Userguigaite
Vieša
Pranešti

Tėvų emigraciją patyrusių vaikų psichosocialinės pasekmės/ mokyklinio amžiaus vaikams

Esu baigiamojo kurso, SOCIALINIO DARBO studijų programos studentė. Organizuoju tyrimą, kurio tikslas - nustatyti vaikų, likusių be tėvų globos, patiriamas problemas. Tyrimo rezultatai bus apibendrinami baigiamajame darbe, ir niekur viešai nebus publikuojami. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIU DALYVAUTI APKLAUSOJE. TAVO NUOMONĖ LABAI SVARBI!

Tavo lytis
Tavo amžius (Įrašyti)
Kiek laiko yra išvykę tavo tėvai?
Su kuo gyveni šiuo metu?
įvertinkite savo santykius su:
Visiškai nebendraujuLabai blogiBlogiGeriLabai geriNetururiu
Mama
Tėčiu
Klasės auklėtoju (a)
Su savo draugais
Kaimynais
Klasės draugais
Mokytojais
Globėjais
Broliais ir (ar) seserimis
Ar tėvai domisi tavo...?
NiekadaRetaiDažnaiVisada
Sveikata
Savijauta
Mityba
Priežiūra
Mokymusi
Laisvalaikiu
Santykiais su draugais
Santykiais su kitais šeimos nariais
Santykiais su mokytojais
Kaip dažnai bendrauji su į užsienį išvykusiais tėvais?
Aš draugus renkuosi kurie:
SutinkuAbejojuNesutinku
Gerai mokosi
Rimto būdo
Tykesnio būdo
Panašūs į mane
Valdingi
Linkę nepaklusti
Vyresni už mane
Jaunesni už mane
Tokio pat amžiaus kaip aš
Dauguma mano draugų:
SutinkuAbejojuNesutinku
Visada man padeda ištikus bėdai
Visada mane išklauso ir duoda patarimų
Gerai mokosi
Vartoja alkoholį
Rūko
Praleidinėja pamokas
išvykus tėvams aš:
SutinkuAbejojuNesutinku
Tapau atsakingesnis už save
Turiu rūpintis jaunesniu broliu ir (ar) seserimi
Pagausėjo namų ruošos darbų
Pradėjau ruošti sau maistą
Mokykloje aš:
SutinkuAbejojuNesutinku
Nepraleidinėju pamokų
Visada atlieku namų darbus
Gaunu gerus įvertinimus
Dalyvauju užklasinėje veikloje (būreliai)
Esu pavyzdingas moksleivis
Aktyviai dalyvauju mokyklos organizuojamuose renginiuose
Dalyvauju olimpiadose (pvz.: bebras, kengūra, vertimo ir t,t,)
Aš savo laisvalaikį leidžiu:
SutinkkuAbejojunesutinku
Kartais su draugais surūkau cigaretę
Kartais su draugais vartoju alkoholį
Vartoju narkotines medžiagas
Vakarėliuose
Vaikščiodamas parkuose
Skaitydamas knygas
Žiūrėdamas filmus
Dirbdamas kompiuteriu(internetas, žaidimai)
Būdamas vienas
Sportuodamas
Savo laisvalaikį leidžiu būdamas:
SutinkuAbejojuNesutinku
Vienas/a
Su draugais, bendraamžiais
Su vyresniais už save
Namuose su broliais ar seserimis(jei turite)
Su seneliais
Su giminaičiais
Su vienu iš tėvų
Įvertink savo vertybes:
Visiškai nesvarbuDaugiau nesvarbu nei svarbuDaugiau svarbu nei nesvarbuVisiškai svarbu
Meilė
Šeima
Pinigai
Autoritetas
Mokslas
Darbas
Pramogos
Pripažinimas
Draugai
Išvykus tėvams į užsienį aš:
SutinkuAbejojuNesutinku
Lengvai susipažįstu su naujais žmonėmis
Dažniausiai būnu dėmesio centre
Imuosi iniciatyvos ir ką nors pasiūlau
Gaunu daugiau pagyrimų iš mokytojų
Palaikau geresnius santykius su giminaičiais
Visada apgalvoju visus argumentus už ir prieš ir tik tada nusprendžiu
Sunku susirasti naujų draugų
Mėgstu būti atokiau nuo visų
Sunkiai įsitraukiu į grupės veiklą
Gaunu daugiau pastabų iš mokytojų
Prasčiau sutariu giminaičiais
Visada priimu draugų pasiūlymus
Kaip jautiesi išvykus tėvams į užsienį?
SutinkuAbejojuNesutinku
Jaučiuosi vienišas
Jaučiuosi nereikalingas
Tapau nelaimingas
Esu liūdnas
Nuotaika nuolat keičiasi
Tapau nervingesnis, jautresnis
Sunkiau susikaupiu
Atsirado daugiau sveikatos problemų
Nuolat jaučiuosi alkanas
Kaip elgiesi išvykus tėvams į užsienį
SutinkuAbejojuNesutinku
Tapau linksmesnis
Tapau laisvesnis
Labiau savimi pasitikiu
Daugiau praleidžiu laiko su draugais
Tapau agresyvesnis
Nuolat konfliktuoju su draugais
Nuolat konfliktuoju su kitais šeimos nariais, globėjais
Pradėjau elgtis atsakingiau
Pradėjau skriausti kitus
Tapau drąsesnis
Tapau labiau mėgiamas draugų
Pradėjau geriau save vertinti
Dažniau verkiu
Pykstu ant išvykusių tėvų