Klaipėdos miesto savivaldybės teikiamų e. paslaugų tobulinimo galimybės Europos sąjungos e. valdžios diegimo perspektyvoje.

Prašome Jūsų atsakyti į anketos, kurios tikslas yra ištirti vartotojų nuomonę apie Klaipėdos miesto savivaldybės ir institucijų teikiamas elektronines paslaugas bei nustatyti jų tobulinimo kryptis, klausimus. 

 

Anketa yra anoniminė ir jos rezultatai bus naudojami tik tyrimo analizavimui, skirtam parengti baigiamąjį magistro darbą Mykolo Romerio Universitete.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Koks Jūsų amžius?

1. Ar žinote valstybės elektroninių vartų portalo adresą?

2. Ar žinote savo savivaldybės elektroninės svetainės adresą?

3. Ar žinote kokios nors elektroninės parduotuvės adresą?

4. Ar žinote apie galimybę bendrauti su valdžios institucijomis elektroniniu būdu?

5. Ar matėte informacijos ar reklamos apie valdžios institucijų teikiamas elektronines paslaugas per pastarąjį mėnesį?

6. Ar matėte informacijos ar reklamos apie bankų, kreditų elektronines paslaugas ar internetines parduotuves per pastarąjį mėnesį?

7. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

1 – visiškai nesutinku, 10 – visiškai sutinku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Informacija ir reklama apie šias paslaugas paskatintų mane naudotis jomis 
Elektroninis naujienlaiškis apie naujas galimybes ir pakeitimus didintų mano susidomėjimą šiomis paslaugomis
Galimybė sužinoti daugiau ir išmokti naudotis šiomis paslaugomis man yra aktuali

8. Kaip dažnai naudojatės kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu?

9. Kaip dažnai naudojate šiuos įrenginius naršymui internete?

10. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais apie aukščiau išvardintus įrenginius.

1 – visiškai nesutinku, 10 – visiškai sutinku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aš vengiu naudotis jais dėl įgūdžių stokos
Aš visuomet stengiuosi atlikti darbus, užduotis ir kitą veiklą nenaudojant jų 
Jie palengvina įprastinį informacijos gavimą 
Jie palengvina mano darbų atlikimą 
Jų naudojimas paspartina mano veiklą
Jų naudojimas reikalauja papildomų sudėtingų veiksmų ir specialių žinių 
Jų teikiama nauda neatlygina laiko ir pastangų, įdėtų naudojantis jais

11. Ar Jums teko naudotis valstybės teikiamomis paslaugomis?

12. Ar dėl šių paslaugų kreipėtės į valdžios institucijas elektroniniu būdu?

Jei atsakėte teigiamai, nurodykite ar buvote patenkinti paslauga.

1 – visiškai sutinku, 10 – visiškai nesutinku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paslauga aš buvau patenkintas
Paslauga naudotis buvo sudėtinga

Jei atsakėte neigiamai, įvardykite priežastis:

13. Pažymėkite ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

1 – visiškai nesutinku, 10 – visiškai sutinku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ši sistema leidžia patogiau bendrauti su valdžios institucijomis
Ši sistema taupo mano laiką
Ši sistema taupo mano išlaidas
Šia sistema naudotis yra lengva

14. Pažymėkite ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

1 – visiškai nesutinku, 10 – visiškai sutinku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ši sistema turėtų būti panašesnė į konkurentų (elektroninės bankininkystės, internetinių parduotuvių)
Asmeninės paskyros sukūrimas ir naudojimas palengvintų paslaugų gavimą (asmeninė informacija būtų įvedama vieną kartą, kuriant asmeninę paskyrą, ir daugiau jos įvedinėti nebereikėtų)
Sistema turėtų pateikti informaciją pagal asmeninės paskyros kriterijus (naujienos, renginiai, paslaugos, aktuali informacija, suskirstyta pagal amžiaus grupes, šeimyninę padėtį, užimamas pareigas ir t. t.)
Galimybė dalyvauti paslaugų gavimo procese man yra svarbi
Duomenų saugumo užtikrinimas man yra svarbus

15. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mobiliųjų įrenginių programėlės (apps) paskatintų mane naudotis valdžios teikiamomis elektroninėmis paslaugomis
Savivaldybės tinklapio versija, pritaikyta mobiliesiems įrenginiams, paskatintų mane naudotis valdžios teikiamomis elektroninėmis paslaugomis
Alternatyvūs naudojimo būdai paskatintų mane naudotis valdžios teikiamomis elektroninėmis paslaugomis

16. Kokių e. valdžios sistemų savybių tobulinimui Jūs teiktumėte prioritetą?

(pasirinkite kelis atsakymo variantus)