Userlaurele1993
Results60
Vieša
Pranešti

Mokymosi strategijų ugdymas 9-10 klasėse anglų kalbos pamokose (pildo 9-10 klasių mokiniai)

Esu Vytauto Didžiojo universiteto, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros 2 kurso magistrantė Laura Šlekytė. Atlieku apklausą, kurios tikslas – nustatyti 9-10 klasės moksleivių mokymosi strategijų naudojimą ir kalbinių kompetencijų tobulinimą užsienio kalbų pamokose. Apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai bus konfidencialūs ir naudojami tik statistiniams apibendrinimams.

ANKETĄ PILDO 9-10 klasių mokiniai.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kurioje klasėje mokotės?
Miestas, kuriame lankote mokyklą.
Vadovėlis, kurį naudojate anglų kalbos pamokose.
Kuriam įgūdžiui tobulinti yra skiriama daugiausiai dėmesio anglų kalbos pamokose?
MažiausiaiDaugiausiai
klausymui
skaitymui
rašymui
kalbėjimui
vertimui
Kuriam iš išvardintų įgūdžių reikėtų daugiau skirti dėmesio anglų kalbos pamokose? (Pažymėkite vieną atsakymų variantą)
MažiausiaiDaugiausiai
klausymui
skaitymui
rašymui
kalbėjimui
vertimui
Kokiu būdu mokotės gramatikos anglų kalbos pamokose? (Pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymų variantus)
Ar pritaikote išmoktas gramatines konstrukcijas rašymo ar kalbėjimo užduotyse? (Pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymų variantus)
Ar naudojate planavimo strategiją anglų kalbos pamokose? (Pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymų variantus)
Kokias papildomas priemones naudojate anglų kalbos pamokose? (Pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymų variantus)
Ar tenka vertinti savo pažangą anglų kalbos pamokose? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
Ar atlikdami kalbėjimo užduotis naudojate kompensavimo strategiją? (Pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymų variantus)
Ar anglų kalbos pamokose mokytojas naudoja papildomus šaltinius? (Pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymų variantus)