Stacionaraus atrakcionų parko poreikio Lietuvoje vertinimas

Sveiki!

Esu Kazimiero Simonavičiaus universiteto Organizacinių inovacijų ir vadybos studijų magistrantė Alina Usinovič. Šiuo metu siekiu ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į stacionaraus atrakcionų parko poreikį šalyje, tad norėčiau paprašyti Jūsų skirti keletą minučių laiko, išreiškiant savo nuomone pateiktu aspektu. Konkrečios srities specifinės žinios nėra būtinos, yra tiriamas tik visuomenės požiūris, kuris gali būti subjektyvus. Gauti atsakymai bus naudojami išskirtinai magistro baigiamajam darbui, užtikrinant Jūsų anonimiškumą ir konfidencialumą. Platinant tyrimo metu gautą informacija, nebus įmanoma atpažinti konkrečių tyrimo dalyvių.

Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą!

Atrakcionų parkas – rekreacinė erdvė, kurioje yra įvairaus tipo atrakcionų (amerikietiškų kalnelių, apžvalgos ratų, karuselių ir t. t.), žaidimų bei kitų pramogų, taip pat maitinimo paviljonų ir parduotuvių.

Stacionaraus atrakcionų parko poreikio Lietuvoje vertinimas
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Ar šiuo metu gyvenate Lietuvoje? ✪

2. Jūsų dabartinis amžius? ✪

3. Jūsų lytis? ✪

4. Ar turite nepilnamečių vaikų? ✪

5. Ar esate lankęsi bent viename stacionariame atrakcionų parke? ✪

Stacionarus atrakcionų parkas – toks, kurio atrakcionai nėra kilnojami iš vienos vietos į kitą. Pvz.: „Disneilendas“, „Heidės“ parkas, „Legolendas“ ir pan.

6. Ar nors kartą lankymasis atrakcionų parke buvo pagrindiniu Jūsų kelionės tikslu?

7. Jeigu pasaulyje nebūtų COVID-19 pandemijos, ar šiuo momentu arba netolimoje ateityje norėtumėte apsilankyti atrakcionų parke? ✪

8. Ar rinktumėtės Lietuvoje esantį parką, jeigu toks būtų pastatytas?

9. Kaip manote, kuri(os) priežastis(ys) daugiausiai lemia, jog Lietuvos teritorijoje nėra stacionaraus atrakcionų parko?  ✪

Pažymėkite visus tinkamus variantus.

10. Įvertinkite, ar sutinkate, ar nesutinkate su šiais teiginiais apie atrakcionų parkų industrijos sąsają su turizmu?  ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Neturiu nuomonės
Sutinku
Visiškai sutinku
Atrakcionų parkai turi įtakos pritraukiant užsienio turistus į šalį.
Atrakcionų parkai gali pritraukti turistų į mažiau populiarias vietoves, šalies regionus.
Atrakcionų parkai skatina vietinį turizmą.
Atrakcionų parkai yra viena iš motyvacijų keliauti.
Atrakcionų parkų lankymas yra atskira turizmo rūšis.

11. Kaip vertintumėte stacionaraus atrakcionų parko statybos idėją Lietuvoje? ✪

12. Kuo, Jūsų nuomone, stacionarus atrakcionų parkas galėtų būti naudingas konkrečiai Lietuvai?  ✪

Pažymėkite visus tinkamus variantus.

13. Žemiau pateikiami atrakcionų parkų tematikos variantai. Prašome įvertinti kiekvienos iš jų tinkamumą Lietuvos rinkai skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 reiškia visiškai netinkama, o 10 – labai tinkama.  ✪

Kiekvienai tematikai galite skirti bet kurį balą nuo 1 iki 10, balai gali kartotis.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pasakų personažai
Filmai
Nacionaliniai motyvai
Gamta
Futurizmas
Istorija
Sportas
Dinozaurai
Jūrinė / vandenynų
Konkrečios tematikos nebuvimas

14. Žemiau yra išvardinti su atrakcionų parkų veikla susiję aspektai. Prie kiekvieno iš jų pažymėkite, kokią vietą pagal svarbą šis aspektas užimtų Jums asmeniškai, jeigu lankytumėtės Lietuvoje pastatytame atrakcionų parke.  ✪

Žymėkite 1 prie to aspekto, kuris Jums atrodo svarbiausias, 2 – prie antro svarbiausio ir t.t. Vienoje eilutėje gali būti pažymėtas vienas skaičius, skaičiai negali kartotis.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Atrakcionų pasirinkimas
Maitinimo vietų gausa
Žaidimų paviljonų pasirinkimas
Laukimo laikas prie atrakcionų
Patogus objektų išdėstymas teritorijoje
Atrakcionų saugumas
Pramogų inovatyvumas
Parko geografinė padėtis
Personalo kompetencija
Personalo mandagumas
Parko dizainas ir estetika
Parko tematika
Švara
Ekologija

15. Kokia(os) vietovė(s) Lietuvoje, Jūsų nuomone, būtų tinkamiausia stacionaraus atrakcionų parko statybai? ✪

Komentarai, pastabos

(Neprivaloma)