Userborrruzele
Results32
Vieša
Pranešti

IT projektų rizikų valdymo klausimynas

Rengiamo tyrimo tikslas trilypis. Visų pirma (1) siekiama išsiaiškinti, kokias rizikas patiria IT projektai, antra, (2) kaip projektų vadovai kovoja su šiomis rizikomis, (3) kaip projektų vadovai priima sprendimus. Tyrimu siekiama atsakyti į klausimus: 1. Kokią rizikų valdymo praktiką naudoja bei kaip priima sprendimus projektų vadovai, kovodami su IT projektų rizikomis. 2. Kokias pagrindines IT projektų rizikas identifikuoja projektų vadovai ir kuo jos panašios ar skiriasi nuo literatūroje įvardintų. 3. Ar įmonėse kaupiamos rizikų valdymo žinios ir yra nustatyti standartai rizikų valdymui, ar projektų vadovai remiasi jų asmenine patirtimi. 4. Kaip vykdytus projektus vertina patys projektų vadovai. Tyrimu siekiama sužinoti daugiau apie rizikas ir rizikų valdymo būdus IT projektuose. Taip pat keliamas klausimas, kokias žinias – teorines ar paremtas patirtimi – dažniausiai taiko projektų vadovai efektyviam rizikų valdymui. ! Visos anketos detalės išliks konfidencialios. Bus naudojami tik apibendrinti rezultatai.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytisPrivalomas
Kiek metų dirbate projektų vadovu (pažymėkite vieną atsakymo variantą):Privalomas
Kokioje įmonėje dirbate (pažymėkite vieną atsakymo variantą):Privalomas
Pic
Ar jūs dirbate IT produktų ir paslaugų įmonėje?Privalomas
Ar Jūsų įmonėje naudojami projektų valdymo standartai?Privalomas
Jeigu ankstesniame klausime atsakėte "Taip", kokius standartus naudojate?
Ar Jūsų įmonėje yra atskiri standartai rizikų valdymui?Privalomas
Jeigu taip, ar rizikų valdymas taikomas visiems projektams?
Jeigu rizikų valdymas taikomas ne visiems projektams, kokiems projektams jis taikomas (galite pažymėti kelis variantus)?
Ar įmonėje yra sudarytas rizikų kontrolinis sąrašas (skirtas galimų rizikų identifikavimui)?Privalomas
Ar dažnai naudojate rizikų kontrolinį sąrašą kaip priemonę rizikų identifikavimui?Privalomas
Ar Įmonėje kaupiama IT projektų rizikų valdymo patirtis (eg. turimos ir nuolatos atnaujinamos rizikų valdymo procedūros, kontroliniai sąrašai etc.)?Privalomas
Jei taip, ar pavyko sukaupta patirtimi pasinaudoti? (pakomentuokite plačiau)
Vertindami rizikas Jūs dažniau:Privalomas
Įvertinkite projekto sėkmės veiksnius balais nuo 1-4 (kur 4 nurodo didžiausią įtaką projekto sėkmei):Privalomas
1234
Vadovybės (aukščiausių vadovų) palaikymas (prioritetų nustatymas, išteklių paskirstymas etc.)
Vartotojo įtraukimas į projekto eigą
Aiškūs projekto tikslai
Projekto vadovo kompetencijos (tinkamai sudarytas darbų planas, darbų organizavimas etc.)
Prisiminkite IT projektus, kuriems Jūs vadovavote, ir įvertinkit, kiek iš šių projektų:Privalomas
0 – 19%20 – 39%40 – 59%60 – 79%80 – 99%
Viršijo biudžetą
Užtruko ilgiau nei planuota
Neatitiko vartoto / kliento poreikių
Buvo nutraukti kaip nesėkmingi
Buvo iš tiesų sėkmingi (įvykdyti pagal sutartą planą)