Userjuste.knietaite
Vieša
Pranešti

VAIKO KŪRYBIŠKUMO UGDYMO GALIMYBĖS IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE: PEDAGOGŲ IR TĖVŲ POŽIŪRIS

Gerb. Respondente,

Esu Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto edukologijos studentė ir atlieku tyrimą apie vaiko kūrybiškumo ugdymo galimybes ikimokyklinėje įstaigoje. Ši anketa anoniminė. Tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami baigiamajame bakalauro darbe ir tik apibendrinti. Atsakydami į anketos klausimus, pasirinkite Jums tinkamiausią (- ius) variantą (- us) ir pažymėkite Jums priimtinu būdu arba parašykite savo atsakymą. Dėkoju Jums už pagalbą.

1.Kas, Jūsų manymu, yra kūrybiškumas?
2. Kokiais bruožais, Jūsų nuomone, pasižymi kūrybiški vaikai? (Galimi keli variantai)
3. Ar svarbus kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje?
4. Jūsų nuomone, ugdant kūrybiškumą svarbiausia atsižvelgti į vaiko:
5. Kokios veiklos sritys, jūsų nuomone, yra svarbiausios ugdant kūrybiškumą priešmokykliniame amžiuje? (Galimi keli variantai)
6. Kiek laiko skiriate veikloms, skatinančioms vaikų kūrybiškumą?
7. Kaip Jūs skatinate vaiko kūrybiškumą?
8. Kokiais būdais ir metodais vertinate, ar pakankamai skatinamas vaikų kūrybiškumas?
9. Su kokiais sunkumais susiduriate, ugdydami vaikų kūrybinius gebėjimus?
10. Kurie veiksniai, Jūsų nuomone, turi didžiausią teigiamą įtaką vaikų kūrybiškumo ugdymui ikimokykliniame amžiuje? Pažymėkite kelis svarbiausius variantus.
11. Kokie veiksniai slopina priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą? (galimi keli variantai)
12. Ar Jūsų nuomone, svarbus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas vaiko kūrybiškumo ugdymo procese?
13. Jūs esate?