UserKarolinalac
Results81
Vieša
Pranešti

Kūrybinės klasės narių gyvenamosios vietos pasirinkimą lemiantys veiksniai

Gerb. Respondente,

esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybos visuomenės komunikacijos studentė Karolina Lacytė. Šiuo metu atlieku baigiamojo magistro darbo tyrimą, kuriame siekiu išsiaiškinti veiksnius, darančius įtaką jaunųjų specialistų ir kūrybinės klasės narių gyvenamosios vietos pasirinkimui, taip pat viešąją nuomonę apie Panevėžio ir Šiaulių miestus. Užtikrinu Jūsų anonimiškumą ir konfidencialumą, visi surinkti duomenys bus naudojami apibendrintai baigiamajame magistro darbe.

Kilus klausimams į mane galite kreiptis elektroniniu paštu: [email protected]

Dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir norą prisidėti prie magistro darbo rengimo.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokį darbą dirbate?Privalomas
Pastaba: jeigu užimate pareigas skirtingose srityse, galite pasirinkti kelis atsakymų variantus
2. Įvertinkite, kiek Jums svarbūs toliau pateikti veiksniai renkantis gyvenamąją vietą:
Pastaba: gyvenamoji vieta šiame kontekste reiškia ne būstą, o teritoriją (miestą ar rajoną)
Labai svarbu (5)Svarbu (4)Nei svarbu, nei nesvarbu (3)Nesvarbu (2)Visiškai nesvarbu (1)
Plačios galimybės įsidarbinti;
Pramogos (kavinės, kino teatrai, restoranai...);
Viešosios paslaugos (švietimas, sveikatos priežiūra...);
Vietos aplinkos vaizdas;
Kultūrinės veiklos;
Tolerancija (mažumoms, tikėjimui, lytinei orientacijai...);
Optimalus atstumas iki svarbių vietų, tokių kaip artimųjų, draugų namai, studijų ar darbo vieta ir t. t.;
Saugumas gatvėse, žemas nusikalstamumo lygis vietovėje;
Išvystytas viešasis transportas;
Vietos valdžia (meras, seniūnas...);
Kainos (būsto, paslaugų, pragyvenimo...);
Kaimynystė.
3. Kuo užsiimate laisvalaikiu? Pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymo variantus:
4. Įvertinkite, kiek Jums svarbu, kad Jūsų mieste būtų:
Labai svarbu (5)Svarbu (4)Nei svarbu, nei nesvarbu (3)Nesvarbu (2)Visiškai nesvarbu (1)
Pramoginė vieta pavakaroti su kompanija;
Galimybė prisijungti prie meno kolektyvų;
Erdvė realizuoti savo meninius ar kūrybinius sumanymus;
Palankios sąlygos įkurti savo verslą;
Skatinimas iš miesto savivaldybės (pavyzdžiui, piniginis), plėsti kūrybinę veiklą ar kurti inovatyvų verslą.
5. Įvertinkite, ar toliau minimi veiksniai paskatintų Jus pakeisti miestą/ kaimą, kuriame gyvenate į tą, kuriame:
Tikrai taip (5)Taip (4)Nei taip, nei ne (3)Ne (2)Visiškai ne (1)
Didesnė alga ar geresnės karjeros galimybės;
Platesnis laisvalaikio užsiėmimų, naktinio gyvenimo, pramogų pasirinkimas;
Geresnės sąlygos įkurti nuosavą verslą;
Saugiau, fiksuojama mažiau nusikaltimų;
Patogesnis susisiekimas;
Gražesnė aplinka, kraštovaizdis;
Artimesnis atstumas iki giminių, šeimos ar draugų;
Daugiau skirtingų verslų, įmonių, prekybos vietų;
Didesnė tolerancija;
Pigesnis pragyvenimas (nuoma ar būsto kainos, paslaugų kainos...);
Būsto turėjimas reiškia didesnį prestižą;
Stipresnė, vieningesnė bendruomenė.
6. Kokioms virtualioms bendruomenėms (grupėms) priklausote?
7. Į kokios srities visuomeninę veiklą esate įsitraukęs? Pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymo variantus.
8. Pažymėkite visus Jums tinkančius variantus:
9. Pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymus. Per paskutinius 6 mėnesius nors kartą dalyvavau:
10. Kuriame mieste – Panevėžyje ar Šiauliuose – Jūsų nuomone, yra saugiau?
11. Kuriame mieste – Panevėžyje ar Šiauliuose – Jūsų nuomone, yra didesnės karjeros galimybės?
12. Kuriame mieste – Panevėžyje ar Šiauliuose – Jūsų nuomone, yra daugiau laisvalaikio pasirinkimo galimybių?
13. Kuriame mieste – Panevėžyje ar Šiauliuose – Jūsų nuomone, yra tvirtesnė bendruomenė?
14. Kuriame mieste – Panevėžyje ar Šiauliuose – palankiau gyventi jaunai šeimai su mažais vaikais?
15. Kuriame mieste – Panevėžyje ar Šiauliuose – Jūsų nuomone, didesnės galimybės kūryba, menu užsiimantiems žmonėms?
16. Jūsų lytis:Privalomas
17. Jūsų amžius (įrašyti skaitmenimis):Privalomas
18. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
19. Kuo šiuo metu užsiimate?Privalomas
20. Kurioje apskrityje šiuo metu gyvenate?Privalomas
21. Jūsų šeiminė padėtis:Privalomas