IT taikymas lizingo paslaugose

Šios apklausos tikslas yra ištirti IT taikymą teikiant lizingo paslaugas.

1. Ar Jums teko naudotis lizingo paslaugomis? (Jeigu į šį klausimą atsakėte „Ne“, pereikite prie 13

2. Lizingo paslauga Jums buvo suteikta kaip:

Ar lizingo paslaugų teikimo metu naudojotės informacinėmis technologijomis?

4. Kokiomis iš išvardintų IT naudojatės? (Pažymėkite Jums tinkamus variantus)

5. Kokiomis iš išvardintų IT naudojatės daugiausia? (Pažymėkite vieną variantą)

6. Kokius veiksmus atlikote naudodamiesi IT? (Pažymėkite Jums tinkamus variantus)

7. Ar pakanka, Jūsų nuomone, lizingo bendrovių turimų ir naudojamų IT, teikiant lizingo paslaugas?

8. Kokių, Jūsų nuomone, IT trūksta teikiant lizingo paslaugas?

  …Daugiau…

  9. Ar dažnai susiduriate su sunkumais naudojantis IT lizingo paslaugų teikimo metu?

  10. Su kokiais sunkumais susiduriate naudojantis IT paslaugų teikimo metu?

   …Daugiau…

   11. Ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais?

    …Daugiau…

    Bendrauti pasitelkiant informacines technologijas yra geriau nei tiesiogiai.

    Informacinės technologijos yra tinkamai naudojamos teikiant lizingo paslaugas

    Yra naudojama per mažai informacinių technologijų teikiant lizingo paslaugas

    Daugiau yra bendraujama tiesiogiai nei informacinėmis technologijomis lizingo paslaugų teikimo metu

    Bendraujant pasitelkus informacines technologijas dažnai kyla nesklandumų

    12. Kurių kompanijų lizingo paslaugomis naudojotės?

    13. Jūsų lytis?

    14. Kiek Jums metų?

    15. Jūsų išsilavinimas?

    16. Kokios mėnesinės pajamos (atskaičius mokesčius) tenka vienam Jūsų šeimos nariui?

    17. Kur gyvenate?

    Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą