Klaipėdos miesto savivaldybės teikiamų e. paslaugų tobulinimo galimybės Europos sąjungos e. valdžios diegimo perspektyvoje.

Prašome Jūsų atsakyti į anketos, kurios tikslas yra ištirti vartotojų nuomonę apie Klaipėdos miesto savivaldybės ir institucijų teikiamas elektronines paslaugas bei nustatyti jų tobulinimo kryptis, klausimus. 

 

Anketa yra anoniminė ir jos rezultatai bus naudojami tik tyrimo analizavimui, skirtam parengti baigiamąjį magistro darbą Mykolo Romerio Universitete.

Koks Jūsų amžius?

1. Ar žinote valstybės elektroninių vartų portalo adresą?

2. Ar žinote savo savivaldybės elektroninės svetainės adresą?

3. Ar žinote kokios nors elektroninės parduotuvės adresą?

4. Ar žinote apie galimybę bendrauti su valdžios institucijomis elektroniniu būdu?

5. Ar matėte informacijos ar reklamos apie valdžios institucijų teikiamas elektronines paslaugas per pastarąjį mėnesį?

6. Ar matėte informacijos ar reklamos apie bankų, kreditų elektronines paslaugas ar internetines parduotuves per pastarąjį mėnesį?

7. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

8. Kaip dažnai naudojatės kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu?

9. Kaip dažnai naudojate šiuos įrenginius naršymui internete?

10. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais apie aukščiau išvardintus įrenginius.

11. Ar Jums teko naudotis valstybės teikiamomis paslaugomis?

12. Ar dėl šių paslaugų kreipėtės į valdžios institucijas elektroniniu būdu?

Jei atsakėte teigiamai, nurodykite ar buvote patenkinti paslauga.

Jei atsakėte neigiamai, įvardykite priežastis:

13. Pažymėkite ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

14. Pažymėkite ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

15. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

16. Kokių e. valdžios sistemų savybių tobulinimui Jūs teiktumėte prioritetą?

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą