JONIŠKIO MIESTO SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ APKLAUSA

Joniškio miesto vietos veiklos grupė organizuoja Joniškio miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, siekiant išsiaiškinti gyventojų pasitenkinimą esama Joniškio miesto situacija.

Tyrimas ir jo rezultatai reikalingi Joniškio miesto vietos plėtros strategijos 2023-2027 m parengimui. Strategija bus siekiama įgyvendinti 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto "Socialiai atsakingesnė Lietuva" 4.7. konkretų uždavinį "Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą" ir 4.9. konkretų uždavinį "Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą".

Kviečiame aktyviai dalyvauti apklausoje ir prisidėti prie reikšmingų miesto pokyčių !

Anketa anoniminė.

Anketa neaktyvi
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui
Susikurti savo anketą