Pigu.lt vartotojų apklausa : produkto ir paslaugų patirtis

Apklausa skirta Pigu.lt vartotojams sužinoti jų nuomonę apie įmonės produkciją ir paslaugas. Klausimai apima vartotojų pirkimo įpročius, patirtį su Pigu.lt, vertinimą pristatymo ir klientų aptarnavimo srityse, bei pasiūlymus dėl galimų tobulinimų. Ši informacija padės geriau suprasti klientų poreikius ir siekti nuolatinių gerinimų.

Kaip dažnai naudojate Pigu.lt parduotuvę?

Koks produktų kategorijas dažniausiai perkate Pigu.lt?

Kaip jūs vertinate Pigu.lt pristatymo paslaugą?

Ar dažnai naudojate Pigu.lt nuolaidų ar akcijų pasiūlymus?

Kas jums labiausiai patinka Pigu.lt internetinėje parduotuvėje?

Ar esate patenkinti Pigu.lt klientų aptarnavimu?

Ar galėtumėte pavadinimti kažką, kas, jūsų nuomone, galėtų būti pagerinta Pigu.lt parduotuvėje?

Kurį kanalą labiausiai naudojate pirkimui Pigu.lt?

Ar galėtumėte rekomenduoti Pigu.lt kitiems?

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą