Userviesiejirysiai
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Šia anketa siekiame ištirti neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, kurių veikla finansuojama Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis ir kaip pasirinktuose užsiėmimuose (būreliuose) tenkinami Tavo pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikiai.

Anketa anoniminė. Iš anksto dėkojame už pateiktus atsakymus.

Apklausą atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyrius

Kaip pildyti anketą?

Atidžiai perskaityk klausimus ir po jais pateiktus teiginius. Prie kiekvieno teiginio pažymėk langelį (langelius), kurie tiksliausiai atspindi Tavo nuomonę ir pasirinkimą.

1. Tu esi?
2. Kelintoje klasėje mokaisi?
3. Kokią neformaliojo vaikų švietimo įstaigą lankai? (galima pasirinkti kelis atsakymų variantus)
6. Kas Tau patarė lankyti šiuos užsiėmimus (būrelį)?
8. Įvertink pasirinkto užsiėmimo (būrelio) kokybę?
9. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos lankymas man padeda:
10. Įvertink savo savijautą užsiėmimo metu:
11. Tavo nuomone, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų užsiėmimų pokyčiai yra:

Anketos meniu

Kita anketa »