Paslaugų vartotojų apklausos anketa 2017

Maloniai prašome pateikti atsakymus į anketos klausimus.

Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai yra konfidencialūs.

Dėkojame už atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kurią meteo.lt svetainę dažniausiai naudojate?Privalomas
Įvertinkite old.meteo.lt svetainę pagal šiuos aspektusPrivalomas
Labai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Svetainės dizainas
Struktūros aiškumas
Teikiamos informacijos detalumas
Teikiamos informacijos atvaizdavimas
Patogumas naudoti mobiliuosiuose įrenginiuose
Patogumas naudoti kompiuteriuose
Greitaveika
Šiuolaikiškumas
Reprezentatyvumas
Įvertinkite www.meteo.lt svetainę pagal šiuos aspektusPrivalomas
Labai blogaiBlogaiVidutiniškaiGeraiLabai gerai
Svetainės dizainas
Struktūros aiškumas
Teikiamos informacijos detalumas
Teikiamos informacijos atvaizdavimas
Patogumas naudoti mobiliuosiuose įrenginiuose
Patogumas naudoti kompiuteriuose
Greitaveika
Šiuolaikiškumas
Reprezentatyvumas
Pasirinkite paslaugą iš pateikto sąrašo, kurią buvote užsisakęs:Privalomas
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikiamo logika yra aiški ir lengvai suprantama?Privalomas
Paaiškinimas: ar elektroninė paslauga pateikiama lengvai, suprantamai ir intuityviai?
Jei į prieš tai buvisį klausimą atsakėte "Nesutinku" arba "Visiškai nesutinku", paaiškinkite, kodėl:
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama vizualiai patraukliai?Privalomas
Paaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos vizualinis išdėstymas ir kiti dizaino elementai sukuria teigiamą įspūdį, kuris skatina naudotis elektronine paslauga?
Jei į prieš tai buvusį klausimą atsakėte "Nesutinku" arba "Visiškai nesutinku", paaiškinkite, kodėl:
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra aiškus ir patogus?Privalomas
Paaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos funkcijų išdėstymas yra aiškus, meniu parinkčių skaičius patogus, nuorodų pavadinimai suprantami? Ar su elektroninės paslaugos teikimu susijusių funkcijų ir pasirinkimų išdėstymas yra matomas aiškus?
Jei į prieš tai buvusį klausimą atsakėte "Nesutinku" arba "Visiškai nesutinku", paaiškinkite, kodėl:
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai informacijos susijusios su elektronine paslauga?Privalomas
Paaiškinimas: Ar pateikiama pakankamai su elektronine paslauga susijusios informacijos, detalizuojančios elektroninės paslaugos teikimą, terminus, reikalavimus, atsakomybes ir kt.?
Jei į prieš tai buvusį klausimą atsakėte "Nesutinku" arba "Visiškai nesutinku", paaiškinkite, kodėl:
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiamos aiškios naudojimosi elektronine paslauga instrukcijos?Privalomas
Paaiškinimas: Ar aiškiai ir patogiai pateikiami paaiškinimai, kaip naudotis elektronine paslauga?
Jei į prieš tai buvusį klausimą atsakėte "Nesutinku" arba "Visiškai nesutinku", paaiškinkite, kodėl:
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai būdų, kaip susisiekti su elektroninę paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais?Privalomas
Paaiškinimas: Ar pateikiami pakankamai patogūs bendravimo su už elektroninės paslaugos teikimą atsakingais darbuotojais būdai (telefonai; el. pašto adresai; tiesioginio bendravimo internetu galimybė ar kt.)?
Jei į prieš tai buvusį klausimą atsakėte "Nesutinku" arba "Visiškai nesutinku", paaiškinkite, kodėl:
Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetentingai?Privalomas
Paaiškinimas: Ar į nurodytais būdais pateiktas užklausas yra atsakoma per priimtiną (jei yra – per nurodytą) laikotarpį ir tinkamai paaiškinant iškilusios problemos sprendimą?
Jei į prieš tai buvusį klausimą atsakėte "Nesutinku" arba "Visiškai nesutinku", paaiškinkite, kodėl:
Ar sutinkate su teiginiu, kad visą elektroninę paslaugą galite gauti internetu, nėra poreikio vykti į paslaugą teikiančią instituciją?Privalomas
Paaiškinimas: Ar visa elektroninė paslauga yra teikiama elektroniniu būdu, ar suteikiamas visas reikalingas funkcionalumas, t. y. ar tam tikrais atvejais nėra poreikio dėl paslaugos gavimo vykti į paslaugą teikiančią instituciją?
Jei į prieš tai buvusį klausimą atsakėte "Nesutinku" arba "Visiškai nesutinku", paaiškinkite, kodėl:
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimas Jums atrodo saugus?Privalomas
Paaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos užsakymo ir gavimo procesas Jums atrodo saugus, t.y. iš naudotojo nereikalaujama perteklinių asmens duomenų, aiškiai pateikiamos nuostatos, susijusios su atitikimu reikalavimams darbui su asmens duomenimis, naudojamos saugios vartotojų tapatybės nustatymo priemonės?
Jei į prieš tai buvusį klausimą atsakėte "Nesutinku" arba "Visiškai nesutinku", paaiškinkite, kodėl: