Socialinių paslaugų kokybė pagyvenusiems žmonėms dienos centruose

Anketa skirta tiems, kurių seneliai ar giminaičiai gauna socialines paslaugas dienos centruose. Siekiama išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę pagyvenusių žmonių / jų artimųjų atžvilgiu.

Kaip manote, kas turi daugiausiai įtakos senyvo amžiaus žmonių socialinių problemų atsiradimui globos metu?

Dėl kokių priežasčių pagyvenę žmonės dažniausiai susiduria su socialinėmis problemomis dienos globos centruose?

Ar senjorai globos namuose jaučiasi saugūs psichologiškai, socialiai, ekonomiškai?

Kokios dienos globos centruose teikiamos socialinės paslaugos labiausiai padeda išspręsti senjorų problemas?

Teikiamų socialinių paslaugų vertinimas

Labiausiai vertinamos socialinių darbuotojų savybės

Dienos centruose teikiamų socialinių paslaugų savybės

Kokia yra nauda iš dienos globos centro Jūsų šeimos, artimųjų atveju?

    …Daugiau…

    Kaip manote, kokių dar socialinių paslaugų reikėtų pagyvenusiam žmogui dienos globos centre?

      …Daugiau…
      Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą