KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOSIOS IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ VERTINIMAS

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos (toliau KLAVB) vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės KLAVB įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kaip dažnai naudojatės KLAVB paslaugomis?
2. Ar esate patenkintas (-a) KLAVB paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?
Visiškai patenkintas (-a)Labiau patenkintas (-a)Labiau nepatenkintas (-a)Visiškai nepatenkintas (-a)NesinaudojuNeturiu nuomonės
Bibliotekos patalpomis
Bibliotekos aptarnavimo kokybe (paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.)
Bibliotekos (abonemento, periodikos ir kitų skaityklų) darbo laiku rugsėjo – gegužės mėn.
Bibliotekos (abonemento, periodikos ir kitų skaityklų) darbo laiku birželio – rugpjūčio mėn.
Vaikų literatūros abonemento darbo laiku
Edukacinės erdvės darbo laiku
Nuorodomis padedančiomis susiorientuoti bibliotekoje (nukreipiančios rodyklės, užrašai ir pan.)
Bibliotekos pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir pan.)
Informacijos sklaida apie bibliotekos veiklą ir paslaugas (tinklaraštis, „Facebook“ paskyra ir pan.)
Bibliotekos knygomis
Bibliotekos periodiniais leidiniais
Bibliotekoje esančiais įrenginiais (kompiuteriais, savitarnos įrenginiais, kopijavimo aparatais ir pan.)
Bibliotekos renginiais
Bibliotekos organizuojamais mokymais (kaip naudotis kompiuteriu ar susirasti reikiamą informaciją ir pan.)
Bibliotekininkų konsultacijomis ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija
Bibliotekos elektroninėmis paslaugomis/ internetu (el. katalogu, duomenų bazėmis ir pan.)
3. Ar rekomenduotumėte kitiems:
RekomenduočiauGalbūt rekomenduočiauNerekomenduočiauNesinaudojuNeturiu nuomonės
Apsilankyti KLAVB
Edukacinį užsiėmimą Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje (paskaitos, užsiėmimai moksleiviams ir pan.)
4. Ar ketinate lankytis KLAVB ateityje?
5. Jūsų siūlymai, komentarai
6. Jūs esate:
7. Jūsų amžius:
8. Šiuo metu gyvenate (įrašykite miestą arba gyvenvietę):
9. Jūsų išsilavinimas:
10. Ar šiuo metu dirbate?
Jeigu pasirenkate atsakymą "Dirbu", sekantį klausimą praleiskite.
11. Jeigu dešimtame klausime pasirinkote atsakymą "NEDIRBU", pasirinkite vieną iš žemiau pateiktų variantų: