Userugnyteu
Results60
Vieša
Pranešti

INNOVATIVE MARKETING EFFECTS ON PURCHASING DECISIONS: IKEA CASE

Sveiki, esu Mykolo Romerio universiteto IV kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį bakalauro darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti inovatyvaus marketingo poveikį pirkimo sprendimo priėmimui. 

Klausimai yra pateikti anglų kalba, nes bakalaurinis darbas yra rašomas angliškai.

Anketos pildymo laikas - iki 10 min.

Atidžiai perskaitykite pateiktus klausimus ir pasirinkite Jums tinkamiausius atsakymus. Anketoje nėra nei klaidingų, nei teisingų atsakymų – teisingas yra tas, kurį pasirinksite Jūs. Tyrimui labai svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl užtikriname pateiktų duomenų anonimiškumą ir konfidencialumą.

Iš anksto dėkoju už skirtą laiką.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Please choose your gender:
Please choose your age group:
Please choose your average monthly earnings:
Please choose the social media networks that you use:
More than one choice is possible
Please choose IKEA marketing efforts that you have heard of:
More than one choice is possible
Please choose how much you agree with the following general statements:
Strongly disagreeDisagreeNeutralAgreeStrongly agree
Company social media activity influences my purchasing decisions
I like seeing companies be as interactive as possible on social media
If companies are interactive on social media, it can negatively affect the brand image
High customer support response rate on social media positively influences my purchasing decision
Companies that use traditional marketing strategies are more trustworthy
Companies that use innovative marketing strategies are more interesting
Innovative marketing shows that the company is willing to take risks
Risk taking companies are less trustworthy
I am more likely to buy a product if I see it in a movie or a tv show
Popular celebrity endorsements motivate me to purchase a product
I am more likely to buy a product if it is advertised in an event
I am more likely to buy a product if other people online are recommending it
Companies that care about the environment care more about their customers
Companies that care about the environment have better quality products
Sustainability is the biggest influence to my purchasing decisions
Companies that use recycled materials are more trustworthy
Please choose how much you agree with the following statements about IKEA:
Strongly disagreeDisagreeNeutralAgreeStrongly agree
IKEA’s online communication influences my purchasing decision
I like how IKEA interacts with customers on social media
IKEA’s customer support response rate on social media positively influences my purchasing decision
IKEA uses risky marketing strategies
IKEA is a reliable company
I trust IKEA’s product quality
I choose IKEA over other similar retailers
I am more likely to buy an IKEA product if I see it in a movie or a tv show
Popular celebrity endorsements motivate me to purchase IKEA products
I am more likely to buy an IKEA product if it is advertised in an event
I am more likely to buy an IKEA product if it is advertised on social media
I am more likely to buy an IKEA product if other people online are recommending it
IKEA is a retailer that cares the most about the environment
I buy IKEA products because they are sustainable
IKEA products are better quality because they are sustainable
IKEA is more trustworthy because it uses recycled materials