TYRIMAS: Vidinės komunikacijos ir tiesioginio vadovo palaikymo įtaka darbdavio įvaizdžiui

Gerbiamas (-a) tyrimo dalyvi (-e),

 

Esu Kristina Kovrikova, Vilniaus Universiteto žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų studentė.

Rašau baigiamąjį magistro darbą, kurio tikslas yra įvertinti vidinės komunikacijos ir tiesioginio vadovo palaikymo įtaką darbdavio patrauklumui.

 

Tyrimo klausimyną sudaro uždaro tipo klausimai ir teiginiai. Jums reikės pasirinkti vieną iš pateiktų atsakymo variantų.

Užpildyti tyrimo klausimyną užtruksite iki 10 minučių.

  • Anketos klausimuose nereikia įvardinti nei  tyrime dalyvaujančio asmens, nei jo darbovietės pavadinimo, o pats apklausos įrankis apklausa.lt respondentams garantuoja anonimiškumą ir konfidencialumą. 
  • Anketoje nėra neteisingų atsakymų, todėl vertindami pateiktus teiginius remkitės savo nuomone ir patirtimi darbinėje aplinkoje.
  • Anketą vienas respondentas gali pildyti tik vieną kartą.

Iš anksto Jums dėkoju, kad skiriate savo laiką.

Kristina Kovrikova

 

Jeigu turite klausimų, susijusių su tyrimu, kviečiu kreiptis el. paštu: [email protected]

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar jūs šiuo metu dirbate? (Jeigu į šį klausimą atsakėte „ne“, toliau klausimyno nepildykite)

1. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie vidinę komunikaciją Jūsų organizacijoje.

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
1.1. Esu patenkintas (-a) informacija apie netinkamai atliekamo darbo pasekmes.
1.2. Esu patenkintas (-a) informacija apie tai, kiek prisidedu prie organizacijos sėkmės.
1.3. Esu patenkintas (-a) informacija, kiek mano darbas yra vertinamas organizacijoje.
1.4. Esu patenkintas (-a) man suteikiamu grįžtamuoju ryšiu apie tai, kaip gerai atlieku savo darbą.
1.5. Esu patenkintas (-a) savo tiesioginio vadovo pasiekiamumu ir prieinamumu.
1.6. Esu patenkintas (-a) tuo, kaip gerai mano tiesioginis vadovas yra informuotas apie problemas, su kuriomis galiu susidurti darbe.
1.7. Esu patenkintas (-a) tuo, kaip gerai mano tiesioginis vadovas supranta mano problemas.
1.8. Esu patenkintas (-a) tuo, kad tiesioginis vadovas pripažįsta mano potencialą.
1.9. Esu patenkintas (-a) kolegų pasiekiamumu ir prieinamumu.
1.10. Esu patenkintas (-a) tuo, kaip sėkmingai aš sugebu bendrauti su savo komandos nariais.
1.11. Esu patenkintas (-a) bendravimo su kolegomis rezultatais.
1.12. Esu patenkintas (-a) tuo, kad kolegos moka priimti kritiką.
1.13. Esu patenkintas (-a) sprendimų, priimtų remiantis neformalia komunikacija, kiekiu.
1.14. Esu patenkintas (-a) apkalbų mūsų organizacijoje kiekiu.
1.15. Esu patenkintas (-a) laiko, kurį skiriu neformaliam bendravimui, kiekiu.
1.16. Esu patenkintas (-a) informacijos, perduodamos neformaliais bendravimo kanalais, naudingumu.
1.17. Esu patenkintas (-a) informacija apie darbe galiojančias taisykles.
1.18. Esu patenkintas (-a) informacija apie organizacijos finansinę būklę.
1.19. Esu patenkintas (-a) informavimu apie pokyčius organizacijoje.
1.20. Esu patenkintas(-a) informacija apie teisinius reglamentus, turinčius įtakos mūsų organizacijos veiklai.
1.21. Esu patenkintas (-a) tuo, kad komunikacija organizacijos viduje man padeda jaustis svarbia organizacijos dalimi.
1.22. Esu patenkintas (-a) tuo, kad komunikacija organizacijoje man padeda jaustis organizacijos dalimi.
1.23. Esu patenkintas (-a) tuo, kad komunikacija organizacijoje skatina organizacijos vertybes.
1.24. Esu patenkintas (-a) tuo, kad komunikacija organizacijoje skatina siekti organizacijos tikslų.
1.25. Esu patenkintas (-a) organizacijoje naudojamomis komunikacijos priemonėmis (pvz., pranešimai raštu, intranetas, žodinis bendravimas).
1.26. Esu patenkintas (-a) galimybe bendrauti per šiuolaikines komunikacijos priemones (pvz., intranetas, „Teams“ ir kt.).
1.27. Esu patenkintas (-a) bendravimo per šiuolaikines komunikacijos priemones (pvz., intranetas, „Teams“ ir kt.) kokybe.
1.28. Esu patenkintas (-a) komunikacijos būdais, kuriuos kiti pasirenka bendravimui su manimi.
1.29. Esu patenkintas (-a) gerai organizuotais susirinkimais, kuriuose dalyvauju.
1.30. Esu patenkintas (-a) informacijos, gaunamos susirinkimuose, naudingumu.
1.31. Esu patenkintas (-a), kad laiku gaunu informaciją, svarbią mano darbo užduotims.
1.32. Esu patenkintas (-a) susirinkimų trukme.

2. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie savo darbdavį.

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
2.1. Pripažinimas ir įvertinimas iš vadovybės yra įprastas reiškinys mūsų organizacijoje.
2.2. Dabartinis darbas užtikrina patrauklias perspektyvas kituose darbuose.
2.3. Dirbdamas (-a) šioje organizacijoje jaučiuosi puikiai.
2.4. Šioje darbovietėje labiau savimi pasitikiu.
2.5. Šioje organizacijoje įgyju karjerai svarbios patirties.
2.6. Dabartinėje darbovietėje smagi darbo aplinka.
2.7. Mano geri santykiai su vadovais.
2.8. Mano geri santykiai su kolegomis.
2.9. Mane palaiko ir padrąsina kolegos.
2.10. Dabartinėje darbovietėje laiminga darbo aplinka.
2.11. Dirbu įdomioje aplinkoje.
2.12. Mūsų organizacija yra novatoriška: joje taikomos naujos darbo praktikos ir yra orientuojamasi į ateitį.
2.13. Organizacija skatina ir vertina darbuotojų kūrybiškumą.
2.14. Mūsų organizacija siūlo aukštos kokybės produktus ir/arba paslaugas.
2.15. Mūsų organizacija siūlo šiuolaikinius produktus ir/arba paslaugas.
2.16. Organizacijoje suteikiamos galimybės pritaikyti studijų metu įgytas žinias.
2.17. Šioje darbovietėje turiu galimybę mokyti kitus to, ką pats (-i) išmanau.
2.18. Šioje darbovietėje jaučiuosi priklausantis (-i) komandai ir jos pripažintas (-a).
2.19. Mūsų organizacija orientuota į klientą.
2.20. Mūsų organizacija yra socialiai atsakinga.
2.21. Darbas šioje organizacijoje suteikia mano karjerai svarbią patirtį.
2.22. Mūsų organizacija užtikrina saugų darbą.
2.23. Organizacija suteikia galimybę keistis žiniomis ir įgyti patirtį, dirbant su skirtingais jos padaliniais.
2.24. Organizacija moka didesnį už vidutinį, esantį sektoriuje, darbo užmokestį.
2.25. Organizacija suteikia patrauklų bendrą atlygio paketą.

Ar Jūs rekomenduotumėte organizaciją, kurioje šiuo metu dirbate, kaip patrauklią darbo vietą? (1 – visai nerekomenduočiau; 10 – labai rekomenduočiau).

3. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie savo tiesioginį vadovą.

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
3.1. Mano vadovas didžiuojasi mano pasiekimais
3.2. Mano vadovas rūpinasi mano gerove.
3.3. Mano vadovas vertina mano indėlį į mūsų organizacijos gerovę.
3.4. Vadovas atsižvelgia į mano tikslus ir vertybes.
3.5. Mano vadovas rūpinasi manimi.
3.6. Mano vadovas pasiruošęs padėti, jei man reikia ypatingos paslaugos.
3.7. Vadovas atleis už netyčinę mano klaidą.
3.8. Net ir pasitaikius galimybei, mano vadovas niekada manimi nepasinaudotų.

4. Jūsų lytis:

5. Jūsų amžius:

6. Jūsų išsilavinimas:

7. Jūsų darbo trukmė dabartinėje darbovietėje:

8. Jūsų pareigybė:

9. Pasirinkite Jūsų organizacijai tinkančią charakteristiką:

10. Jūsų organizacijos dydis: