UserStela
Results42
Vieša
Pranešti

Jei Jūs savanoriaujate arba savanoriavote per paskutinius metus.

Esu Stela Rimova MRU Psichologijos bakalauro studijų programos studentė. Atlieku tyrimą apie savanorių motyvaciją, kuri skatina užsiimti savanoriška veikla. Anketa skirta tiems, kurie savanoriauja arba savanoriavo per paskutinius metus. Anketos atsakymai yra anoniminiai, jie bus naudojami rengiant bakalauro darbą. Anketos užpildymas truks tik kelias minutes. Kilus klausimams galima kreiptis el.paštu: stela.rimova@gmail.com

Ačiū už skirtą laiką.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Ar savanoriavote per paskutinius metus?Privalomas
Jei į šį klausimą atsakėte “ne”, toliau anketos nepildykite.
2. Kaip dažnai per paskutinius metus savanoriavote?Privalomas
3. Sritis, kurioje atliekate/ atlikote savanorišką veiklą:Privalomas
Galite pasirinkti kelis variantus
4. Jūsų lytisPrivalomas
5. Jūsų amžius (įrašykite).Privalomas
6. Atidžiai perskaitykite kiekvieną žemiau pateiktą teiginį ir pažymėkite vieną labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą nuo “visiškai nesutinku” iki “visiškai sutinku”.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Savanoriška veikla gali man padėti patekti ten, kur norėčiau dirbti.
2. Mano draugai užsiima savanoriška veikla.
3. Man rūpi tie, kuriems sekasi mažiau nei man.
4. Man artimi žmonės nori, kad užsiimčiau savanoriška veikla.
5. Savanoriška veikla leidžia man jaustis svarbiu(-ia).
6. Žmonės, kuriuos pažįstu, domisi bendruomenės gyvenimu.
7. Nesvarbu, kaip prastai jaučiuosi, savanoriška veikla man leidžia visa tai pamiršti.
8. Esu tikrai susirūpinęs(-usi) dėl žmonių, kuriems padedu užsiimdamas(-a) savanoriška veikla.
9. Užsiimdamas(-a) savanoriška veikla jaučiuosi ne toks(-ia) vienišas(-a).
10. Savanoriaujant galiu užmegzti naujų pažinčių, kurios man gali būti naudingos versle ar karjeroje.
11. Savanoriška veikla leidžia man mažiau jaustis kaltu(-a) dėl to, kad esu laimingesnis(-ė) nei kiti.
12. Galiu daugiau suprasti apie priežastį, dėl kurios stengiuosi.
13. Savanoriaudamas(-a) aš labiau save vertinu.
14. Savanoriška veikla man leidžia į viską pažvelgti iš kitos pusės.
15. Savanoriška veikla leidžia man ištirti įvairias karjeros galimybes.
16. Jaučiu užuojautą žmonėms, kuriems jos reikia.
17. Tie, su kuriais esu artimas(-a), labai vertina tarnystę bendruomenėje.
18. Savanorystė man leidžia išmokti dalykų per praktiką ir patirtį.
19. Manau, kad yra svarbu padėti kitiems.
20. Savanoriška veikla man padeda susidoroti su savo paties (pačios) problemomis.
21. Savanoriška veikla man padės būti sėkmingu(-a) mano pasirinktoje profesijoje.
22. Galiu stengtis kažką padaryti dėl to, kas man yra svarbu.
23. Savanorystė yra svarbi veikla tiems žmonėms, kuriuos pažįstu geriausiai.
24. Savanoriška veikla yra geras būdas pabėgti nuo savo paties (pačios) rūpesčių.
25. Savanoriaujant galiu išmokti, kaip elgtis su įvairiais žmonėmis.
26. Savanoriška veikla leidžia man jaustis reikalingu(-a).
27. Savanoriška veikla leidžia man geriau galvoti apie save.
28. Savanoriška veikla gražiai atrodys mano gyvenimo aprašyme.
29. Savanoriška veikla yra būdas susirasti naujų draugų.
30. Savanoriaujant galiu išsiaiškinti savo stipriąsias puses.
7. Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais, susijusiais su organizacija, kurioje savanoriaujate arba savanoriavote.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Esu įsitikinęs (-usi), kad esu organizacijos dalis.
2. Savanorystė leidžia man tikėti, kad priklausau šiai organizacijai.
3. Jaučiu, kad šioje organizacijoje esu svetimas (-a).
4. Nesijaučiu priklausantis (-i) šiai organizacijai.
5. Jaučiu, kad esu “savas žmogus” šioje organizacijoje.
6. Organizacijoje, kurioje savanoriauju, dažnai jaučiuosi užmirštas (-a).
8. Pažymėkite, kiek Jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais, pasirinkdami vieną iš 4 galimų variantų.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1. Visada galiu įveikti sunkias problemas, jei tik pakankamai pasistengiu.
2. Jei kas nors man nepritaria, aš galiu rasti būdus ir priemones, kaip gauti tai, ko noriu.
3. Man lengva siekti užsibrėžto tikslo ir įgyvendinti numatytus uždavinius.
4. Esu tikras (-a), kad galėčiau tinkamai veikti netikėtais atvejais.
5. Savo sumanumo (išradingumo) dėka aš žinau, kaip elgtis netikėtose situacijose.
6. Aš galiu įveikti daugumą problemų, jei tam skirčiau pakankamai jėgų ir laiko.
7. Susidūręs (-usi) su sunkumais galiu išlikti ramus (-i), nes pasikliauju savo sugebėjimu įveikti sunkumus.
8. Iškilus problemai, paprastai galiu rasti keletą jos sprendimo būdų.
9. Patekęs (-usi) į bėdą, paprastai randu išeitį.
10. Paprastai aš galiu susitvarkyti su viskuo, kas man nutinka.