UserDovydas1234
Vieša
Pranešti

Intelektinių sistemų naudojimas transporto įmonėje

Gerb. Respondente, 

Esu II kurso studentas, studijuojantis Socialinių mokslų kolegijoje, Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos programą. Kviečius sudalyvauti apklausoje apie naudojamas intelektetines sistemas jūsų įmonėje. Apklausa yra anoniminė, gauti duomenys bus panaudoti tik mano atliekamo tyrimo duomenims apibendrinti. Apklauso trukmė 20 - 30 min.

Dėkoju už jūsų atsakymus!

1. Jūsų amžius:
2. Jūsų darbo stažas transporto sektoriuje:
3. Jūsų pareigos:
4. Kaip manote, kokio pobūdžio intelektinių sistemų trūksta jūsų transporto įmonėje?
5. Kokius pagrindinius trūkumus įvardintumėte jūsų įmonės naudojamose sistemose?
6. Kokių, jūsų nuomone, funkcijų labiausiai trūksta jūsų įmonės naudojamose intelektinėse sistemose?
7. Įmonė turi turėti vieną intelektinę sistemą, kuri apimtų visus įmonėje vykdomus skaitmeninius procesus:
8. Jūsų įmonėje naudojamos intelektinės sistemos yra pasenę ir turi būti atnaujintos arba pakeistos:
9. Jūsų įmonėje naudojamos intelektinės sistemos yra nepajėgios apdoroti reikiamos ir sukauptos informacijos:
10. Įvertinkite intelektines sistemas jūsų įmonėje. Prie kiekvieno teiginio pateikto lentelėje žemiau, pasirinkite skaičių, geriausiai išreiškiantį jūsų nuomonę (1 reiškia, kad visiškai sutinkate; 2 reiškia, kad sutinkate su tam tikromis išlygomis; 3 reiškia, kad negalite nuspręsti, arba neturite nuomonės šiuo klausimu; 4 reiškia, kad esate linkęs/linkusi nesutikti; 5 reiškia, kad visiškai nesutinkate).
12345
Intelektinės sistemos turi per daug nereikalingų funkcijų
Intelektinėmis sistemomis lengva naudotis
Intelektinės sistemos veikia be nesklandumų
Intelektinės sistemos turi daug trūkumų
Intelektinės sistemos būtinos jūsų darbo atlikimui
11. Įvertinkite intelektinių sistemų naudą jūsų įmonėje. Prie kiekvieno teiginio pateikto lentelėje žemiau, pasirinkite geriausiai jūsų nuomonę išreiškiantį variantą.
Tikrai taipTaipGalbūt/NežinauNeTikrai ne
Intelektinės sistemos padeda greičiau išspręsti iškilusias problemas
Intelektinės sistemos sumažina galimų klaidų skaičių
Intelektinių sistemų naudojimas automatizuoja darbo procesą
Intelektinės sistemos palengvina jūsų darbą
Intelektinių sistemų naudojimas pagreitina jūsų darbo tempą
Intelektinių sistemų naudojimas padeda išpildyti klientų lūkesčius
Intelektinės sistemos pagerina darbo kokybę
12. Įvertinkite savo žinias apie jūsų įmonėje naudojamas intelektines sistemas. Pasirinkite jums labiausiai tinkamą variantą.