UserLauraMichailova
Results142
Vieša
Pranešti

Savivaldybės paslaugų kokybės tyrimas

Sveiki, esu Vilniaus universiteto studentė ir atlieku tyrimą apie savivaldybių teikiamų paslaugų kokybės vertinimą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis
Jūsų amžius metais (įrašykite):
Savivaldybė, kurioje šiuo metu gyvenate (įrašykite):
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų pajamos per mėnesį, atskaičius mokesčius:
Įvertinkite, ar esate patenkinti savivaldybės, kurioje šiuo metu gyvenate, teikiamų paslaugų kokybe. Žemiau pateiktus teiginius įvertinkite skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 reiškia "Visiškai nepatenkintas" ir 7 reiškia "Visiškai patenkintas".
Visiškai nepatenkintasNepatenkintasIš dalies nepatenkintasNei patenkintas, nei nepatenkintasIš dalies patenkintasPatenkintasVisiškai patenkintas
Savivaldybės teikiamų viešojo transporto paslaugų kokybė
Savivaldybės teikiamų infrastruktūros paslaugų kokybė
Savivaldybės teikiamų švietimo paslaugų kokybė
Savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų kokybė
Savivaldybės teikiamų sveikatos apsaugos paslaugų kokybė
Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų kokybė
Savivaldybės teikiamų kultūros ir turizmo paslaugų kokybė
Prisiminkite paskutinį kartą, kai teko kreiptis į Savivaldybę. Kokiu klausimu kreipėtės?
Galvodami apie paskutinį savo kreipimąsi į Savivaldybę, įvertinkite žemiau pateiktus teiginius skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 reiškia "Visiškai nesutinku" ir 7 reiškia "Visiškai sutinku".
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mane tenkino mane aptarnavusio įstaigos darbuotojo suteikta paslauga
Aptarnaujantysis darbuotojas turėjo tinkamas kompetencijas savo darbo atlikimui
Įstaigoje esanti aptarnavimo aplinka yra tinkama paslaugų teikimui
Aš gavau reikalingą informaciją, susijusią su man teikiama paslauga
Aš suprantu, kaip man suteikiama paslauga (koks paslaugos teikimo procesas – kelias, kaip ji man teikiama, kokie įstaigos įsipareigojimai man, kokios mano teisės jei nesu patenkintas suteikta paslauga)
Aš esu patenkintas suteikta paslauga, manau, kad ji atitiko mano lūkesčius
Prisiminkite paskutinį kartą, kai teko kreiptis į Savivaldybę. Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius apie suteiktas paslaugas skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 reiškia žemiausią įvertinimą ir 7 reiškia aukščiausią įvertinimą.
1234567
Kas buvo pažadėta, tas buvo padaryta
Padėjo išspręsti kliento problemas
Iš karto teikiamos kokybiškos paslaugos
Paslaugos įvykdomos laiku
Paslaugos vykdomos be klaidų
Greitas klientų aptarnavimas
Darbuotojai visada noriai pagelbsti klientui
Darbuotojai ne per daug užsiėmę atsakyti į paklausimą
Darbuotojai yra patikimi
Klientai jaučiasi saugūs
Darbuotojų elgesys su klientais yra pagarbus
Darbuotojai yra aukštos kompetencijos
Klientui yra pasakoma, kada paslaugos bus įvykdytos
Teikiamas individualus dėmesys klientui
Teikiama individuali pagalba klientui
Darbuotojai supranta klientų poreikius
Darbuotojai supranta kliento specifinių poreikius
Įranga yra nuolat atnaujinama
Gražios ir švarios patalpos
Darbuotojai yra tvarkingai apsirengę
Pateikiama vizualiai puiki paslaugos medžiaga
Patogios darbo valandos
Kaip įvertintumėte, koks buvo jūsų lūkestis teikiamoms paslaugoms skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 reiškia žemiausią įvertinimą ir 7 reiškia aukščiausią įvertinimą?
1234567
Kas buvo pažadėta, tas buvo padaryta
Padėjo išspręsti kliento problemas
Iš karto teikiamos kokybiškos paslaugos
Paslaugos įvykdomos laiku
Paslaugos vykdomos be klaidų
Greitas klientų aptarnavimas
Darbuotojai visada noriai pagelbsti klientui
Darbuotojai ne per daug užsiėmę atsakyti į paklausimą
Darbuotojai yra patikimi
Klientai jaučiasi saugūs
Darbuotojų elgesys su klientais yra pagarbus
Darbuotojai yra aukštos kompetencijos
Klientui yra pasakoma, kada paslaugos bus įvykdytos
Teikiamas individualus dėmesys klientui
Teikiama individuali pagalba klientui
Darbuotojai supranta klientų poreikius
Darbuotojai supranta kliento specifinių poreikius
Įranga yra nuolat atnaujinama
Gražios ir švarios patalpos
Darbuotojai yra tvarkingai apsirengę
Pateikiama vizualiai puiki paslaugos medžiaga
Patogios darbo valandos
Jūsų komentaras apie Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę: