Userjolanta2020
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Klausimynas pedagogams apie ekologinį sveikatinimą

Esu Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto II kurso Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo studijų programos studentė Jolanta Verbickienė. Atlieku tyrimą tema: Ekologinio ugdymo(si)  ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ypatumai: sveikatos aspektas. Ši apklausa anoniminė, visi surinkti duomenys bus naudojami tik analizei darbo tikslams pasiekti. Pasirinktus atsakymus žymėkite kryželiu (x). Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą apklausoje!

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų kvalifikacinė kategorija:
4. Jūsų gyvenamoji vietovė:
5. Kas Jūsų nuomone yra ekologinis ugdymas (is)? (pasirinkite iš visų duotų teiginių Jums tinkamą vieną atsakymo variantą ir pažymėkite x).
6. Kokios ekologinio ugdymo (si) kryptys įgyvendinamos Jūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje? (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą):
7. Kokia Jūsų nuomone yra ekologinio ugdymo(si) reikšmė sveikatos aspektu? (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą):
8. Kokie, Jūsų nuomone, ekologinio-sveikatinimo krypties komponentai yra reikšmingiausi ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus? Įvertinkite teiginius (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą):
9. Kokios ekologinės-sveikatinančios veiklos vykdomos Jūsų darželyje? (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą)?:
10. Kokiomis formomis ir būdais realizuojamos ekologinės-sveikatinančios veiklos Jūsų darželyje? (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą):
11. Įvertinkite ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurioje dirbate ekologinio ugdymo(si) aplinką (kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną atsakymo variantą):
13. Kaip vertinate Jūsų ugdomosios grupės vaikų sveikatą?(pažymėkite vieną tinkantį variantą)

Anketos meniu

Kita anketa »