Žymė: aplinkosauga

Kainos įtaka pasirinkimui pirkti ekologiškus produktus

Results0
Sveiki! Esu Vilniaus Universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, Rinkodaros ir globalaus verslo bakalauro studijų programos studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas ištirti kainos poveikį ketinimui pirkti ekologiškus produktus. Šios anketos pagalba gauti duomenys išliks anonimiški ir bus naudojami tik bakalauro baigiamajam darbui parengti. Garantuojamas konfidencialumas. Pildydami anketą užtruksite iki 5 min. Jūsų nuoširdūs atsakymai bus labai vertingi atliekant šį tyrimą! Ačiū už skirtą laiką! 

Susidariusią žmonių nuomonę atsinaujinančios energijos tema

Results160
Sveiki,  Atliekame tyrimą apie susidariusią žmonių nuomonę atsinaujinančios energijos tema. Ši apklausa yra anoniminė. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami tik statistiniam apibendrinimui.Dėkojame už skirtas 3-5 min. anketos pildymui. 

Žmonių požiūris į aplinkos apsaugą

Sveiki,Esame Viešosios politikos ir vadybos II kurso studentės ir atliekame apklausą Statistikos (politikoje) dalykui. Šios apklausos pagalba siekiame sužinoti, ar lietuviai yra draugiški mūsų aplinkai ir kaip ja rūpinasi. Mielai kviečiame atsakyti į pateiktus klausimus. Visi atsakymai yra anoniminiai, viešai neskelbiami ir reikalingi tik mūsų atliekamam tyrimui. Ačiū už Jūsų laiką ir nuomonę!

Visuomenės nuomonė apie saugomų augalų ir gyvūnų rūšių apsaugą Lietuvoje

Gerb. Respondente,   Esu Mykolo Riomerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto aplinkosaugos teisės programos magistrantūros studentas Aurimas Kasperavičius.  Rašau Magistro baigiamąjį darbą, kurio tema „Saugomų augalų ir gyvūnų rūšių apsaugos teisiniai ir praktiniai aspektai.” Saugomos augalų ir gyvūnų rūšys – tai tokios pasaulyje egzistuojančios augalų ir gyvūnų rūšys kurioms gresia reali išnykimo grėsmė.Dabartinė rūšių nykimo sparta neturi precedento. Rūšių nykimo, kurį daugiausia lemia žmogaus veikla, tempas nuo 100 iki 1000 kartų viršija natūralų nykimo tempą. Siekiant išsaugoti nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis labai svarbus faktorius  – pakankamas visuomenės informavimas apie saugomų augalų ir gyvūnų rūšių apsaugos problematiką bei rūšių išsaugojimo būdus.   Atlieku visuomenės apklausą, kurią apibendrinus būtų galima įvertinti visuomenės informavimo lygį saugomų augalų ir gyvūnų rūšių apsaugos srityje, daryti išvadas bei teikti pasiūlymus, kaip apsaugoti nykstančias faunos ir floros rūšis. 

Anketa apie žvejo bilieto naudojimą

Results107
Sveiki, esu Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto trečio kurso studentas ir atlieku marketingo tyrimą apie žvejo bilieto paplitimą Lietuvoje. Todėl maloniai prašau Jūsų užpildyti šią anoniminę anketą. Anketos duomenys bus apibendrintai naudojami rengiant kursinį darbą. Iš anksto ačiū už Jūsų atsakymus!

Lietuvos miškų politika

Results86
Gerbiami respondentai, maloniai kviečiu dalyvauti Jus tyrime, kuriuo siekiama sužinoti visuomenės nuomonę Lietuvos miškų politikos klausimais. Anketą sudarė Mykolo Romerio universiteto viešosios politikos ir vadybos programos IV kurso studentė Regina Bubnelytė. Jūsų atsakymų duomenys bus panaudoti bakalauro baigiamajame darbe. Visi jūsų atsakymai išliks anonimiški ir bus analizuojami apibendrintai. Ačiū už skirtą laiką.

Tarptautinių transporto kompanijų aplinkosaugos veikla ir komunikacija. Anketa vežėjams

Results43
Esu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto magistrantūros studentė. Rengiu mokslinį tyrimą tema: „Tarptautinių transporto kompanijų aplinkosaugos veikla ir komunikacija“ Šiuolaikinėje visuomenėje vis dažniau kalbama apie aplinkos apsaugą, keliamos vis aštresnės diskusijos šia tema. Atsižvelgiant  į tyrimo duomenis, transporto sektorius - antra pagal užterštumo pavojų verslo sritis po pramonės. Todėl, svarbu ištirti, kiek socialiai atsakingi šio verslo sektoriaus atstovai.   Būčiau labai dėkinga, jei galėtumėte atsakyti į kelis klausimus, kurie padėtų įvertinti realią padėtį.

Visuomenės ir NVO dalyvavimas sprendimų priėmime aplinkosaugos srityje

Results80
Šio tyrimo tikslas – atlikti teisinių prielaidų ir galimybių daryti poveikį priimant sprendimus aplinkos apsaugos srityje vertinimą Lietuvos visuomenės ir visuomeninių organizacijų (NVO)* atžvilgiu. Ši anketa yra anoniminė. Ja siekiama įvertinti Jūsų nuomonę. Gauti atsakymai bus naudojami tik mokslinio darbo tyrimo tikslams.   *Nevyriausybinė organizacija (NVO) –  tai laisva piliečių valia įkurta demokratinė organizacija, kuri tarnauja visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ar tiesioginio dalyvavimo valstybės valdyme (asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir viešosios įstaigos).

Informacijos apie aplinką viešinimas (socialinė reklama)

Gerb. respondente, Esu Jurgita Zuzevičiūtė MRU Darnaus vystymosi vadybos ir administravimo studentė. Šiuo metu rašau diplominį darba ir darau tyrimą apie socialinę reklamą. Šia apklausa noriu išsiaiškinti ar socialinė reklama yra pastebima, veiksminga ir kaip ji veikia visuomenę. Ši anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo tikslams pasiekti. Tad tikiuosi nuoširdžių Jūsų atsakymų, kurie padės objektyviai įvertinti tiriamą problemą. Ačiū už Jūsų atsakymus!

Eco4Life: Pietų Baltijos regiono aplinkos ir gyvybės mokslų tinklo kūrimas skatinant bendradarbiavimą abipus sienų

Tarptautinis Eco4Life projektas siekia išnaudoti naujas galimybes, kurias siūlo biologiniais procesais ir ekonomikos dėsniais pagrįsta naujoji ekonomika - bioekonomika. Eco4Life projektas jungia tris partnerius Pietų Baltijos regione bei siekia prie tinklo prijungti vietinius tikslinių grupių atstovus, atsakingus už gyvybės mokslų verslumo augimą – mokslininkus, verslininkus, valdžios atstovus. Bus įsteigti tarptautinio Eco4Life tinklo regioniniai centrai, kurie palaikys tinklą, leidžiantį dalintis turimomis žiniomis ir informacija, apjungti regiono akademinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei kurti aplinkai naudingo verslo modelį. Jūsų atsakymai padėtų efektyviau kurti regioninį centrą ir jo paslaugas.