Tėvų emigraciją patyrusių vaikų psichosocialinės pasekmės/ mokyklinio amžiaus vaikams

Esu baigiamojo kurso, SOCIALINIO DARBO studijų programos studentė. Organizuoju tyrimą, kurio tikslas - nustatyti vaikų, likusių be tėvų globos, patiriamas problemas. Tyrimo rezultatai bus apibendrinami baigiamajame darbe, ir niekur viešai nebus publikuojami. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIU DALYVAUTI APKLAUSOJE. TAVO NUOMONĖ LABAI SVARBI!

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Tavo lytis

Tavo amžius (Įrašyti)

Kiek laiko yra išvykę tavo tėvai?

Su kuo gyveni šiuo metu?

įvertinkite savo santykius su:

Visiškai nebendrauju
Labai blogi
Blogi
Geri
Labai geri
Netururiu
Mama
Tėčiu
Klasės auklėtoju (a)
Su savo draugais
Kaimynais
Klasės draugais
Mokytojais
Globėjais
Broliais ir (ar) seserimis

Ar tėvai domisi tavo...?

Niekada
Retai
Dažnai
Visada
Sveikata
Savijauta
Mityba
Priežiūra
Mokymusi
Laisvalaikiu
Santykiais su draugais
Santykiais su kitais šeimos nariais
Santykiais su mokytojais

Kaip dažnai bendrauji su į užsienį išvykusiais tėvais?

Aš draugus renkuosi kurie:

Sutinku
Abejoju
Nesutinku
Gerai mokosi
Rimto būdo
Tykesnio būdo
Panašūs į mane
Valdingi
Linkę nepaklusti
Vyresni už mane
Jaunesni už mane
Tokio pat amžiaus kaip aš

Dauguma mano draugų:

Sutinku
Abejoju
Nesutinku
Visada man padeda ištikus bėdai
Visada mane išklauso ir duoda patarimų
Gerai mokosi
Vartoja alkoholį
Rūko
Praleidinėja pamokas

išvykus tėvams aš:

Sutinku
Abejoju
Nesutinku
Tapau atsakingesnis už save
Turiu rūpintis jaunesniu broliu ir (ar) seserimi
Pagausėjo namų ruošos darbų
Pradėjau ruošti sau maistą

Mokykloje aš:

Sutinku
Abejoju
Nesutinku
Nepraleidinėju pamokų
Visada atlieku namų darbus
Gaunu gerus įvertinimus
Dalyvauju užklasinėje veikloje (būreliai)
Esu pavyzdingas moksleivis
Aktyviai dalyvauju mokyklos organizuojamuose renginiuose
Dalyvauju olimpiadose (pvz.: bebras, kengūra, vertimo ir t,t,)

Aš savo laisvalaikį leidžiu:

Sutinkku
Abejoju
nesutinku
Kartais su draugais surūkau cigaretę
Kartais su draugais vartoju alkoholį
Vartoju narkotines medžiagas
Vakarėliuose
Vaikščiodamas parkuose
Skaitydamas knygas
Žiūrėdamas filmus
Dirbdamas kompiuteriu(internetas, žaidimai)
Būdamas vienas
Sportuodamas

Savo laisvalaikį leidžiu būdamas:

Sutinku
Abejoju
Nesutinku
Vienas/a
Su draugais, bendraamžiais
Su vyresniais už save
Namuose su broliais ar seserimis(jei turite)
Su seneliais
Su giminaičiais
Su vienu iš tėvų

Įvertink savo vertybes:

Visiškai nesvarbu
Daugiau nesvarbu nei svarbu
Daugiau svarbu nei nesvarbu
Visiškai svarbu
Meilė
Šeima
Pinigai
Autoritetas
Mokslas
Darbas
Pramogos
Pripažinimas
Draugai

Išvykus tėvams į užsienį aš:

Sutinku
Abejoju
Nesutinku
Lengvai susipažįstu su naujais žmonėmis
Dažniausiai būnu dėmesio centre
Imuosi iniciatyvos ir ką nors pasiūlau
Gaunu daugiau pagyrimų iš mokytojų
Palaikau geresnius santykius su giminaičiais
Visada apgalvoju visus argumentus už ir prieš ir tik tada nusprendžiu
Sunku susirasti naujų draugų
Mėgstu būti atokiau nuo visų
Sunkiai įsitraukiu į grupės veiklą
Gaunu daugiau pastabų iš mokytojų
Prasčiau sutariu giminaičiais
Visada priimu draugų pasiūlymus

Kaip jautiesi išvykus tėvams į užsienį?

Sutinku
Abejoju
Nesutinku
Jaučiuosi vienišas
Jaučiuosi nereikalingas
Tapau nelaimingas
Esu liūdnas
Nuotaika nuolat keičiasi
Tapau nervingesnis, jautresnis
Sunkiau susikaupiu
Atsirado daugiau sveikatos problemų
Nuolat jaučiuosi alkanas

Kaip elgiesi išvykus tėvams į užsienį

Sutinku
Abejoju
Nesutinku
Tapau linksmesnis
Tapau laisvesnis
Labiau savimi pasitikiu
Daugiau praleidžiu laiko su draugais
Tapau agresyvesnis
Nuolat konfliktuoju su draugais
Nuolat konfliktuoju su kitais šeimos nariais, globėjais
Pradėjau elgtis atsakingiau
Pradėjau skriausti kitus
Tapau drąsesnis
Tapau labiau mėgiamas draugų
Pradėjau geriau save vertinti
Dažniau verkiu
Pykstu ant išvykusių tėvų