Userieva55
Vieša
Pranešti

Komunikacinės sistemos įmonėje veiksmingumas

Gerbiami, respondentai,

Prašau skirti kelias minutes užpildant apklausos anketą, kuri bus panaudota rengiant praktikos ataskaitą. Anketa paruošta siekiant ištirti bei išanalizuoti įmonėje MN "Superum" esančios komunikacinės sistemos veiksmingumą bei išskirti jos trūkumus. Apklausa yra anoniminė. Apklausai skiriamas laiks 4-5 minutės. Anketoje pateikiami tik uždari klausimai. Ačiū už Jūsų laiką

Ar sutinkate su teiginiu, kad efektyvi vidinė komunikacija turi įtakos įmonės veiklos sėkmei?Privalomas
Ar žinote, kokie yra pagrindiniai bendrieji įmonės tikslai?Privalomas
Kokiomis vidinės komunikacijos priemonėmis naudojatės dažniausiai?Privalomas
Ar Jums skiriamos užduotys, nurodymai Jums visada būna aiškūs?Privalomas
Kaip vertinate komunikacijos efektyvumą įmonėje?Privalomas
Kaip dažnai jums tenka bendrauti su vadovu?Privalomas
Kokiais būdais dažniausiai komunikuojate su vadovu?Privalomas
Kaip apibūdintumėte komunikaciją su vadovu?Privalomas
Ar Jums visada aiškūs vadovo skiriami nurodymai?Privalomas
Ar vykdydami veiklą, gaunate grįžtamąjį ryšį iš vadovo?Privalomas
Kokiomis priemonėmis dažniausiai naudojatės komunikuodami įmonėje?Privalomas
1 labai retai, 5 labai dažnai
12345
Spausdinta medžiaga
Individualia tiesiogine komunikacija
Technologijomis
Tiesiogine komunikacija grupėmis
Kaip dažnai jums tenka komunikuoti su kitų skyrių/projektų darbuotojais?Privalomas
Jei tenka, kokiais būdais dažniausiai tai darote?
Kaip apibūdintumėte komunikaciją su kitais darbuotojais?Privalomas
Kaip ilgai ieškote tiesiogiai su darbu susijusios informacijos (per dieną)?Privalomas
Darbo grupės susirinkimai Jums atrodo:Privalomas
Organizacijos viduje pateikiamos informacijos apimtis yra:Privalomas
Gaunamos informacijos gausa leidžia tinkamai š ją įsigilinti ir valdytiPrivalomas
Informaciją apie įmonėje vykstančius procesus (pokyčius, renginius, užduotis) informaciją visada gaunu laiku ir suprantama formaPrivalomas
Kaip apibūdintumėte savo santykius su vadovu/vadovais?Privalomas
Kaip apibūdintumėte savo santykius su kitais darbuotojais?Privalomas
Įmonėje užimamos padėties skirtumai trukdo efektyviai komunikuotiPrivalomas
Pasirinkite:Privalomas
SutinkuNesutinkuSunku pasakyti
Įmonėje trūksta informacijos perdavimo priemonių
Įmonėje trūksta informacijos saugojimo vietų
Kartais būna sudėtinga susisiekti su konkrečiais asmenimis
Gaunama informacija iš vadovų, kolegų visada būna aiški
Esu patenkinta(s) esamomis komunikacijos priemonėmis įmonėje
Ar įmonėje jaučiatės skatinami reikšti savo nuomonę/ skundus / pasiūlymus?Privalomas
Kiek laiko dirbate šioje organizacijojePrivalomas