Teisėjų kolegija

Gerbiamasis (-oji),

Esame VU Teisės fakulteto 3 kurso studentai. Atliekame apklausą, kurios tikslas yra išsiaiškinti, koks yra visuomenės informuotumas apie teisėjų kolegijas, bei kokia visuomenės nuomonė apie šį institutą.Kviečiame atsakyti į kelis klausimus šia tema.

Anketa orientuota į asmenis, neturinčius aukštojo teisinio išsilavinimo.

Anketa yra anoniminė, jos rezultatai bus panaudoti tik bendrai gautų duomenų suvestinei ir analizei parengti.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

 

 

Trumpai apie teisėjų kolegiją: tai teisėjai, kolegialiai nagrinėjantys bylą tame pačiame teismo procese. Kitaip tariant tai situacija, kai byla yra nagrinėjama ne vieno teisėjo, o kelių.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1) Ar Jums yra tekę dalyvauti teismo procese?

2) Koks, Jūsų nuomone, svarbiausias teisėjų kolegijos sudarymo tikslas ?

3) Ar manote, jog tas tikslas būtų geriau pasiektas kitokiu būdu, o ne sudarant teisėjų kolegiją?

Jeigu Jūsų atsakymas yra "Taip", žemiau įveskite kokiu, Jūsų nuomone, geresniu būdu galima pasiekti tikslų

4) Kaip vertinate teisėjų kolegijos institutą?

5) Kaip manote, ar reikia mokėti už bylos nagrinėjimą daugiau, kai bylą nagrinėja teisėjų kolegija, o ne vienas teisėjas?

6) Kai teisėjų kolegijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, Jūsų nuomone, kokiu būdu priimamas galutinis sprendimas?

7) Ar jaučiatės pakankamai informuotas (-a) apie teisėjų kolegijos sudarymą, jos darbo ypatumus?