UserGreta.iz
Results326
Vieša
Pranešti

Sutinkančių ir nesutinkančių aukoti savo šeimos nario organus transplantacijos tikslais asmenų požiūrio į organų donorystę ryšys su pasitenkinimu sveikatos priežiūros paslaugomis

INFORMUOTAS SUAUGUSIO ASMENS SUTIKIMAS DALYVAUTI MOKSLINIAME TYRIME

Įvadas

Tai yra informuoto sutikimo dalyvauti tyrime forma. Joje pateikta svarbi informacija apie šį tyrimą. Prašome nuodugniai susipažinti su šia informacija, kad galėtumėte išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dalyvauti tyrime.

Tyrėjai ir tyrimo tikslas

Tyrimą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros Sveikatos magistrantūros studijų programos 2 kurso studentė Greta Batavičiūtė. Baigiamojo darbo tyrimo metu bus siekiama ištirti suaugusiųjų asmenų, kurie sutinka arba nesutinka aukoti artimojo organus transplantacijai, požiūrio į organų donorystę ir žinių kiekio apie organų donorystę bei pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis sąsajas. Tyrimas padės suprasti, kaip požiūris į organų donorystę ir žinių kiekis bei pasitenkinimas sveikatos priežiūra susijęs su šeimos pasirinkimu aukoti artimojo organus.

Tyrimui vadovauja Dr. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė.

Tyrimo procedūra

Tyrime kviečiami dalyvauti visi asmenys, sulaukę 18 metų ir turintys šeimos narių. Tyrimas vyksta internetinės apklausos būdu, 2023 metų sausio-balandžio mėnesiais. Jo metu prašome atsakyti į klausimus, kurie yra pateikti anketoje. Pirmiausia bus pateikiami demografiniai klausimai, toliau klausimynai, kurie padės suprasti jūsų poziciją, žinių kiekį, požiūrį į organų donorystę. Dalyvavimas tyrime truks apie 15-20 minučių.  

Dalyvavimo ir pasitraukimo sąlygos

Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net sutikus dalyvauti, Jūs galėsite pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu.

Dalyvavimo tyrime rizika ir nauda

Tyrėjai nenumato, kad dalyvavimas tyrime Jums galėtų sukelti didesnius išgyvenimus nei patiriami kasdieniame gyvenime.

Net jeigu dalyvaudami tyrime jausitės nepatogiai atsakinėjant į klausimus, šiuos klausimus galite praleisti arba pasitraukti iš tyrimo. Jeigu tyrimo metu patirsite nemalonius jausmus ir norėsite juos aptarti, vienkartinę emocinę paramą galite gauti:

„Jaunimo linija“ - 8 800 28888

Darbo laikas: visą parą

Emocinę paramą teikia savanoriai

„Vilties linija“ - 116 123

Darbo laikas: visą parą

Emocinę paramą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Pagalbos moterims linija“ - 8 800 66366

Darbo laikas: visą parą

Emocinę paramą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas“ – 8 604 11119

Darbo laikas: kasdien 18:00-21:00

Emocinę paramą teikia savanoriai

Dalyvaudamas tyrime Jūs galite tikėtis šios naudos: atsakydamas į pateiktus klausimus turėsite galimybę į savo situaciją pažvelgti iš skirtingų perspektyvų.

Taip pat tikimasi, jog tyrimo metu bus gaunama naujos informacijos ir žinių šio tyrimo tema. Tai padės tyrėjui ir kitiems mokslininkams dar geriau suprasti, kas nulemia šeimos narių poziciją aukoti arba neaukoti artimojo organu. Tai padės šviečiant visuomenę ir siekiant kitų reikalingų pokyčių organų donorystės srityje.

Konfidencialumas ir duomenų saugojimas

Bet kokia informacija, kuri bus surinkta tyrimo metu išliks konfidenciali ir niekaip Jūsų neidentifikuos. Ji bus prieinama tik tyrėjai, mokslinio darbo vadovui, recenzentui ir kitiems tyrėjams. Tyrimo duomenys ir rezultatai bus saugomi 5 metus tyrėjos išoriniame diske, duomenys užrakinti slaptažodžiu.

Tyrimo duomenų panaudojimo tikslai ir duomenų sunaikinimas

Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti.

Kadangi tyrimas yra anoniminis, negalėsite kreiptis dėl Jūsų duomenų pašalinimo iš duomenų masyvo, nes nebus galimybės atsekti Jūsų duomenų.

Kontaktai:

Jei turite klausimų ar pageidaujate detalesnės informacijos apie tyrimą tiek tyrimo eigoje, tiek po jo galite kreiptis į:

tyrimo vykdytoją GRETA BATAVIČIŪTĖ, [email protected]

tyrimo mokslinį vadovą Dr. LORETĄ ZAJANČKAUSKAITĘ-STASKEVIČIENĘ, [email protected]

Jeigu sutinkate dalyvauti tyrime - užipldykite anketą, jeigu nesutinkate - anketos nepildykite. Jūsų dalyvavimas apklausoje bus traktuojamas, kaip sutikimas dalyvauti tyrime. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų amžius:
Jūsų lytis:
Jūsų išsilavinimas:
Toliau bus užduodami klausimai apie Jūsų požiūrį į organų donorystę. Pažymėkite ar sutinkate su parašytu teiginiu ar nesutinkate. Atsakinėdami į pasistenkite galvoti apie vieną sau artimiausią šeimos narį (šeimos nariai: sutuoktinis, dukra, sūnus, tėtis, mama, brolis, sesuo).
SutinkuNesutinku
1.Aš palaikau organų donorystės idėją transplantacijos tikslais.
2.Manau, kad organų donorystė yra užuojautos aktas.
3.Manau, kad organų donorystė yra nesavanaudiškas veiksmas.
4.Organų donorystę vertinu, kaip natūralų būdą prailginti gyvenimą.
5.Organų donorystę vertinu, kaip naudą žmonijai.
6.Organų donorystę vertinu, kaip neigiamą procedūrą.
Toliau bus pateikti teiginiai apie organų donorystę. Pažymėkite ar teiginys yra teisingas ar klaidingas.
TeisingasKlaidingas
1.Asmuo turi turėti pasirašytą organų donoro kortelę, suteikiančią leidimą, tapti organų donoru.
2.Asmens artimieji turi duoti leidimą, tam, kad asmuo galėtų tapti organų donoru.
3.Daugumai žmonių, kuriems reikia organo persodinimo, jį gauna.
4.Dėl rasinės diskriminacijos, rasinių mažumų pacientams neleidžiama gauti jiems reikalingos transplantacijos.
5.Yra įmanoma, kad po smegenų mirties žmogus gali atsigauti.
6.Žmonėms, nusprendusiems paaukoti šeimos nario organus, tenka apmokėti papildomas medicinines sąskaitas.
7.Esant vienodam poreikiui, nepasiturintys turi tokias pat galimybes, kaip ir turtingi, gauti organų transplantatą.
8.Persodinimui skirtus organus galima nusipirkti ir parduoti juodojoje Europos/Lietuvos rinkoje.
9.Po organų donorystės galima surengti įprastas laidotuves.
Toliau bus pateikti teiginiai apie tai, kaip Jūs jaučiatės dėl Jums prieinamos sveikatos priežiūros. Prašau atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį, galvodami apie sveikatos priežiūros įstaigą, kuriai Jūs priklausote. Jei šiuo metu nesilankote sveikatos priežiūros įstaigoje, prisiminkite ankstesnius apsilankymus. Pažymėkite, kaip tvirtai SUTINKATE ar NESUTINKATE su kiekvienu iš išvardintų teiginių.
Visiškai sutinkuSutinkuAbejojuNesutinkuVisiškai nesutinku
1.Gydytojas tinkamai paaiškino apie tyrimų reikalingumą.
2.Manau, kad mano gydytojo kabinetas turi viską, ko reikia, kad užtikrintų pilną sveikatos priežiūrą.
3.Manau, kad man suteikta sveikatos priežiūra yra puiki.
4.Kartais aš turiu pasitikslinti gydytojo, ar diagnozė yra tiksli.
5.Aš jaučiuosi saugus(-i), kad gausiu man reikiamą sveikatos priežiūrą nemokamai.
6.Kai man reikia sveikatos priežiūros, gydytojai atidžiai viską patikrina ištirdami ir gydydami mane.
7.Už sveikatos priežiūrą man reikia mokėti daugiau, nei aš galiu sau leisti.
8.Aš lengvai galiu patekti pas gydytojus specialistus.
9.Ten, kur aš gydausi, žmonės per ilgai laukia skubaus ištyrimo ir gydymo.
10.Bendraudami su manimi gydytojai elgiasi kaip per daug užimti ir nuasmeninantys mane.
11.Gydytojai su manimi elgiasi labai draugiškai ir mandagiai.
12.Tie, kurie man suteikia medicininę pagalbą, kartais per daug skuba.
13.Gydytojai kartais ignoruoja tai, ką aš jiems sakau.
14.Aš kartais abejoju mane gydančių gydytojų sugebėjimais.
15.Gydytojai dažniausiai man skiria pakankamai laiko.
16.Man sunku susitarti dėl skubaus vizito pas gydytoją.
17.Aš esu nepatenkintas tam tikrais dalykais savo sveikatos priežiūroje.
18.Aš galiu gauti medicinos pagalbą, kai man jos prireikia.
Ar sutiktumėte transplantacijos tikslais paaukoti šeimos nario organus po jo mirties? (Atsakydami į klausimą pasistenkite galvoti apie sau artimiausią šeimos narį (šeimos nariai: sutuoktinis, dukra, sūnus, tėtis, mama, brolis, sesuo)).
Ar žinote savo šeimos narių poziciją, ar jie sutiktų aukoti SAVO organus?
Apie kurį šeimos narį galvojote atsakinėdami į klausimus?
Kaip galvojate, kokios priežastys yra dažniausios dėl kurių žmonės atsisako aukoti mirusio artimojo organus transplantacijai?