Tėvų emigraciją patyrusių vaikų psichosocialinės pasekmės/ mokyklinio amžiaus vaikams

Esu baigiamojo kurso, SOCIALINIO DARBO studijų programos studentė. Organizuoju tyrimą, kurio tikslas - nustatyti vaikų, likusių be tėvų globos, patiriamas problemas. Tyrimo rezultatai bus apibendrinami baigiamajame darbe, ir niekur viešai nebus publikuojami. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIU DALYVAUTI APKLAUSOJE. TAVO NUOMONĖ LABAI SVARBI!

Tavo lytis

Tavo amžius (Įrašyti)

  …Daugiau…

  Kiek laiko yra išvykę tavo tėvai?

  Su kuo gyveni šiuo metu?

  įvertinkite savo santykius su:

  Ar tėvai domisi tavo...?

  Kaip dažnai bendrauji su į užsienį išvykusiais tėvais?

  Aš draugus renkuosi kurie:

  Dauguma mano draugų:

  išvykus tėvams aš:

  Mokykloje aš:

  Aš savo laisvalaikį leidžiu:

  Savo laisvalaikį leidžiu būdamas:

  Įvertink savo vertybes:

  Išvykus tėvams į užsienį aš:

  Kaip jautiesi išvykus tėvams į užsienį?

  Kaip elgiesi išvykus tėvams į užsienį

  Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą