UserAusma97
Results212
Vieša
Pranešti

Visuomenės informuotumas apie atsinaujinančios energijos gamybą

Sveiki. Esame pirmo kurso Kauno kolegijos studentai. Norime ištirti visuomenės informuotumą apie atsinaujinančios energijos gamybą. Kviečiame užpildyti apklausą.

Jeigu į pirmą klausimą atsakote neigiamai, toliau anketos nepildykite. (Nepamirškite išsaugoti anketos)

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar esate girdėję apie atsinaujinančios energijos išteklius?
2. Esu girdėjęs apie atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą
3. Tikiu globaliniu klimato atšilimu
4. Kokiais informacijos skleidimo būdais Jūs gaunate informaciją apie atsinaujinančios energijos gamybą?
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Moksliniuose straipsniuose elektroninėse duomenų bazėse
Socialiniuose tinkluose
Televizijos laidose
Žurnaluose, laikraščiuose
5. Kaip manote, kokiuose informacijos šaltiniuose turėtų būti kalbama, skleidžiama informacija apie atsinaujinančios energijos išteklių gamybą, kad apie tai žinotų kuo didesnė dalis visuomenės narių?
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Moksliniuose straipsniuose elektroninėse duomenų bazėse
Socialiniuose tinkluose
Televizijos laidose
Žurnaluose, laikraščiuose
6. Mane domina atsinaujinančių energijos išteklių gamyba
7. Aš gaunu pakankamai informacijos apie atsinaujinančius energijos išteklius ir jos gamybą
8. Ar Jūs ieškote informacijos apie atsinaujinančios energijos išteklius ir jos gamybą?
9. Kokiu tikslu ieškote informacijos apie atsinaujinančios energijos išteklius ir jos gamybą?
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Noras pagilinti savo asmenines žinias
Tai yra reikalinga mano darbui
Tai yra reikalinga mano studijoms
10. Koks yra Jūsų požiūris į atsinaujinančių energijos išteklių gamybą Lietuvoje?
11. Ar kada nors svarstėte apie galimybę naudoti energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių?
12. Ar Jums yra prieinama galimybė naudoti atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą energiją savo gyvenamojoje vytoje?
13. Kas, Jūsų manymu, turėtų padengti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių išlaidas?
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Vyriausybė
Individualūs energijos vartotojai
Energijos tiekimo kompanijos
14. Jūsų lytis:
15. Jūsų amžius:
16. Jūsų išsilavinimas: