Teisėjų kolegija

Gerbiamasis (-oji),

Esame VU Teisės fakulteto 3 kurso studentai. Atliekame apklausą, kurios tikslas yra išsiaiškinti, koks yra visuomenės informuotumas apie teisėjų kolegijas, bei kokia visuomenės nuomonė apie šį institutą.Kviečiame atsakyti į kelis klausimus šia tema.

Anketa orientuota į asmenis, neturinčius aukštojo teisinio išsilavinimo.

Anketa yra anoniminė, jos rezultatai bus panaudoti tik bendrai gautų duomenų suvestinei ir analizei parengti.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

 

 

Trumpai apie teisėjų kolegiją: tai teisėjai, kolegialiai nagrinėjantys bylą tame pačiame teismo procese. Kitaip tariant tai situacija, kai byla yra nagrinėjama ne vieno teisėjo, o kelių.

1) Ar Jums yra tekę dalyvauti teismo procese?

2) Koks, Jūsų nuomone, svarbiausias teisėjų kolegijos sudarymo tikslas ?

Kitas variantas

  3) Ar manote, jog tas tikslas būtų geriau pasiektas kitokiu būdu, o ne sudarant teisėjų kolegiją?

  Kitas variantas

   4) Kaip vertinate teisėjų kolegijos institutą?

   5) Kaip manote, ar reikia mokėti už bylos nagrinėjimą daugiau, kai bylą nagrinėja teisėjų kolegija, o ne vienas teisėjas?

   6) Kai teisėjų kolegijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, Jūsų nuomone, kokiu būdu priimamas galutinis sprendimas?

   7) Ar jaučiatės pakankamai informuotas (-a) apie teisėjų kolegijos sudarymą, jos darbo ypatumus?

   Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą