LIETUVOS VIETOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA, SOCIOLOGINĖ APKLAUSA APIE VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PERDAVIMĄ

SOCIOLOGINĖ APKLAUSA APIE VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PERDAVIMĄ 

Lietuvos centrinė valdžia planuoja viešųjų paslaugų perdavimo bendruomeninėms organizacijoms (toliau - BO) procesą. Viešųjų paslaugų teikimo procese jau dalyvauja, tuo domisi BO, jų specialistai. Viešųjų paslaugų perdavimas vis dar sukelia daug neaiškumų ir klausimų. Dalyvaudami šioje apklausoje ir pasidalindami savo patirtimi ar įžvalgomis, Jūs padėsite išgryninti paslaugų perdavimo mechanizmą, išsiaiškinti tobulintinas sritis. BO svarbu žinoti savo interesus, lūkesčius dėl būsimo perdavimo modelio.

Apklausoje kviečiame dalyvauti BO lyderius, specialistus, aktyvistus. Apklausa yra ANONIMINĖ: BO pavadinimo ir asmeninių duomenų nurodyti nereikia. Viešai bus skelbiami tik apibendrinti apklausos duomenys.

Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, tiesiog prašome pareikšti nuomonę arba nurodyti faktines aplinkybes.

Apklausa atliekama vykdant  Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos LR VRM ir ES lėšomis finansuojamą projektą „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“. 

 Apklausos koordinatorius ir tyrėjas:

prof. habil. dr. Gediminas Merkys, mob. Nr.: 8-618-50901, el. paštas: [email protected]

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Koks Jūsų vaidmuo atstovaujamoje organizacijoje? (pažymėkite tinkamą):
2. Nurodykite savivaldybę, kurioje veikia Jūsų atstovaujama BO?
3. Nurodykite kaime ar mieste veikia Jūsų bendruomeninė organizacija?
4. Kiek metų veikia Jūsų BO? (įrašykite metų skaičių)
5. Kaip vertinate PLANUS perduoti dalį viešųjų paslaugų BO? (pasirinkite tinkamą variantą)
6. Gali būti, kad Jūsų BO jau turi konkrečią (praktinę) viešųjų paslaugų perėmimo ir teikimo patirtį? Kokios rūšies paslaugas teikiate? (apibūdinkite trumpai)
7. Pagal kokį veiklų finansavimo modelį ar tvarką dirbate? (parašykite trumpai)
8. Kokias viešąsias paslaugas ir kokią jų dalį galėtų iš savivaldybės perimti BO, įvardinkite ir apibūdinkite pagal paslaugų rūšis?
8.1. Socialinės paslaugos
8.2. Ugdymas (švietimas) ir jaunimo politika
8.3. Kultūra
8.4. Sportas
8.5. Sveikatos apsauga
8.6. Aplinkos apsauga, aplinkos tvarkymo
8.7. Ūkinės paslaugos namų ūkiams
8.8. Kitos, jūsų manymu, svarbios
9. Su kokiais sunkumais susiduria ar gali susidurti BO, įsitraukdamos į viešųjų paslaugų perėmimo procesą? (parašykite trumpai apie tai)
10. Gal turite įžvalgų apie tai, kokius konkrečius veiksmus ir darbus turėtų atlikti centrinė valdžia teisėkūros srityje, kad BO įsitraukimas į viešųjų paslaugų perėmimo ir teikimo procesą vyktų sklandžiai? (apibūdinkite trumpai) )
11. Kokius konkrečius veiksmus ir darbus turėtų atlikti vietos valdžia, konkreti savivaldybė, kad BO įsitraukimas į viešųjų paslaugų perėmimo ir teikimo procesą vyktų sklandžiai?
12. Ar savivaldybės, perduodamos viešąsias paslaugas BO ir NVO, turėtų atitinkamai perduoti ir finansinius išteklius? (pasirinkite tinkamiausią atsakymo variantą)
Ačiū už bendradarbiavimą ir skirtą laiką, jeigu sutinkate, kad BO tyrėjai apklaustų Jus apie paslaugų perdavimą išsamiau, nurodykite savo mobilaus telefono Nr.