Userdariusziti
Vieša
Pranešti

MOTYVACIJOS VEIKSNIŲ ĮTAKA MAITINIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ MOTYVACIJAI

GERBIAMAS RESPONDENTE,

Esu Lietuvos sporto universiteto TSV magistrantūros studentas Darius Žitinevičius.
Rašau magistrinį darbą apie motyvacijos veiksnių įtaka maitinimo įstaigų darbuotojų motyvacijai ir atlieku tyrimą, kurio tikslas nustatyti motyvacijos veiksnius, kurie turi įtakos Kauno miesto restoranų darbuotojųmotyvacijai.

Prašau pažymėkite Jums tinkamą atsakymo variantą.
Anketa yra anoniminė ir apklausos rezultatai bus apdorojami ir pateikiami tik apibendrinti

MOTYVACINIS KLAUSIMYNAS (šis klausimynas leis nustatyti, kaip motyvuotai Jūs jaučiatės dabartineme vaidmenyje Pažymėkite atsakymus į visus 20 teiginių.Privalomas
Pilnai nesutinkuNesu tikrasPilnai sutinku
1. Organizacijos, kurioje dirbu misija ar tikslai, priverčia jausti, kad mano darbas yra svarbus.
2. Žinau, kokių rezultatų iš manęs tikimasi darbe.
3. Užduočių kiekis darbe yra pakankamas, kad išlaikytų mane užimtą, bet ne per didelis, kad apsunkintų.
4. Mano darbas yra pakankamai įvairus ir tai mane nuolatos domina.
5. Mano vadovas rodo tinkamą pavyzdį.
6. Darbe turiu galimybę daryti tai, ką darau geriausiai kiekvieną dieną.
7. Darbe turiu visas priemones reikalingas, pasiekti geriausius rezultatus.
8. Žinau, ką mano vadovas apie mano rezultatus.
9. Santykiai su vadovu leidžia būti atviram, kai kalbama apie darbo problemas.
10. Turiu draugų darbinėje aplinkoje.
11. Per paskutines septynias dienas, mane pastebėjo ar pagyrė už gerai atliktą darbą.
12. Mano vadovas mane nuolatos informuoja apie naujienas susijusias su darbu.
13. Turiu galimybes diegti naujoves ir dirbti savo iniciatyva.
14. Mano vadovui arba bendradarbiui esu svarbus kaip žmogus.
15. Aš turiu laisvę renkantis kokiu metodu dirbti.
16. Mano atlygis už atliekamą darbą yra adekvatus (tinkamas).
17. Darbo santykiai komandoje yra geri.
18. Su manim tariamasi, kadangi mano nuomonė yra svarbi.
19. Per paskutinius metus darbo vietoje turėjau galimybių mokytis ir tobulėti
20. Pastarųjų 6 mėnesių laikotarpyje su manimi buvo aptarta daroma pažanga darbe.
MOTYVACIJOS ĮVERTINIMAS (šiuo testu nustatysite, ką Jūs labiausiai vertinate darbe, kokie motyvaciniai veiksniai Jums aktualiausi. Teste nėra nei teisingų, nei klaidingų teiginių. Žemiau pateikti teiginiai yra sugrupuoti poromis. Turite atsakyti į kiekvieną poros teiginį, atitinkamai juos įvertindami taip, kad įvertinimo suma būtų lygi 5. Pavyzdžiui, vienam teiginiui, galite skirti 3 taškus, tuomet antrajam, kuriam mažiau pritariate, liks 2 taškai, arba teiginiui, kuriam visiškai pritariate, galite skirti visus 5 taškus, tuomet antrajam teiginiui liks 0 taškų, vadinasi, šiam teiginiui Jūs visiškai nepritariate).Privalomas
012345
1. Jums svarbiau gauti ,,gerą“ atlyginimą nei pripažinimą ir pagarbą.
1. Jums svarbiau ar Jūsų atliekamo darbo kokybė yra vertinama nei ar už jį mokama ,,gerai“.
2. Jūs labiau vertinate gerus santykius su vadovu nei darbą, reikalaujantį didelės atsakomybės.
2. Jūs labiau vertinate atsakomybę negu bendradarbiavimo galimybę su vadovu.
3. Jūs labiau vertinate gerus santykius su vadovu negu įdomų darbą.
3. Jums svarbiau dirbti įdomų darbą negu turėti gerus santykius su vadovu.
4. Paaukštinimas yra svarbu, nesvarbu, koks bus atlyginimas.
4. Didelės pajamos yra svarbiau nei karjeros perspektyvos.
5. Jums svarbu, kad Jūsų pastangos būtų pastebėtos.
5. Jūs galite atlikti ir sunkias užduotis, svarbu, kad jos būtų reikšmingos.
6. Niekas neturėtų dirbti nuobodaus darbo.
6. Svarbu geri santykiai su kolegomis.
7. Norint, kad darbuotojas dirbtų gerai, būtina jam suteikti laisvę priimti sprendimus.
7. Norint, kad darbuotojas dirbtų gerai, būtina jam ,,gerai“ sumokėti.
8. Geri santykiai su vadovu kur kas svarbiau nei atlyginimas.
8. Efektyviai veiklai būtinas geras „finansinis paketas“.
9. Teigiamas tarpusavio ryšys su organizacija yra žymiai svarbiau nei finansinis atlyginimas.
9. Didelės pajamos yra svarbesnės nei tarpusavio santykiai su tiesioginiu vadovu.
10. Didesnė atsakomybė yra svarbiau nei pripažinimas ir pagarba.
10. Pripažinimas ir pagarba yra svarbiau nei didesnė atsakomybė.
11. Jus motyvuoja Jūsų nuopelnų pripažinimas ir gerbimas.
11. Jus motyvuoja geri tarpusavio santykiai su vadovu.
12. Jus „uždega“ sėkmingas sunkios užduoties įveikimas.
12. Netikėtas atlyginimo padidėjimas veikia labai motyvuojančiai.
13. Komandos parama ir palaikymas veikia labai stimuliuojančiai.
13. Darbui atlikti gyvybiškai svarbu tampa pripažinimas ir pagarba.
14. Svarbiau būti vertinamam ir pripažįstamame komandos nariui nei gauti daugiau atsakomybės
14. Atsakomybės padidėjimas yra svarbiau nei buvimas populiariam komandos nariui.
15. Man labai patinka atlikti atsakomybės reikalaujančias užduotis.
15. Esminis motyvatorius yra geros karjeros perspektyvos.
16. Faktinė informacija apie darbuotojo pasiekimus yra svarbiau nei pripažinimas ir pagarba.
16. Pripažinimas ir pagarba yra svarbiau nei faktinė informacija apie mūsų pasiekimus.
17. Būti geru komandos nariu yra svarbiau nei turėti gerus santykius su vadovu.
17. Santykiai su vadovu svarbiau nei santykiai su komanda.
18. Jums patinka atlikti sudėtingas užduotis, net jei tokios užduotys reikalauja prisiimti didesnę atsakomybę.
18. Žmogui yra būtina (gyvybiškai svarbu) atlikti sudėtingas užduotis.
19. Atlyginimas turi priklausyti nuo pastangų, netgi jei atliekamas darbas yra rutininis.
19. Svarbiau dirbti įdomų darbą nei gauti gerą atlyginimą.
20. Aš ieškočiau kito darbo, jei matyčiau, kad šioje organizacijoje galimybė „daryti“ karjerą yra maža.
20. Aš keisčiau darbą, jei, dirbdamas dabartinį darbą, nebepatenkinčiau pasiekimo poreikio.
21. Mane inspiruoja žinojimas, kad esu sėkmingas.
21. Man patinka žinoti, kad galiu aptarti darbo problemas su vadovu.
22. Esate patenkintas, kad galite bendradarbiauti su savo vadovu.
22. Paaukštinimo perspektyvos yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys karjeros vystymą.
23. Neieškotumėte kito darbo, jeigu atliekamas darbas yra įdomus, netgi, jei karjeros galimybės šioje organizacijoje yra mažos.
23. Paaukštinimo perspektyvos yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys karjeros vystymą.
24. Geriau dirbtumėte grupėje už mažesnį atlyginimą nei už didesnį atlyginimą, bet individualiai
24. Geriau gautumėte didesnį atlyginimą ir dirbtumėte individualiai.
25. Svarbus ir autoritetingas darbas veikia motyvuojamai netgi tuomet, jei jis ne visada atliekamas sėkmingai.
25. Būti sėkmingam yra svarbiau nei turėti atsakingas pareigas.
26. Patvirtinimas, kad darbas padarytas gerai, yra svarbiau nei paaukštinimas.
26. Paaukštinimas yra svarbiau nei patvirtinimas, kad darbą̨ atliekate gerai, netgi jei žinote, kad pripažinimas ateityje „išgaruos“.
27. Jūs teikiate pirmenybę paramai iš komandos ir bendradarbiavimui, o ne paaukštinimui su perspektyva dirbti labiau izoliuotą darbą.
27. Paaukštinimas yra svarbiau nei bendradarbiavimas su komandos nariais.
28. Sėkmė atliekant darbą yra svarbiau nei įdomesnis darbas, bet ne visada sėkmingai atliekamas.
28. Jūs verčiau dirbtumėte įdomų, nors ne visada sėkmingą darbą nei visada sėkmingą, bet rutininį darbą.
29. Galiu „išgyventi“ nuolat klysdamas ir būdamas nesėkmingas, jeigu jaučiu komandos paramą.
29. Sėkmė yra svarbiau nei komandos parama.
Jūsų lytis (pažymėkite tinkamą atsakymą):Privalomas
Jūsų amžius (įrašykite atsakymą):Privalomas
Jūsų išsilavinimas (pažymėkite tinkamą atsakymą) :Privalomas
Jūsų darbo patirtis šioje organizacijoje (pažymėkite tinkamą atsakymą) :Privalomas