalyvavimą/nedalyvavimą priimant sprendimus aplinkosaugos srityje?Privalomas
11. Jūsų manymu, kokios yra pagrindinės problemos Lietuvoje aplinkosaugos srityje:Privalomas
12. Jūsų manymu, piliečių dalyvavimas priimant sprendimus aplinkosaugos srityje yra:Privalomas
13. Kur ieškote informacijos apie aplinkosaugos srities problemas ir galimybes dalyvauti sprendimų priėmime?Privalomas
14. Ar Jūs pasitikite aplinkosaugos srityje veikiančių NVO veikla?Privalomas
15. Kodėl Jūs nepasitikite aplinkosauginių NVO veikla ?
16. Įvardinkite, kokias aplinkosaugines NVO žinote ir į kokias Jums teko kreiptis:Privalomas
17. Jūsų manymu, kuris NVO veiklos tipas yra efektyviausias:Privalomas
18. Jūsų manymu, kokios yra didžiausios NVO veiklos problemos:Privalomas
19. Kaip manote, kas turi didžiausios įtakos NVO veiklos sėkmei?Privalomas
20. Kaip manote, kas galėtų padidinti NVO veiklos veiksmingumą ir plėtros galimybes?Privalomas
21. Jūsų manymu, Lietuvoje NVO ir piliečių bendradarbiavimas aplinkosaugos srityje yra:Privalomas
22. Jūsų manymu, kokios pagrindinės NVO ir piliečių bendradarbiavimo aplinkosaugos srityje problemos:
23. Siekiant padidinti visuomenės ir NVO dalyvavimą aplinkos apsaugos srityje priimant sprendimus tikslinga didinti jų bendradarbiavimą šiais būdais:Privalomas
24. Jūsų manymu, ar piliečių ir NVO dalyvavimas turi tiesioginės įtakos sprendimų priėmimui aplinkosaugos srityje:Privalomas
25. Jūsų manymu, ar Lietuvoje valstybinės institucijos yra suinteresuotos piliečių ir NVO dalyvavimu priimant sprendimus aplinkosaugos srityje?Privalomas
26. Įvertinkite šių dalyvių svarbą priimant sprendimus aplinkosaugos srityje:Privalomas
(prie vieno dalyvio pažymėkite vieną atsakymo variantą)
Labai svarbuSvarbuVidutiniškai svarbuNesvarbu
Piliečiai
NVO
Piliečių tarpusavio bendradarbiavimas
NVO tarpusavio bendradarbiavimas
Piliečių ir NVO bendradarbiavimas
27. Jūsų manymu, kokiais būdais piliečiai ir NVO turėtų aktyviau bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis sprendimų priėmimo aplinkosaugos srityje proceso metu?Privalomas
28. Kurios priežastys, Jūsų manymu, yra svarbiausios, trukdančios visuomenės ir NVO efektyviam bendradarbiavimui su valstybinėmis institucijos aplinkosaugos srities problemų sprendimui:Privalomas
29. Pateikite Jūsų pasiūlymus, ką Jūs dar siūlytumėte siekiant padidinti visuomenės narių/NVO galimybes daryti poveikį priimant sprendimus aplinkos apsaugos srityje: