Studentų požiūris į verslumo gebėjimų ugdymą imitacinėje bendrovėje „Talija“

Sveiki, kviečiame dalyvauti tyrime, kurio tikslas – atskleisti studentų požiūrį į verslumo gebėjimų ugdymąimitacinėje bendrovėje „Talija“.

Jūsų nuomonė yra labai svarbi ir padės tobulinti verslumo gebėjimų ugdymą imitacinėje bendrovėje.
Anketa yra anoniminė. Prašome atsakyti į visus anketos klausimus. Apklausos rezultatai bus panaudoti taikomajame
tyrime ir pateikti tik suvestiniais skaičiais. Perskaitykite žemiau pateiktus klausimus ir pažymėkite ,,X” pasirinktą
atsakymo variantą (-us).

Kokią studijų programą studijuojate?

  …Daugiau…

  Kaip vertinate įmonės veiklos pažinimą imitacinėje bendrovėje?

  Darbo procesų supratimą skyriuose (marketingo, buhalterinės apskaitos, komercijos, žmogiškųjų išteklių)

  Susipažinimą su įmonės vidaus dokumentais ir jų parengimą

  Kaip vertinate bendrųjų kompetencijų ugdymą imitacinėje bendrovėje?

  Kaip vertinate verslumo ugdymą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje?

  Kaip vertinate verslumo ugdymą komercijos valdymo srityje?

  Kaip vertinate verslumo ugdymą marketingo valdymo srityje?

  Kaip vertinate verslumo ugdymą buhalterinės apskaitos valdymo srityje?

  Kas labiausiai patiko imitacinės bendrovės veikloje?

   …Daugiau…

   Kas labiausiai nepatiko imitacinės bendrovės veikloje?

    …Daugiau…
    Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą