UserShakeItOff
Vieša
Pranešti

Pajamų ir išlaidų tyrimas

Kviečiame Jūs sudalyvauti trumpoje apklausoje ir atsakyti į kelis nesudėtingus klausimus. Ši anketa nepareikalaus daug Jūsų laiko. Garantuojame, kad anketos duomenys bus pildomi ir tvarkomi anonimiškai. Mes esame dėkingi už Jūsų atsakymus.

1. Ar Jūs esate dirbantis asmuo?
2. Jeigu pirmajame klausime nurodėte „Taip“, ar darbas yra vienintelis Jūsų pajamų šaltinis?
3. Nurodykite Jūsų pajamų šaltinius:
4. Ar Jums pakanka Jūsų gaunamų pajamų?
5. Kokios yra Jūsų vidutinės mėnesio pajamos?
6. Kokią savo pajamų dalį naudojate tenkinti būtiniausius poreikius?
7. Kokiais kriterijais vadovaujatės rinkdamiesi prekes ar paslaugas (nurodykite kriterijų svarbą)?
Visiškai nesvarbuBeveik nesvarbuNeturi reikšmėsIš dalies svarbuLabai svarbu
Kokybė
Kaina
Populiarumas
Atsiliepimai
Draugų ir pažįstamų rekomendacijos
Prekės ar paslaugos naudingumas
Prekės ar paslaugos būtinumas
8. Kokią dalį savo pajamų (vidutiniškai) Jūs išleidžiate kiekvieną mėnesį?
9. Kokias prekes ir paslaugas dažniausiai perkate?
10. Nurodykite, kokią dalį savo pajamų (vidutiniškai) išleidžiate 9 klausime nurodytoms prekėms ir paslaugoms.
Iki 20%Nuo 20% iki 40%Nuo 40% iki 60%Nuo 60% iki 80%Nuo 80% iki 100%
Maistas
Drabužiai, avalynė
Elektronikos prekės
Buitinė technika
Kelionės, skrydžiai
Pramogos
Papuošalai ir kosmetika
11. Nurodykite savo amžių:
12. Nurodykite savo lytį:
13. Ar Jūs planuojate savo biudžetą?
14. Ar Jūs kokiu nors būdu taupote arba investuojate savo pajamas?