Userballin
Vieša
Pranešti

Lopšelio-darželio pedagogų bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais

MIELI, UGDYTINIŲ TĖVELIAI ar GLOBĖJAI,

Siekiant sklandaus ugdytinių tėvų ir lopšelio-darželio „Giliuko“ pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymo procese, norėtume užduoti Jums kelis nesudėtingus klausimus.

Anketa yra anoniminė, atsakymai bus pateikiami tik apibendrinta forma.

Dėkojame už skirtą laiką ir galimybę tobulėti!

 

1. Ar įstaigoje Jums yra sudarytos tinkamos sąlygos teikti pasiūlymus ugdymo klausimais, bendradarbiauti su pedagogais?
2. Kuo galėtumėte prisidėti, kuriant pilnavertį ugdymo procesą savo vaikams?
3. Ar Jus tenkina informacijos apie Jūsų vaiką iš grupės auklėtojų, specialistų pateikimo būdai ir kokybė?
4. Ar norėtumėte stebėti savo vaiko pasiekimus ir savaitės veiklą elektroniniame dienyne musudarzelis.lt?
5. Koks būdas Jums būtų tinkamiausias sužinoti informaciją apie Jūsų vaiko ugdymosi situaciją?
6. Ar atvyktumėte į konsultacijas su grupės auklėtoja/specialistais dėl vaiko ugdymo(-si) pasiekimų, sunkumų ir kt.?
7. Ar dalyvautumėte darželyje organizuojamose nemokamose paskaitose?
8. Kokios paskaitų temos Jus domintų?
9. Kokių turite pasiūlymų, siekiant užtikrinti sklandų tėvų ir pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą, kuriant kuo sėkmingesnį ugdymą vaikams?