Žymė: dalyvavimas

Tėvų žinios apie neišnešioto naujagimio priežiūrą ir dalyvavimas jo slaugoje

Results63
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto slaugos fakulteto studentė Ieva Guntulytė bakalaurinio darbo rengimo metu atlieka tyrimą, skirtą išanalizuoti tėvų žinias apie neišnešioto naujagimio priežiūrą ir dalyvavimą jo slaugoje. Tyrime dalyvauja neišnešiotų naujagimių tėvai lankantys juos ligoninėje, taip pat jau auginantys savo vaikučius NAMUOSE (tokiu atveju prašau atsakyti į klausimus PRISIMENANT savo patirtį ligoninėje). Pildydami apklausą užtruksite apie 10-15 minučių. Tyrimo duomenys bus panaudoti tik studijų tikslams, anketa yra anoniminė. Anonimiškumas ir gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas. Prisidėdami prie šio tyrimo padėsite suprasti ir išspręsti problemas, su kuriomis susiduria neišnešiotų naujagimių tėvai ligoninėse.Iškilus neaiškumams galima kreiptis į : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Slaugos fakulteto, Eivenių g. 4, Kaunas (6 aukštas), akušerijos IV kurso studentę, Ievą Guntulytę  tel. +37060397242, el. paštas: [email protected]

Jaunimo pilietinio dalyvavimas elektroninėje erdvėje

Results33
Mokymosi tikslais atliekama 18-29 m. jaunų žmonių apklausa apie jų pilietinio-politinio dalyvavimo praktikas ir nuostatas internetinėje erdvėje. Pilietinis-politinis dalyvavimas tai balsavimas rinkimuose, dalyvavimas (tai pat organizavimas) akcijose, mitinguose, streikuose, minėjimuose, peticijų pasirašymas, kreipimaisi ar diskusijos su politikais, visuomeninkais, produktų ar paslaugų vartojimas (ar nevartojimas) dėl tam tikrų pilietinių, politinių, etinių, moralinių priežasčių, dalyvavimas politinių partijų, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių socialinėse veiklose, bei bet kokia kita veikla, kuri buvo daroma siekiant tam tikrų bendruomeniškų tikslų.

Piliečių dalyvavimas seniūnijos teikiamose viešosiose paslaugose

Results26
Sveiki, esu Mykolo Romerio universiteto studentė, kuri šiuo metu rengia bakalauro darbą, susijusi su viešosiomis paslaugomis, jų teikimu, bei piliečių dalyvavimų. Lietuvoje viešųjų paslaugų sąvoką pateikia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, pagal kurį, viešoji paslauga yra valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas.Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti bakalauriniam darbe, anketa yra anoniminė, kurioje atsakymas į pateiktus klausimus užims nuo 5 iki 10 min. Dėkoju už Jūsų paaukotą laiką :)

Visuomenės ir NVO dalyvavimas sprendimų priėmime aplinkosaugos srityje

Results80
Šio tyrimo tikslas – atlikti teisinių prielaidų ir galimybių daryti poveikį priimant sprendimus aplinkos apsaugos srityje vertinimą Lietuvos visuomenės ir visuomeninių organizacijų (NVO)* atžvilgiu. Ši anketa yra anoniminė. Ja siekiama įvertinti Jūsų nuomonę. Gauti atsakymai bus naudojami tik mokslinio darbo tyrimo tikslams.   *Nevyriausybinė organizacija (NVO) –  tai laisva piliečių valia įkurta demokratinė organizacija, kuri tarnauja visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ar tiesioginio dalyvavimo valstybės valdyme (asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir viešosios įstaigos).