Ko mums reikia, kad taptumėme laimingiausia Tauta savo svajonių namuose - Lietuvoje?

Daugiau nei 10 metų teko gyventi Jungtinėje Karalystėje (JK) prieš savo valią ir todėl pirmiausia parašysiu štai ką

  Apie katastrofą

 Lietuva - sparčiausiai tuštėjanti valstybė pasaulyje taikos metu. Panašiai taip buvo rašoma net JK spaudoje, visas pasaulio valstybes apibūdinant tik vieninteliu sakiniu. Bemaž, pusė darbininkų išvyko svetur gyventi bei dirbti ir bijo sugrįžti todėl, kad Lietuvoje yra naudojamos mokesčių taisyklės – plėšikiškos. Tai yra akivaizdžiai matoma, paskaičiavus surinkto biudžeto dalį, tenkančią vienam gyventojui (neskaitant ES biudžeto pinigų). Lyginant su JK, plėšikiškai surinktas biudžetas Lietuvoje 2018 metais buvo perteklinis, bemaž, dviem milijardais eurų. Todėl, Lietuvoje yra galimybė bei gyvybiškai svarbi būtinybė:
1) panaikinti privalomąjį sveikatos draudimą (PSD);
2) panaikinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) būtiniausioms maisto prekėms, vaikiškiems drabužiams bei avalynei;
3) panaikinti “sodros įmokų grindis”, taikomas nuo 2018 sausio 1;
4) atsisakyti visokiausių naujų mokesčių prisigalvojimo.

Priedai, kad suvokti plėšikišką biudžeto surinkimą Lietuvoje

Numeris 1. Jungtinėje Karalystėje darbininkui:
– teko į rankas 1,432.97€ (iš mažiausios algos dydžio);
– reikėjo mokėti tik 182.45€ mokesčių (nuo mažiausios algos dydžio).
Plėšikų užvaldytoje Lietuvoje, darbininkui:
– teko į rankas 447.23€ iš mažiausios mėnesio algos (MMA) dydžio;
– teko mokėti net 159.77€ mokesčių nuo MMA dydžio.
Jei kitaip, Lietuvoje surenkami karališko dydžio mokesčiai nuo mažiausios algos daugiau nei tris kartus mažesnės už mažiausią algą karališkoje valstybėje. Žemiau, pridedama vaizdinė medžiaga apie tai. (2020 kovo skaičiai)
Numeris 2. Jungtinėje Karalystėje:
– PVM yra 20%;
– PVM = 0 būtiniausioms maisto prekėms (nedarant biznio iš maisto prekybos);
– PVM = 0 vaikiškiems drabužiams, avalynei (nedarant biznio iš tėvų, auginančių vaikus).
Numeris 3 (apibendrinimas). Tai ko nėra JK, Lietuvoje nežmogišku būdu surenkami tokie pertekliniai mokesčiai bei įmokos:
1) 2018 metais, buvo plėšikiškai surinktas PSD iš dirbančių ir net iš nedirbančiųjų ~ 1264013900€ (duomenų šaltinis – lietuvosfinansai.lt);
2) plėšikiškai surenkamas PVM, kai gyventojai perka maistą, kai perka vaikams drabužius bei avalynę;
3) nuo 2018 sausio 1, iš mažesnio nei MMA dydžio plėšikiškai surenkamos padidintos įmokos - taip vadinamosios „sodros įmokų grindys” (lukašenkiškas dykaduonių mokestis), kai reikia mokėti įmokas nuo MMA dydžio net ir tada kai alga mažesnė nei MMA.
Kodėl daromi palyginimai su JK? Todėl, kad daugiausia Lietuvos skurstančiųjų gyventojų pasirinko išgyvenimą toje buvusioje ES karalystėje, palygindami bei svarstydami gyvenimo ir veiklos sąlygas. JK ir pas mus, maisto bei daiktų kainos panašios.

- Tai tik keletas problemų iš daugiau nei tūkstančio esančiųjų.

- Atsibodo betvarkė Lietuvoje?

- Dagrįso, kai esame apibūdinami rekordinio skaičiaus blogybėmis, palyginimuose su kitomis valstybėmis.

(youtube nuoroda)   Atsibuskime, lietuviai

Lietuvoje galėtų gyvuoti 25-ių milijonų gyventojų laiminga Tauta, lyginant su Anglijos karalyste.

Pradėkime kurti bei daryti tvarką savo namuose – Lietuvoje. Pirmiausia, išsiaiškinkime tai ko mums reikia, ko mes norime.

Dalinkimės skleiskime žinią bei dalyvaukime šioje apklausoje visi visi visi, nes tik žinant tai ko mes norime, galime (pa)datyti sekančius veiksmus bei darbus mūsų naudai, Lietuvos naudai.

P s: kai bus daugiau nei 1000 nuomonių, toliau, apklausa bus vykdoma su apklausos skaičių parodymais.

Ko mums reikia, kad taptumėme laimingiausia Tauta savo svajonių namuose - Lietuvoje?
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kokios valstybinės (san)tvarkos mums reikia?

Santvarka

2. Ar mums reikia darželių ikimokyklinio amžiaus mūsų vaikams, jei būtų galimybė auklėti savo vaikus namuose mamai bei tėčiui (močiutei, seneliui) pakaitomis?

Mūsų vaizdinys auklėjamojo bei mokyklinio amžiaus laikmečiui

3. Mums reikia tik lietuviškų mokyklų, kai pagal konstituciją valstybinė kalba – lietuvių kalba.

Mūsų vaizdinys auklėjamojo bei mokyklinio amžiaus laikmečiui

4. Ar mums reikia kurtos tautinės mokyklos įgyvendinimo, kai toks sumanymas bei bandymas buvo sužlugdytas prieš 30 metų?

Mūsų vaizdinys auklėjamojo bei mokyklinio amžiaus laikmečiui

5. Ar mums reikalingos bendros klasės mokyklose mergaitėms ir berniukams?

Mūsų vaizdinys auklėjamojo bei mokyklinio amžiaus laikmečiui

6. Ar reikia padaryti mergaitėms atskiras mokyklas (atskiras klases mokyklose), moteriškumui ugdyti?

Mūsų vaizdinys auklėjamojo bei mokyklinio amžiaus laikmečiui

7. Ar reikia padaryti berniukams atskiras mokyklas (atskiras klases mokyklose), vyriškumui ugdyti?

Mūsų vaizdinys auklėjamojo bei mokyklinio amžiaus laikmečiui

Savaip apibūdinkime tobulos mūsų svajonių valstybės tvarkos vaizdinį mokykloje va čia, o dėl autorystės, laisvanoriškai ir su prisistatymu: vardas pavardė pareigos.

Mūsų vaizdinys auklėjamojo bei mokyklinio amžiaus laikmečiui (papildymas prie vaizdinių nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7)

8. Siekiant žmogiškumo, mūsų darbuotojoms, -ams galima dirbti

Mūsų vaizdinys darbingojo amžiaus laikmečiui

Kokia turi būti darbuotojų darbo valandų trukmė savaitėje, siekiant žmogiškumo? Parašykime skaičių. Savaip apibūdinkime čia.

Mūsų vaizdinys darbingojo amžiaus laikmečiui (papildymas prie vaizdinio nr 8)

9. Kad būtų galimybė planuoti laimingą gyvenimą Lietuvoje, esant dabartinėms energetinių išteklių kainoms, esant tokioms maisto bei daiktų kainoms, alga mūsų darbuotojoms, -ams be kvalifikacijos galėtų būti

Mūsų vaizdinys darbingojo amžiaus laikmečiui

Savaip apibūdinkime mažiausią algą va čia.

Mūsų vaizdinys darbingojo amžiaus laikmečiui (papildymas prie vaizdinio nr 9)

10. Siekiant tobulos pusiausvyros bendruomeniškumui palaikyti, mums reikia

Mūsų vaizdinys darbingojo amžiaus laikmečiui

Savaip apibūdinkime mūsų svajonių valstbės mokesčius va čia, o dėl autorystės, laisvanoriškai ir su prisistatymu: vardas pavardė pareigos.

Mūsų vaizdinys darbingojo amžiaus laikmečiui (papildymas prie vaizdinio nr 10)

11. Mūsų susidarytas vaizdinys pensijinio amžiaus laikmečiui.

Koks turi būti pensijinio amžiaus laikmetis?

Kokio mums reikia sutartinai nustatytojo pensijinio amžiaus laikmečio apibūdinimo mūsų gyventojoms, -ams? Savaip apibūdinkime savo vaizdinį va čia, o dėl autorystės, laisvanoriškai ir su prisistatymu: vardas pavardė pareigos.

Koks turi būti pensijinio amžiaus laikmetis? (papildymas prie vaizdinio nr 11)