Žymė: gyventojai

Gyventojų požiūris į vartojamus vaistus nuo arterinės hipertenzijos

Gerb. Respondete,Aš esu Joana Anglickaitė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto, Farmakotechnikos studijų programos trečio kurso studentė, rengiu baigiamąjį darbą tema ,,GYVENTOJŲ POŽIŪRIS Į VARTOJAMUS VAISTUS NUO ARTERINĖS HIPERTENZIJOS“.Jūs esate kviečiamas dalyvauti apklausoje, siekiant sužinoti sergančiųjų nuomone apie vartojamus vaistus nuo arterinės hipertenzijos (padidėjusio kraujo spaudimo). Jeigu Jūs ar Jūsų giminaitis sergate arterine hipertenzija, prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.Tyrimas vykdomas anonimiškai ir duomenys bus naudojami mokslinais tikslais.Pateiktuose klausimuose pažymėkite po vieną (kur nurodyta – galite kelis) atsakymo variantą.Dėkoju už dalyvavimą.

Kauno miesto savivaldybės Dainavos seniūnijos apklausa - kopija

GYVENTOJŲ POREKIŲ APKLAUSAGerb. Respondente,Aleksandro Stulginskio universiteto, ekonomikos ir vadybos fakulteto, kaimo plėtros administravimo studijų programos studentas atlieka Kauno miesto savivaldybės Dainavos  seniūnijos gyventojų poreikių apklausą. Šios apklausos tikslas – nustatyti gyventojų poreikį viešosioms paslaugoms.Atidžiai perskaitykite pateiktus klausimus ir pasirinkite vieną ar kelis atsakymo variantus arba įrašykite komentarąAnketa – anoniminė, siekiant išsaugoti Jūsų konfidencialumą.Tyrimas vykdomas 2016 m. spalio mėn.

Gyventojų mėnesinių pajamų pasiskirstymas

Laba diena, esame Mykolo Romerio universiteto II kurso Viešosios politikos ir vadybos studentės. Atliekame apklausą moksliniais tisklais ir norėtumėme, jog atsakytumėte į pateiktus klausimus. Dėkojame už atsakymus. 

Šalčininkai

Kuriame projektą Šalčininkų miesto įvaidžiui kurti/tobulinti. Jūsų atsakymai padės išsiaiškinti vyraujančią nuomonę apie šį miestą.