Userjankauske.r
Results220
Vieša
Pranešti

Investavimui skirtų finansinių technologijų (robo-patarėjų) priimtinumas Lietuvoje

Sveiki,

vykdau fizinių asmenų apklausą, kuria siekiama įvertinti finansinių technologijų, skirtų investavimui, priimtinumą, pripažinimą Lietuvoje. Investavimui  skirtomis finansinėmis technologijomis (angl. robo-advisor) vadinamos kompiuterinės programos arba tokias programas siūlančios kompanijos – startuoliai. 

 

Tyrimo rezultatai bus panaudoti baigiamajam magistro darbui parengti. Informacija, surinkta apie dalyvius, bus traktuojama kaip konfidenciali, o šio tyrimo rezultatai bus pateikti tik apibendrintu pavidalu. Anketa yra anoniminė.

 

Anketa sudaryta iš dviejų dalių :

1. dalyvio informacija, kurios tikslas surinkti informaciją apie asmenis, kurie atsako į klausimus;

2. finansų technologijų, skirtų investavimui, priimtinumo vertinimo matrica, kurios tikslas nustatyti dalyvio požiūrį, naudojant 4 vertinimo kriterijus: lūkesčiai dėl technologijų veikimo, pastangos, reikalingos jomis naudotis, socialinė įtaka, technologijas palaikančios aplinkybės bei ketinimai naudotis šiomis technologijomis.

 

 

Iš anksto dėkoju už skirtą laiką anketos užpildymui.

 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Lytis:Privalomas
Amžius:Privalomas
Išsilavinimas:Privalomas
Ar turite investavimo patirties ?Privalomas
Jūsų investavimo patirtis:Privalomas
Kokias taupymo ir investavimo priemones naudojate (esate naudojęs)?Privalomas
Galimi keli pasirinkimai.
Jūsų pagrindinės veiklos, iš kurios gaunate pajamas, sritis yra:Privalomas
Jūsų nuolatinės asmeninės mėnesio pajamos, atskaičius mokesčius, yra:Privalomas
Pasirinkite Jus geriausiai apibūdinantį sakinį:Privalomas
Kaip dažnai naudojatės internetu ?Privalomas
Ką dažniausiai veikiate internete (pasirinkite 3 dažniausiai naudojamas funkcijas) ?Privalomas
Internetu dažniausiai naudojatės:Privalomas
Jūsų nuomone, ar esate įgudęs (-usi) naudotis informacinėmis technologijomis*?Privalomas
*Kategorijų detalus aprašymas: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc_-_lt.pdf
Ar naudojatės (naudojotės) mokėjimo finansinėmis technologijomis (platformos teikiančios lėšų pervedimų, atsiskaitymų, momentinių mokėjimų ir pan. paslaugas, pvz. Revolut, Paysera, TrasferGo ir t.t.)?Privalomas
Ar naudojatės (naudojotės) skolinimo finansinėmis technologijomis (P2P platformos, sutelktinis finansavimas ir t.t.) ?Privalomas
Investavimui skirtos finansinės technologijos (robo - patarėjai):Privalomas
Jūsų lūkesčiai dėl robo - patarėjų veikimo ir naudojimo (prašau pažymėti, kiek sutinkate arba nesutinkate su šiais teiginiais).Privalomas
Klausimyne minima „robo – patarėjas“ sąvoka reiškia finansų patarėjų, teikiančių investavimo rekomendacijos arba investicijų valdymo paslaugas, klasę. Paslaugos teikiamos naudojant matematinius algoritmus, todėl žmogaus įsikišimas yra dalinis arba minimalus. Programinė įranga naudoja algoritmus, kad automatiškai paskirstytų, valdytų ir optimizuotų investuotojų turtą. Robo –patarėjai pasižymi mažais naudojimosi įkainiais ir žemomis minimaliomis investavimo sumomis, todėl prieinami platesnei auditorijai. Robo – patarėjai internetinių klausimynų pagalba nustato investuotojo profilį, remiantis algoritmais pateikia tinkamą investavimo rekomendaciją ir superka finansines priemones. Investuojama suma dažniausiai paskirstoma pagal investuotojo rizikos toleranciją ir pageidaujamą tikėtiną grąžą. Šios programos gali investuoti į daugybę finansinių priemonių tokių kaip akcijos, obligacijos, žaliavos, ateities sandoriai, nekilnojamasis turtas, tuo tarpu dažniausiai investuotojų portfeliai sudaromi iš biržoje prekiaujamų investicinių fondų (ang. ETF). Robo – patarėjų naudotojai turi galimybę rinktis, jog jų investicijos būtų valdomos pasyviai arba aktyviai.
1-visiškai nesutinku2-vidutiniškai nesutinku3-šiek tiek nesutinku4-nei nesutinku, nei sutinku5-šiek tiek sutinku6-vidutiniškai sutinku7-visiškai sutinku
Robo-patarėjo naudojimas mano atveju būtų savanoriškas
Robo-patarėjo naudojimas padėtų greičiau pasiekti investavimo tikslus.
Robo-patarėjo naudojimas padėtų pagerinti investavimo rezultatus.
Mano investicijos būtų valdomos efektyviau.
Robo-patarėjas palengvintų investavimo procesą.
Robo-patarėjo naudojimas sutaupytų mano laiką.
Mano nuomone, robo – patarėjas sugebėtų atsižvelgti į mano asmeninius tikslus ir parinkti tinkamiausias priemones bei jų proporcijas mano tikslams pasiekti.
Automatinio investicijų perskirstymo funkcija, kuomet mano portfelis periodiškai subalansuojamas pagal investavimo strategiją, leistų tikėtis geresnės investicinės grąžos.
Jūsų pastangų, reikalingų naudotis robo - patarėju vertinimas.Privalomas
Prašau pažymėti, kiek sutinkate arba nesutinkate su šiais teiginiais.
1-visiškai nesutinku2-vidutiniškai nesutinku3-šiek tiek nesutinku4-nei nesutinku, nei sutinku5-šiek tiek sutinku6-vidutiniškai sutinku7-visiškai sutinku
Naudojantis robo-patarėju man būtų lengva ir paprasta investuoti.
Manau, jog man būtų lengva tapti įgudusiu robo-patarėjo naudotoju.
Robo –patarėjas yra lankstus ir prisitaikantis prie mano poreikių.
Robo-patarėjo veikimas man būtų aiškus ir suprantamas.
Naudojimasis robo-patarėju man būtų nesudėtingas; lengva suprasti kaip jis veikia.
Man lengva prisitaikyti prie naujų investavimo būdų.
Socialinės įtakos vertinimas.Privalomas
Prašau pažymėti, kiek sutinkate arba nesutinkate su šiais teiginiais.
1-visiškai nesutinku2-vidutiniškai nesutinku3-šiek tiek nesutinku4-nei nesutinku, nei sutinku5-šiek tiek sutinku6-vidutiniškai sutinku7-visiškai sutinku
Man artimos aplinkos asmenys, kurie turi man įtakos (giminaičiai), mano, jog aš turėčiau naudotis robo-patarėjo paslaugomis
Man artimi asmenys (ne giminaičiai), kurių nuomonė man yra svarbi, mano, jog aš turėčiau naudotis robo-patarėju.
Visuomenė, kurioje gyvenu, skatina naudotis robo-patarėju kiek įmanoma daugiau.
Mano nuomone, žmonės, kurie naudojasi robo-patarėju turi aukštą statusą ir prestižą.
Naudojimasis robo – patarėju yra madinga.
Naudojimosi robo - patarėju lengvinančių, palaikančių aplinkybių vertinimas.Privalomas
Prašau pažymėti, kiek sutinkate arba nesutinkate su šiais teiginiais.
1-visiškai nesutinku2-vidutiniškai nesutinku3-šiek tiek nesutinku4-nei nesutinku, nei sutinku5-šiek tiek sutinku6-vidutiniškai sutinku7-visiškai sutinku
Aš turiu pakankamus išteklius naudotis robo-patarėju (interneto prieiga, santaupos, t.t.)
Aš turiu pakankamai žinių reikalingų naudotis robo – patarėju.
Robo-patarėjas nėra vienintelė investavimo ir investicijų valdymo priemonė.
Man nereikėtų pagalbos naudojantis robo-patarėju.
Mano nuomone, taikomi kaštai ir mokesčiai nevaržo naudojimosi robo-patarėju.
Robo – patarėjo naudojimosi kanalai yra tinkami man.
Ketinimų naudotis robo - patarėju vertinimas.Privalomas
Prašau pažymėti, kiek sutinkate arba nesutinkate su šiais teiginiais.
1-visiškai nesutinku2-vidutiniškai nesutinku3-šiek tiek nesutinku4-nei nesutinku, nei sutinku5-šiek tiek sutinku6-vidutiniškai sutinku7-visiškai sutinku
Manau, kad naudočiausi robo-patarėjo paslaugomis.
Tarp savo draugų aš esu pirmas (-a), kuris (-i) išbandau naujausius investavimo būdus.
Savo šeimos rate aš esu tas asmuo, kuris pirmas išbando naujausius investavimo būdus.
Aš būčiau labiau linkęs (-usi) naudotis robo –patarėju nei tradiciniais investavimo būdais.
Aš planuoju pradėti naudotis robo – patarėjo paslaugomis per artimiausius metus.