Lietuvos darbuotojų požiūris į organizacijoje vykdomus pokyčius

Anketa sukurta siekiant ištirti Lietuvos darbuotojų poziciją, ties jų darboviečių permainų valdymu.

Lietuvos darbuotojų požiūris į organizacijoje vykdomus pokyčius
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar esate dirbantis asmuo? ✪

Jūs dirbate?

Jūsų darbo stažas? (metais)

Jūsų organizacijose dirba:

Ar pastaruojų metu buvo vykdomi kokie nors pokyčiai Jūsų darbe ?

Ar už pokyčius buvo paskirtas atsakingas asmuo?

Vygdant pokyčius organizacijoje, efektyvesnis būdas juos įvykdyti tinkama linkme, yra sprendimų ir strategijos priemimo galią palikti:

Kardinalių permainų organizacijoje geriausia ir efektyviausia siekti:

Jūsų, kaip darbuotojo, motivacija vykdyti permainas labiausiai įtakoja:

Reikšminga
Nelabai svarbu
Nesvarbu
Piniginis atlygis
Kompetencijos kelimo galimybė
Nauji iššūkiai
Karjeros galimybė
Baimė neitikti vadovui

Kokia permainų sistema Jums atrodo priimtinesnė, patogesnė?

Organizacija sėkmingiau ir tinkamiau paruoš permainų planą ir jo vygdymą, jei:

Ar organizacijos vadovas turi paisyti savo pavaldinių nuomonės dėl vygdomų permainų?

Jūsų amžius?

Jūs esate?