OPERACINĖJE DIRBANČIŲ SLAUGYTOJŲ PATIRIAMO STRESO IR PSICHOSOCIALINĖS DARBO APLINKOS ĮVERTINIMO ANKETA

Gerbiamas Respondente,

Kviečiame dalyvauti tyrime, kurį atlieka Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Išplėstinės praktikos slaugos programos magistrantė, Nijolė Mickienė. Tyrimo tikslas - įvertinti operacinėje dirbančių slaugytojų patiriamą stresą ir psichosocialinę darbo aplinką. Ši anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus susisteminti ir naudojami tik magistro diplominiame darbe.

Prašome tiksliai ir nuoširdžiai atsakyti į visus klausimu, prie kiekvieno teiginio pažymėti labiausiai Jums tinkamą atsakymą. Ir galite anketą išplatinti savo draugų tarpe.

Iškilus klausimams, prašau kreiptis į darbo tyrėją Nijolę Mickienę el. paštu: [email protected]

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1-a dalis Reeder streso vertinimo klausimynas. Kiekvienoje eilutėje į pateiktą teiginį pasirinkite Jums geriausiai tinkamą atsakymą ir pažymėkite.
Taip, sutinku (1)Galbūt taip (2)Galbūt ne (3)Ne, nesutinku (4)
1.Bendrai paėmus aš esu nervingas.
2.Aš labai rūpinuosi savo darbu (studijomis).
3.Mano kasdieninė veikla labai varginanti ir sunki.
4.Aš dažnai jaučiu nervinį įtempimą.
5. Kasdieninė mano veikla sukelia didelę įtampą.
6.Aš dažnai jaučiu nervinį įtempimą bendraudamas su kitais žmonėmis.
7. Dienos pabaigoje aš esu visiškai fiziškai ir protiškai išsekęs.
2-a dalis - Streso darbe vertinimo klausimynas. Atsakydami į toliau pateiktus klausimus, padėsite mums įvertinti Jūsų darbo sąlygas ir suteiksite galimybę stebėti pokyčius ateityje. Pildydami klausimyną, turėkite mintyje pastarųjų 6 mėn. darbo laikotarpį – taip dabartinę padėtį galėsime palyginti su buvusia arba būsima. Prašome atsakyti į kiekvieną žemiau pateiktą klausimą ir prie kiekvieno pažymėti labiausiai Jums tinkamą atsakymą.
Visiškai nesutinku (1)Nesutinku (2)Nei taip, nei ne (3)Sutinku (4)Visiškai sutinku (5)
1. Man aišku, ko iš manęs tikimasi darbe.
2. Galiu nuspręsti, kada daryti pertrauką.
3. Skirtingos žmonių grupės darbe iš manęs reikalauja nesuderinamų dalykų.
4. Žinau, kaip atlikti savo darbą.
5. Prie manęs priekabiauja žodžiais ar nemaloniu elgesiu.
6. Mano darbo terminai yra neįvykdomi.
7. Jei darbas taps sunkus, kolegos man padės.
8. Gaunu palaikantį grįžtamąjį ryšį dėl atliekamo darbo.
9. Turiu dirbti labai intensyviai.
10. Galiu pareikšti nuomonę dėl savo darbo tempo.
11. Man aiškios mano pareigos ir atsakomybė.
12. Man tenka nevykdyti kai kurių užduočių, nes turiu per daug darbo.
13. Man yra aiškūs mano padaliniui keliami tikslai ir uždaviniai.
14. Tarp kolegų esama pykčio ar trinties.
15. Galiu pasirinkti, kaip atlikti savo darbą.
16. Neturiu pakankamai pertraukų.
17. Aš suprantu, kaip mano darbas atitinka bendrą organizacijos tikslą.
18. Patiriu spaudimą dirbti viršvalandžius.
19. Galiu pasirinkti, ką veikti savo darbe.
20. Turiu dirbti labai greitai.
21. Darbe esu ujamas.
22. Darbe patiriu neįveikiamą laiko trūkumą.
23. Galiu tikėtis tiesioginio vadovo pagalbos iškilus darbo problemai.
24. Kolegos suteikia man reikiamą paramą ir pagalbą.
25. Galiu spręsti, kaip atlikti savo darbą.
26. Aš turiu pakankamai galimybių teirautis vadovų dėl darbo pokyčių.
27. Patiriu pelnytą kolegų pagarbą darbe.
28. Su darbuotojais tariamasi dėl darbo pokyčių.
29. Galiu pasikalbėti su tiesioginiu vadovu apie tai, kas mane darbe nuliūdino arba suerzino.
30. Mano darbo laikas gali būti lankstus.
31. Kolegos noriai išklauso mano su darbu susijusias problemas.
32. Įvykus pokyčiams darbe žinau, kaip jie veiks iš tikrųjų.
33. Esu palaikomas, kai darbas yra emociškai įtemptas.
34. Santykiai darbe yra įtempti.
35. Tiesioginis vadovas mane darbe skatina.
3-čia dalis – Sociodemografiniai duomenys
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius (įrašyti metus):
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų darbo stažas dirbant operacinės slaugytoju (įrašykite metų skaičių):
5. Kokiu etatiniu krūviu dirbate?
6. Kokiu darbo grafiku dažniausiai dirbate?
Dėkojame už užpildytą klausimyną.