Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras su KU Tęstinių studijų institutu atlieka tyrimą, kurio tikslas– nustatyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, susijusius su profesiniu tobulėjimu, kurie laiduoja pedagoginės veiklos kokybę.

 Gerbiamasis respondente,

 

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas ir Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras atlieka tyrimą, kurio tikslas – nustatyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, susijusius su profesiniu tobulėjimu, kurie laiduoja pedagoginės veiklos kokybę.

Jūsų nuoširdūs ir išsamūs atsakymai pasitarnaus rengiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pasiūlos sistemą, orientuotą į realius Jūsų pedagoginės veiklos poreikius.

Konfidencialumas garantuojamas, tyrimo duomenys bus naudojami tik apibendrintai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo statistinei analizei.

 

 

 

Ačiū už vertingus atsakymus.

1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras su KU Tęstinių studijų institutu atlieka tyrimą, kurio tikslas– nustatyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, susijusius su profesiniu tobulėjimu, kurie laiduoja pedagoginės veiklos kokybę.

2. Jūsų išsilavinimas:

Kitas variantas

  …Daugiau…

  3. Jūsų kvalifikacinė kategorija:

  Kitas variantas

   …Daugiau…

   4. Jei Jūs esate:

   5. Jūsų pagrindinis dėstomas dalykas (5-12 klasių mokyklos/gimnazijos 1-4 klasių mokytojams) :

   Kitas variantas

    …Daugiau…

    6. Šį dalyką dėstote:

    Kitas variantas

     …Daugiau…

     7. Jūsų dėstomo dalyko sritis (Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos/įstaigos mokytojams):

     Kitas variantas

      …Daugiau…

      8. Jūsų vaikų, su kuriais dirbate neformaliojo švietimo įstaigoje, amžius:

      Kitas variantas

       …Daugiau…

       9. Švietimo įstaigos tipas, kurioje dirbate:

       Kitas variantas

        …Daugiau…

        10. Jūsų pedagoginis darbo stažas:

        11. Kokias pedagoginės veiklos sritis Jus įvardintumėte kaip sėkmingiausias? Įvertinkite kiekvieną pedagoginės veiklos sritį, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pati sėkmingiausia, 2 – sėkminga, 3 – pakankamai sėkminga.

        12.1. Kokias kompetencijas Jus sėkmingiausiai taikote pedagoginėje veikloje? Įvertinkite kiekvieną kompetenciją, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pati sėkmingiausia, 2 – sėkminga, 3 – pakankamai sėkminga.

        12.2. Kokias kompetencijas Jus sėkmingiausiai taikote pedagoginėje veikloje? Įvertinkite kiekvieną kompetenciją, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pati sėkmingiausia, 2 – sėkminga, 3 – pakankamai sėkminga.

        12.3. Kokias kompetencijas Jus sėkmingiausiai taikote pedagoginėje veikloje? Įvertinkite kiekvieną kompetenciją, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pati sėkmingiausia, 2 – sėkminga, 3 – pakankamai sėkminga

        12.4. Kokias kompetencijas Jus sėkmingiausiai taikote pedagoginėje veikloje? Įvertinkite kiekvieną kompetenciją, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pati sėkmingiausia, 2 – sėkminga, 3 – pakankamai sėkmingamą

        12.5. Kokias kompetencijas Jus sėkmingiausiai taikote pedagoginėje veikloje? Įvertinkite kiekvieną kompetenciją, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pati sėkmingiausia, 2 – sėkminga, 3 – pakankamai sėkmingam

        12.6. Kokias kompetencijas Jus sėkmingiausiai taikote pedagoginėje veikloje? Įvertinkite kiekvieną kompetenciją, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pati sėkmingiausia, 2 – sėkminga, 3 – pakankamai sėkminga

        12.7. Kokias kompetencijas Jus sėkmingiausiai taikote pedagoginėje veikloje? Įvertinkite kiekvieną kompetenciją, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pati sėkmingiausia, 2 – sėkminga, 3 – pakankamai sėkming

        12.8. Kokias kompetencijas Jus sėkmingiausiai taikote pedagoginėje veikloje? Įvertinkite kiekvieną kompetenciją, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pati sėkmingiausia, 2 – sėkminga, 3 – pakankamai sėkming

        12.9. Kokias kompetencijas Jus sėkmingiausiai taikote pedagoginėje veikloje? Įvertinkite kiekvieną kompetenciją, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pati sėkmingiausia, 2 – sėkminga, 3 – pakankamai sėkming

        13. Kaip dažnai Jums tenka taikyti pedagoginės veiklos kompetencijas praktinėje veikloje? Pateikite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.

        14. Kaip vertinate savo kompetentingumą įvairiose pedagoginės veiklos srityse? Prašome savo kompetentingumą įvertinti 4 balų skalėje, kur 1 – nesu kompetentinga/-s; 2 – trūksta žinių ir įgūdžių pagal nustatytus reikalavimus; 3 – turiu pakankamai žinių ir įgūdžių; 4 – turiu daugiau žinių ir įgūdžių, negu reikia. Pateikite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.

        15. Su kokiomis problemomis susiduriate taikydami turimas žinias ir įgūdžius pedagoginėje veikloje

        16. Kokiose pedagoginės veiklos srityse Jus pageidautumėte plėtoti profesines kompetencijas?

        17. Kur norėtumėte tobulinti profesines kompetencijas?

        Kitas variantas

         …Daugiau…

         18. Kokios trukmės kvalifikacijos tobulinimo renginiai Jums priimtiniausi?

         Kitas variantas

          …Daugiau…

          19. Kokios kvalifikacijos tobulinimo formos Jums priimtiniausios?

          20. Kuriose pedagoginės veiklos srityse per pastaruosius trejus metus tobulinta kvalifikacija naudingiausia Jūsų darbe? Įvertinkite kiekvieną pedagoginės veiklos sritį, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.

          21. Iš kur Jus dažniausiai gaunate informacijos apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybes?

          22. Jūsų nuomone, ar šiuo metu Jums pakanka šių su pedagogų kvalifikacijos tobulinimu susijusių galimybių? Įvertinkite kiekvieną teiginį, pateikdami po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.

          23. Kiek Jus skiriate dienų kvalifikacijos tobulinimui per metus?

          Kitas variantas

           …Daugiau…

           24. Kiek Jus norėtumėte skirti dienų kvalifikacijos tobulinimui per metus?

           25.1. Kokių naujų kompetencijų labiausiai Jus pageidautumėte įgyti? Įvertinkite norimas įgyti kompetencijas pagal svarbą (1 – svarbiausia, 2 – svarbu, 3 – pakankamai svarbu).

           25.2. Kokių naujų kompetencijų labiausiai Jus pageidautumėte įgyti? Įvertinkite norimas įgyti kompetencijas pagal svarbą (1 – svarbiausia, 2 – svarbu, 3 – pakankamai svarbu).

           25.3. Kokių naujų kompetencijų labiausiai Jus pageidautumėte įgyti? Įvertinkite norimas įgyti kompetencijas pagal svarbą (1 – svarbiausia, 2 – svarbu, 3 – pakankamai svarbu).

           25.4. Kokių naujų kompetencijų labiausiai Jus pageidautumėte įgyti? Įvertinkite norimas įgyti kompetencijas pagal svarbą (1 – svarbiausia, 2 – svarbu, 3 – pakankamai svarbu).

           25.5. Kokių naujų kompetencijų labiausiai Jus pageidautumėte įgyti? Įvertinkite norimas įgyti kompetencijas pagal svarbą (1 – svarbiausia, 2 – svarbu, 3 – pakankamai svarbu).

           25.6. Kokių naujų kompetencijų labiausiai Jus pageidautumėte įgyti? Įvertinkite norimas įgyti kompetencijas pagal svarbą (1 – svarbiausia, 2 – svarbu, 3 – pakankamai svarbu).

           25.7. Kokių naujų kompetencijų labiausiai Jus pageidautumėte įgyti? Įvertinkite norimas įgyti kompetencijas pagal svarbą (1 – svarbiausia, 2 – svarbu, 3 – pakankamai svarbu).

           25.8. Kokių naujų kompetencijų labiausiai Jus pageidautumėte įgyti? Įvertinkite norimas įgyti kompetencijas pagal svarbą (1 – svarbiausia, 2 – svarbu, 3 – pakankamai svarbu).

           25.9. Kokių naujų kompetencijų labiausiai Jus pageidautumėte įgyti? Įvertinkite norimas įgyti kompetencijas pagal svarbą (1 – svarbiausia, 2 – svarbu, 3 – pakankamai svarbu).

           26. Kokie kriterijai Jums svarbūs renkantis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius? Įvertinkite kiekvieno iš šių kriterijų svarbą penkių balų sistema, kurioje 1 balas reiškia visiškai nesvarbu(-s) renkantis, o 5 balai – ypatingai svarbu(-s). Pateikite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.

           27.1. Kuriose srityse Jus norėtumėte pirmiausia tobulinti savo kvalifikaciją kitais mokslo metais? Pateikite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pirmiausia, 2 – skubu, 3 – pakankamai skubu.

           27.2. Kuriose srityse Jus norėtumėte pirmiausia tobulinti savo kvalifikaciją kitais mokslo metais? Pateikite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pirmiausia, 2 – skubu, 3 – pakankamai skubu.

           27.3. Kuriose srityse Jus norėtumėte pirmiausia tobulinti savo kvalifikaciją kitais mokslo metais? Pateikite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje. 1 – pirmiausia, 2 – skubu, 3 – pakankamai skubu

           28. Kokia tema Jus pageidautumėte kvalifikacijos tobulinimo renginio šiandien? Parašykite.

            …Daugiau…
            Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą