Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimas

Šią anketą sudarė Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras.

Apklausos tikslas - išsiaiškinti Globos centro paslaugų gavėjų - globėjų (rūpintojų) nuomonę apie Globos centre teikiamas paslaugas ir jų kokybę.

Anketa yra anoniminė, o apklausos rezultatai bus naudojami statistiškai susisteminti duomenis.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimas
Į anketą atsakymų nėra
Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą