Socialinių paslaugų kokybė pagyvenusiems žmonėms dienos centruose

Anketa skirta tiems, kurių seneliai ar giminaičiai gauna socialines paslaugas dienos centruose. Siekiama išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę pagyvenusių žmonių / jų artimųjų atžvilgiu.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kaip manote, kas turi daugiausiai įtakos senyvo amžiaus žmonių socialinių problemų atsiradimui globos metu?

Dėl kokių priežasčių pagyvenę žmonės dažniausiai susiduria su socialinėmis problemomis dienos globos centruose?

Ar senjorai globos namuose jaučiasi saugūs psichologiškai, socialiai, ekonomiškai?

Kokios dienos globos centruose teikiamos socialinės paslaugos labiausiai padeda išspręsti senjorų problemas?

Teikiamų socialinių paslaugų vertinimas

labai gerai
gerai
patenkinamai
blogai
Laikino apgyvendinimo
Maitinimo
Asmens higienos
Psichologinė pagalba
Masažai
Kultūros, laisvalaiko
Amatų mokymo
Sporto
Religijos
Mokymo dirbti kompiuteriu
Informavimo ir konsultavimo
Medicininės paslaugos
Pagalba buityje

Labiausiai vertinamos socialinių darbuotojų savybės

Dienos centruose teikiamų socialinių paslaugų savybės

taip
dažniausiai
ne
nežinau
Dienos centro įstaiga yra tvarkinga, jauki
Dienos centro įranga yra moderni, tvarkinga, gerai veikianti
Dienos centro įstaiga užtikrina klientų konfidencialumą, saugumą
Paslaugos suteikiamos sutartu laiku, sutartoje vietoje
Paslaugos suteikiamos klientui patogiu laiku
Socialinių paslaugų nereikia ilgai laukti
Suteikta paslauga atitinka pažadėtąją paslaugą
Socialiniai darbuotojai turi reikiamų profesinių žinių, yra įgudę
Socialiniai darbuotojai aiškiai ir išsamiai atsako į klientų klausimus
Socialiniai darbuotojai su klientais bendrauja mandagiai
Socialiniai darbuotojai visuomet pasirengę padėti klientams
Socialines paslaugas teikiančio darbuotojo išvaizda ir apranga yra tvarkinga
Personalui kliento interesai yra prioritetas

Kokia yra nauda iš dienos globos centro Jūsų šeimos, artimųjų atveju?

Kaip manote, kokių dar socialinių paslaugų reikėtų pagyvenusiam žmogui dienos globos centre?